logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

„Józek Pieczka byłby na pewno zadowolony”

Echo - festiwal

     W 2009 roku podczas Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Wodzisławskiego PZChiO, na wniosek prezesa okręgu Krystiana Dziuby, delegaci podjęli uchwałę o organizowaniu Festiwali Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki, począwszy od 2010 roku. (Józef Pieczka był w latach 1979-2004 wiceprezesem, a potem prezesem Okręgu Wodzisławskiego, zmarł 1 pażdziernika 2004 roku).
Stało się, 11 listopada 2010 roku o godz. 16.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, po raz pierwszy odbył się „I Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki”.
W festiwalu uczestniczyło pięć zespołów śpiewaczych - Chór Męski „Echo”-Biertułtowy z Radlina dyr. Tymoteusz Kubica, Zespół Wokalny „Olzanki” z Olzy dyr. Irena Witek-Bugla, Chór Mieszany „Lira” z Rydułtów-Orłowca dyr. Urszula Matuszek, Chór Mieszany „Jadwiga” z Wodzisławia Śląskiego dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany im. „St. Moniuszki” z Czyżowic dyr. Barbara Grobelny oraz Orkiestra Górnicza KWK „Marcel” z Radlina dyr. Franciszek Magiera. Zgodnie z regulaminem wszystkie zespoły śpiewacze wykonywały po cztery utwory a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym, w których obowiązkowo musiał być zawarty element śląski (autor tekstu, kompozytor lub gwara śląska). Repertuar jak i wykonanie pieśni przypadły chyba do gustu licznie zebranej publiczności, o czym świadczyły przedłużające się gromkie brawa.
Osobnym tematem jest koncert Orkiestry Górniczej kopalni "Marcel", która swoim występem podbiła serca znających się na muzyce widzów. Zaprezentowane przez orkiestrę utwory jeszcze długo nucono po zakończeniu imprezy.
Radosny Festiwal Pieśni Śląskiej poprzedzony został uroczystymi obchodami jubileuszu 90 - lecia założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO. W pierwszych rzędach wśród Gości, którzy przyjęli zaproszenie i byli obecni na koncercie, zasiedli między innymi : poseł RP Henryk Siedlaczek, członkowie Zarządu Głównego ŚZChiO prezes Roman Warzecha, sekretarz Andrzej Wójcik, kapelan ks. dr Antoni Reginek, przewodniczący Rady Powiatu Wodz., Eugeniusz Wala, prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca, burmistrz Radlina Barbara Magiera, burmistrz Pszowa Marek Hawel, przewodniczący Rady m. Radlin Jacek Sobik, dyr. d/s produkcji Centrum Wydob. Południe Andrzej Badaj, dyr. pracy KWK Marcel Jacek Skupień, propagator kultury polskiej na Zaolziu Józef Wierzgoń, delegacja kopalni "Karvina"w Karwinie (Czechy) oraz wielu innych przedstawicieli firm, zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń, których wszystkich w tym miejscu trudno wymienić.
Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odegraniu „Hejnału Górnośląskiego”, odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Polonia”, przedstawieniu historii 90 - lecia Okręgu, nastąpił moment wyróżnień z okazji 90 - lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO i 100 - lecia Śląskich Kół Śpiewaczych i tak : na wniosek posła RP H. Siedlaczka i europosła B. Marcinkiewicza, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - otrzymał ją Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Chór Męski „Echo”-Biertułtowy z Radlina oraz dh Krystian Dziuba. Wyróżnienie Zarządu Głównego ŚZChiO : „Laur 100 - lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych” - (za wkład w budowaniu tradycji amatorskiego ruchu muzycznego na Śląsku) otrzymał Okręg Wodzisławski ŚZChiO oraz dh Paweł Kowol.
„Medal 100 - lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych” - (za wieloletnią twórczą współpracę i krzewienie amatorskiego ruchu muzycznego na Śląsku) otrzymał Samorząd Wodzisławia Śląskiego, Samorząd Radlina, Samorząd Pszowa, Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, Chór Mieszany „Echo”-Syrynia, Chór Mieszany „Jadwiga”-Wodzisław Śl., Chór Mieszany „Cecilianum”-Krzyżkowice, Chór Mieszany „Słowik n/Olzą”-Olza, Chór Mieszany im. „J. Słowackiego”-Radlin, Bogusław Cichy, Krystian Dziuba, Józef Różański, Alfred Szebesta, Romuald Tomczyk.
Na wniosek Zarządu Okręgu Wodzisławskiego, Zarząd Główny ŚZChiO przyznał: Honorową Odznakę „Złotą z Wieńcem Laurowym” - otrzymał Jan Drozdek, Alfred Szebesta, Eryk Szędzielorz, Ryszard Wachtarczyk, Honorową Odznaką „Złotą” - Janusz Majewski, Henryk Stiel.
W dzień 11 listopada, dzień Święta Niepodległości, dopisała pogoda, dopisali wykonawcy lecz w szczególności dopisała publiczność, która zebrała się w MOK w Radlinie na imprezie, której głównym organizatorem był Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy wydatnej pomocy sprawdzonych darczyńców. W tym miejscu chciałbym (piszący te słowa) wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w organizowaniu naszych imprez, w roku Jubileuszu 90-lecia założenia naszego Okręgu, bardzo, bardzo serdecznie podziękować !
>>Zobacz galerię zdjęć z turnieju.<<    fot. B.Gojny.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba