zig-zag.prv.pl

"Canticum Novum" - oby takich więcej -

prezes Okręgu K.Dziuba składa życzenia dyr.chóru E.Kopiec Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum"

    - Koncert zorganizowany z okazji piątej rocznicy założenia chóru. 28 października 2017 roku od godz.17.00 do 19.00 byłem świadkiem wspaniałego koncertu w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Miejskiego "CANTICUM NOVUM" (nowe śpiewanie), z Wodzisławia Śl. ponieważ w każdym "calu" było to naprawdę nowe śpiewanie i nowy, inny sposób przekazywania wykonywanych pieśni, inny niż przyzwyczajone są zespoły starszej generacji. Patrząc i słuchając z podziwem tego zespołu widziałem tę różnicę wiekową, te wspaniałe "anielskie" głosy oraz różnicę w ogólnym wyrazie artystycznym od zespołów naszego Okręgu i nie tylko. Łza się w oku kręciła.
Wróciłem pamięcią do lat mojej młodości i przypomniałem sobie rok 1962 r., w którym jako młody chłopak rozpoczynałem przygodę śpiewaczą, w chórze męskim "Dzwon" w Rybniku-Paruszowcu. Było nas wtedy przeszło czterdziestu mężczyzn, w tym pięciu osiemnastoletnich "młokosów", pozostali to dorośli mężczyźni. Byliśmy zauroczeni śpiewem i zachowaniem tych starszych panów. Ja teraz byłem zauroczony śpiewem, wyglądem i zachowaniem tej wspaniałej młodzieży z dyrygentką Emilią Kopiec na czele. Mam nadzieję że część tych młodych śpiewaków zastąpi nas, dużo starszych, ponieważ warto śpiewać bo muzyka i śpiew łagodzą obyczaje i łączą (nie dzielą) rodziny, sąsiadów, przyjaciół i wrogów nie tylko w Polsce ale na całym świecie. Jako prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO jestem dumny z tego, że posiadamy taki zespół, należący do Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Oby takich więcej!
Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM" powstał w październiku 2012 roku z inicjatywy wiceprezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Eugeniusza Ogrodnika. Działa przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. i skupia młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, w wieku od 8 do 18 lat. Początkowo liczył 16 osób, obecnie w chórze są 43 osoby. Chór posiada w swoim repertuarze zarówno utwory rozrywkowe jak i sakralne. Występuje głównie na uroczystościach miejskich, a także jest reprezentantem Wodzisławia Śl. podczas uroczystości organizowanych w Polsce i za granicą. Chór posiada osiągnięcia między innymi: dwukrotny Laureat Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w 2014 i 2016 roku, w kategorii chórów młodzieżowych, III miejsce na Adeste Fideles gdzie rywalizował z chórami mieszanymi. W czerwcu 2015 roku zdobył Puchar Sołtysa Gminy Olza za najlepszy chór na Zlocie Chórów "Olza 2015". W styczniu 2017 roku zdobył III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Założycielem chóru i dyrygentem jest dh Emilia Kopiec. Od września 2016 chór działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.
Dh Emilia Kopiec - absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu na wydziale Dyrygentura Chóralna, Edukacja Artystyczna i Muzyka Kościelna w klasie prof. Stanisława Kulczyńskiego. Swoją pasję do chóralistyki rozwijała wcześniej w Zespole Muzyki Dawnej "Schola Cantorum Inowroclaviensis" pod kierunkiem pani Danuty Szyma. Po studiach przeprowadziła się do Wodzisławia Śl. i tam w 2012 założyła w Wodzisławiu Śląskim Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum", którego jest dyrygentem. W 2016 zdobyła tytuł Człowieka Roku Wodzisławia Śl. w dziedzinie kultury. Od września 2016 jest również dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.

PrezesOkręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba

To już XV-ta edycja Turnieju Chórów im. Mariana Łunarzewskiego -

W imieniu Okręgu, składanie kwiatów pod tablicą w SP nr4 w Radlinie Chór Męski Echo-Biertułtowy w szkole Odznaczeni - Odznaką Honorową ŚZChiO Chór Męski Echo-Biertułtowy "Wylosowani - Wygrani - Szczęśliwi"

