zig-zag.prv.pl

Spotkania Opłatkowe -

"Spotkanie Opłatkowe"

    - 19 grudnia 2017 roku od przeszło dwudziestu lat, członkowie Chóru Męskiego "Echo" wzięli udział w "Spotkaniu Opłatkowym". Tradycyjnie w "Górniczej Strzesze" spotkali się wszyscy członkowie zespołu z 89.letnim seniorem (członkiem wspierającym) Edwardem Foltysem na czele. Obecni byli zaproszeni goście; ks. prałat Alfred Wloka oraz przewodniczący ZZG w P kopalni "Marcel" Krzysztof Wojciechowski. Była jak zawsze modlitwa, "dobre słowo", połamanie się opłatkiem oraz serdeczne życzenia przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. W drugiej części podano nam smaczną kolację, w której nie zabrakło tradycyjnego karpia. W długotrwałych rozmowach wspominaliśmy "dawne dzieje" i nadchodzący 2018 rok, w którym chór Echo obchodził będzie jubileusz 90.lecia swego założenia. Rozstaliśmy się w świątecznej atmosferze, pamiętając o próbach śpiewu po świętach.
Podobne "Spotkanie Opłatkowe" odbyło się w dniu 20 grudnia, w nowo otwartej restauracji w Radlinie o wdzięcznej nazwie "Szykowna". Organizatorem spotkania byli członkowie Zarządu Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO.

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba

6 stycznia w święto Trzech Króli -

Koncert w kościele św. Ducha

    - 6 stycznia 2018r., w dniu Objawienia Pańskiego, radlińskie "ECHO" po raz kolejny zaśpiewało, w kościele pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl. Zaczęło się od popołudniowej mszy św., odprawionej między innymi w intencji członków chóru ECHO, podczas której śpiewaliśmy kolędy, jak przystało na okres Bożonarodzeniowy. Po mszy św. odbył się, tradycyjny już od lat, Koncert Kolęd naszego chóru. Śpiewaliśmy między innymi kolędy: "Tryumfy Króla niebieskiego", "Gdy śliczna panna", "Powiadają aniołowie nowinę", "Z Małołąki juhasi" czy "Cicha noc". Była to swego rodzaju próba generalna przed mającym się odbyć za kilka dni konkursie kolęd o wdzięcznej nazwie "XXIV Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe", których nasz zespół jest wielokrotnym laureatem.
Wspaniała atmosfera, serdeczność ks. proboszcza Grzegorza Uszoka oraz dobra akustyka, jaka panuje w tym niewielkim, wodzisławskim kościółku spowodowała, że nie pozostało nic jak - do zobaczenia w przyszłym roku!

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba

Poczet Sztandarowy oraz Delegacja Chóru "ECHO"- Biertułtowy -

Delegacja Chóru ECHO podczas Adoracji przy żłobku w Panewnikach

    - 13 stycznia 2018 roku, byli uczestnikami XXIII Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Śląska przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Oprócz Delegacji i Pocztu Sztandarowego Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie, Okręg Wodzisławski reprezentował jeszcze Poczet Sztandarowy Chóru Mieszanego "JADWIGA" z Wodzisławia Śl. - Radlina oraz Chóru Mieszanego "MONIUSZKO" z Czyżowic.

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba

 

 

 

 

XXVII koncert kolęd i pastorałek w kościele pw. NSPJ w Raciborzu -

Koncert - Racibórz, kościół NSPJ

    - 14 stycznia 2018 roku - w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu odbył się XXVII koncert kolęd i pastorałek. Wystąpiły najbardziej znane lokalne chóry oraz gościnnie chóry zaproszone przez organizatorów. Kościół wypełniony był po brzegi. Nie zabrakło oprawy instrumentalnej. Podczas blisko dwugodzinnego koncertu wykonano popularne kolędy i pieśni bożonarodzeniowe i pastorałki. Swoje umiejętności zaprezentowali: Chór Parafialny św. Anny z Krzyżanowic pod dyr. Leonarda Fulneczka, Chór Mieszany "BRZEZIE" z parafii Św. Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu- Brzeziu pod dyr. Aleksandry Gamrot, Chór Mieszany "MAŁGORZATA" z Lysek pod dyr. Zygfryda Kupczyka, Chór Młodzieżowy "BEL CANTO" pod dyr. Marcelego Reszki, Chór Męski parafii p.w. NSPJ w Raciborzu pod dyr. Jana Goldmana, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy z Radlina, a także Zespół Kameralny "PRZYJACIÓŁ z SN"- oba pod dyr. Tymoteusza Kubicy. Za zaproszenie serdecznie dziękują członkowie radlińskiego Echa!

