zig-zag.prv.pl

Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Okręgu Wodzisławskiego
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr

     W dniu 5 marca 2011 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się, zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Okręgu Wodzisławskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci chórów i orkiestr zrzeszonych w Okręgu Wodzisławskim oraz zaproszeni Goście, którzy przyjęli moje zaproszenie, a byli to: poseł RP Henryk Siedlaczek, wiceprezydent Wodzisławia Śl. Dariusz Szymczak, burmistrz Radlina Barbara Magiera, burmistrz Pszowa Marek Hawel, dyr. MPBP w Wodzisławiu Śl. Ewa Wrożyna-Chałupska, prezes Zarządu Głównego ŚZChiO w Katowicach Roman Warzecha oraz proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śl., kapelan Okręgu Wodzisławskiego ks. Janusz Badura. Zebranie prowadził prezes Okręgu Krystian Dziuba. Na początku Delegaci i zaproszeni Goście chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych, w minionym czasie, członków i sympatyków ruchu śpiewaczego i muzycznego. Był nim między innymi śp. Janusz Łunarzewski (syn Mariana niegdysiejszego, długoletniego prezesa Okręgu). Potem odczytane zostały sprawozdania prezesa, sekretarza, skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji, sprawozdania jak i wniosek KR o udzielenie absolutorium dla Zarządu zostały jednogłośnie przyjęte przez Delegatów. W Okręgu obecnie działa dziewięć zespołów śpiewaczych i trzy orkiestry dęte, których działalność nie kończy się jedynie w granicach powiatu wodzisławskiego. Zespoły Okręgu z powodzeniem występują i zdobywają laury na terenie całego kraju jak również poza jego granicami. W roku sprawozdawczym najaktywniejszym chórem był Chór Męski ECHO-Biertułtowy, który w 2010 r. wystąpił 51 razy z tego 3 razy poza granicą kraju, na różnego rodzaju koncertach świeckich i kościelnych. Z orkiestr to SMK Orkiestra Dęta KWK Zofiówka, która wystąpiła 52 razy z tego 5 razy za granicą. Zebranie zakończyły wystąpienia Gości, w których miło było słyszeć słowa podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów w propagowaniu ruchu śpiewaczego i muzycznego.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba