Odwiedziło nas:

logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

Wniosek do KZP (pobierz, wniosek) !!

 

Częściowe przeniesienie wkładów na poczet zadłużenia(pobierz, wniosek)

 

Deklaracja przystąpienia do KZP (pobierz, wniosek)

 

Zwrot wkładów po ustaniu stosunku pracy Emerytura(pobierz, wniosek)

 

Zwrot wkładów z KZP(pobierz, wniosek)

 

Rezygnacja z KZP (pobierz, wniosek)

 

Rezygnacja z Kasy Pośmiertnej i członkostwa KZP (pobierz, wniosek)

 

Rezygnacja z KZP alokacja na inny Zakład (pobierz, wniosek)

 

Wniosek o przeniesienie do ewid. emerytów i rencistów. (pobierz,) wniosek

 

Deklaracja zgody na wznowienie miesięcznych potrąceń wkładów po upływie rocznej karencji (pobierz), wniosek

 

Zaświadczenie o zmianę żyranta( pobierz, deklaracja_nowa

 

Wniosek zmiana upoważnionego( pobierz, deklaracja_nowa

 

Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Pośmiertnego( pobierz, deklaracja_nowa

 

Wniosek zmiana danych w KZP( pobierz, deklaracja_nowa

 

Wniosek o zapomogę( pobierz, deklaracja_nowa

 

Oświadczenie podatnika do 26 roku życia (pobierz, wniosek)


Wniosek o nadanie stopnia górniczego(pobierz, wniosek)


Lista uczestników ( pobierz, lista uczestnikowlista uczestnikow)

 

Deklaracja ZZG PGG( pobierz, deklaracja_nowadeklaracja_nowa)

 

Deklaracja ZOK( pobierz, deklaracja_nowa

 

Oświadczenie do Deklaracji ZOK( pobierz, deklaracja_nowa

 

Oświadczenie (pobierz, oswaidczenieoswiadczenie)