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba

Międzynarodowe XXIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -

Międzynarodowe XXIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe Międzynarodowe XXIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe

    - które odbyły się 21 stycznia 2018 roku w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 15.00 w Wodzisławiu Śl., przeszły do historii. Do XXIV MWSK zgłosiło się dziewięć zespołów śpiewaczych - wystąpiło osiem; Chór Dziecięcy "Rozmarynek" Havirzov (Czechy), dyr. Janina Ptakova, Młodzieżowy Chór "Bel Canto" Racibórz, dyr. Marceli Reszka, Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" Wodzisław Śl. dyr. Emilia Kopiec, Chór Męski "Echo"- Biertułtowy z Radlina, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany "Jadwiga" Wodzisław Śl.- Radlin II, dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany "Słowik n/Olzą" Olza, dyr. Tymoteusz Kubica (okolicznościowo). Poza konkursem wystąpiły; Chór Mieszany "Assumptio" parafii WNMP Wodzisław Śl., dyr. Ewa Mitko oraz Zespół Kameralny "Przyjaciół z SN" dyr. Tymoteusz Kubica. Zgodnie z regulaminem każdy zespół zaprezentował trzy, cztery kolędy lub pastorałki, a wykonanie ich oceniało profesjonalne jury w składzie; ks. prof. Antoni Reginek - przewodniczący, Teresa Niedziela i Eryk Okoń - członkowie oraz Iwona Fojcik. Spośród sześciu zespołów biorących udział w konkursie cztery zostały wyróżnione i tak; główna nagroda "Grand Prix" przypadła chórowi CANTICUM NOVUM, laureatami zostali chór męski ECHO, chór młodzieżowy BEL CANTO i chór mieszany JADWIGA. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy i plakietki a laureaci wspaniałe ceramiczne puchary. Całość prowadził Krystian Dziuba. Z protokołu jury wynikało, a który został odczytany przez przewodniczącego jury ks. prof. A. Reginka, że tegoroczne Wodzisławskie Spotkania Kolędowe stały na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem było wykonanie kolęd, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny zaprezentowany przez wszystkie zespoły. To samo dotyczyło organizacji XXIV MWSK, organizatorami, których byli; Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia WNMP w Wodzisławiu Śl.
W tym miejscu serdeczne podziękowanie należy się wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli zorganizować ten wspaniały Koncert, między innymi: ks. prałat Bogusław Płonka (oraz panie z probostwa), dyrekcja i pracownicy WCK, opiekun grupy gości z Czech pan Piotr. Oczywiście podziękowanie należy się również członkom, dyrygentom i prezesom wszystkich zespołów biorących udział w tym niemałym przedsięwzięciu. Udział brało 220 osób. Dziękuje prezes Okręgu! Zapraszamy za rok na XXV jubileuszowe MWSK - piszący te słowa Krystian Dziuba - prezes Okręgu.

Pamiętamy o naszym Druhu -

Koncert w kaplicy szpitala - po mszy św. i po koncercie

    - kolędy i pastorałki zabrzmiały 27 stycznia 2018 roku, spełniając kolejny raz marzenie naszego serdecznego kolegi dh Romka T., członka Chóru Męskiemu "Echo" (z ruchem śpiewaczym związany od 1958 roku), który od jakiegoś czasu przebywa na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Rybniku. Pierwszy raz Jego marzenie spełniło się 24 września 2017 roku, kiedy to mógł wspólnie z nami zaśpiewać podczas mszy św., odprawionej w kaplicy szpitalnej przez kapelana ks. Marka Jarząbka. Już wtedy uzgodniliśmy z ks. Markiem, że po raz druki weźmiemy czynny udział i zaśpiewamy podczas mszy św. w sobotę 27 stycznia o godz.16.30. Tak też się stało i dh Romek wraz z całym chórem mógł śpiewać, najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki jak: "Anioł pasterzom mówił", "Gdy śliczna panna", "Cicha noc", "Bacowsko kolynda", "Z Małołąki juhasi" czy "Powiadają aniołkowie", to tylko niektóre, ponieważ śpiewaliśmy podczas mszy św. oraz po niej, ku zadowoleniu licznie (prawie pełnej) zebranych wiernych. Z życzeniami zdrowia i wszelkiego dobra rozstaliśmy się z naszym kolegą.

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba

Na trasie kolędowania nie mogło zabraknąć Starego Bohumina -

Po koncercie w Starym Bohuminie.

    - 28 stycznia 2018 roku o godz.10.30 w miasteczku na Zaolziu, w ostatnią niedzielę stycznia, w kościele pw. Narodzenia NMP w czeskim Starym Bohuminie, braliśmy udział we mszy świętej odprawionej przez proboszcza parafii o. Kaliksta Jana Mryki. Podczas mszy św. chór nasz czynnie uczestniczył w nabożeństwie, śpiewając kilka kolęd.
Po mszy św. odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy sześć kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy mieszkając "za miedzą" (na Zaolziu) są wdzięcznymi słuchaczami polskich pieśni, w tym również cudownych, najpiękniejszych na świecie polskich kolęd. Koncert musiał przypaść do gustu słuchaczom, czego dowodem były długotrwałe, gromkie brawa. Również wspaniała, miła atmosfera i serdeczne podziękowania ze strony proboszcza o. Kaliksta udowadnia nam, że warto współpracować z ludźmi dobrej woli, nie tylko w Polsce, ale również, a może szczególnie, z przyjaciółmi za "miedzą"! Był to ostatni występ Chóru Męskiego "Echo" - Biertułtowy w tegorocznym jakże miłym i uroczystym okresie Bożonarodzeniowym. Kolędy to najbardziej lubiane pieśni przez większość śpiewaków i ich słuchaczy.

Prezes Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy - Krystian Dziuba