    - która odbyła się w dniach 10 i 11 listopada 2017 r. (w cyklu dwuletnim od 1989 roku). W tym roku impreza organizowana była w 110.lecie urodzin Mariana Łunarzewskiego i dwudziestą rocznicę samorządności miasta Radlin. Pierwsza część odbyła się10 listopada 2017r. o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie - Obszarach. Na wstępie delegacja Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO wraz z delegacją szkolnej młodzieży złożyli kwiaty pod tablicą marmurową, która wmurowana została dwadzieścia dwa lata temu w szkolnym holu. Tablica upamiętnia dh. M. Łunarzewskiego; budowniczego, wieloletniego kierownika tej szkoły, a zarazem długoletniego dyrygenta i prezesa Okręgu Wodzisławskiego PZChiO. Po tym rozpoczęto uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkoły (inscenizacja słowno - muzyczna) oraz członkowie Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy z Radlina (mini koncert pieśni patriotycznych). Na zakończenie dyr. SP nr 4 Małgorzata Mokrosz i prezes Okręgu Krystian Dziuba podziękowali nauczycielom, uczniom i członkom chóru "Echo" za skromny ale pouczający i wspaniale wykonany koncert. Spotkajmy się za dwa lata!
Druga część odbyła się tradycyjnie 11 listopada 2017 r. godz. 16.30, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Właśnie tego dnia odbył się "XV Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego". Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych chórów: MONIUSZKO, JADWIGA i ECHO - Biertułtowy, odśpiewaniu pieśni "Gaude Mater" przez chór CANTICUM NOVUM, odegraniu "Hejnału Górnośląskiego" przez ORKIESTRĘ GÓRNICZĄ, powitaniu wykonawców, słuchaczy oraz zaproszonych Gości, prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba wręczył wyróżnionym chórzystom śpiewacze odznaczenia.
Na wniosek Zarządu Chóru Męskiego "Echo"oraz Zarządu Okręgu, a uchwałą Zarządu Głównego ŚZChiO, wyróżnieni zostali druhowie: Odznaką Honorową "Srebrną"- Emilia Kopiec, Kazimierz Ledwoń, Henryk Szkatuła, Odznaką Honorową "Złotą"- Eugeniusz Szwachuła, natomiast Odznakę Honorową "Złotą z Brylantem" otrzymał 89.letni senior chóru męskiego Echo dh Edward Foltys. Odznaczenia wręczał członek ZG ŚZChiO, a zarazem prezes Okręgu Krystian Dziuba. W turnieju uczestniczyły zespoły śpiewacze ziemi wodzisławskiej: Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM"- Wodzisław Śl., Chóry Mieszane "JADWIGA"- Wodzisław Śl.- Radlin dyr. Donata Miłowska i "SŁOWIK n/OLZĄ"- Olza dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica oraz Chór Kameralny "PRZYJACIELE SN-u" dyr. Tymoteusz Kubica. Po wysłuchaniu wszystkich zespołów śpiewaczych, które zaprezentowały ciekawy i urozmaicony, stojący na wysokim poziomie repertuar, który spodobał się licznie zebranym słuchaczom, czego dowodem były gromkie brawa, wystąpiła Orkiestra Górnicza "Marcel" z Radlina, która w tym roku obchodzi 100.lecie swego założenia. Orkiestra pod dyrekcją Franciszka Magiery od lat prezentuje wysoki poziom artystyczny i tym razem nie było inaczej. Światowe standardy muzyki filmowej i rozrywkowej w wykonaniu orkiestry wprowadziły zebranych w radosny, iście świąteczny nastrój. W momencie ustawiania się orkiestry odbyło się, od kilku lat z radością oczekiwane, losowanie nagród polegające na tym że na wybranym losie znajdują się numery miejsca (rzędu i krzesła), osoba siedząca na tym krześle obdarowana zostaje "fajną" nagrodą!
Godnym odnotowania jest to, że tegoroczną imprezę zaszczyciło grono zaproszonych gości. Byli z nami między innymi: poseł RP Krzysztof Gadowski, burmistrz Radlina Barbara Magiera, przewodnicząca rady miasta Gabriela Chromik, rodzina M. Łunarzewskiego w osobach, córka Halina Adamczyk z mężem oraz wnuczka Alina Krotoska i wnuk Jacek Adamczyk z żoną, ks. proboszcz Zbigniew Folcik, ks. prałat Alfred Wloka, przewodniczący ZZGwP kopalni Marcel Krzysztof Wojciechowski oraz wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić w tym miejscu, a którzy przyjęli zaproszenie i w ten świąteczny, radosny dzień byli razem z nami. Organizatorem turnieju był Okręg Wodzisławski ŚZChiO, a pomogli UM Radlin, MOK w Radlinie, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy, Leszek Łunarzewski oraz A. i B. Muszerowie i Zakład Fryzjerski "Dorota" w Radlinie. Wszystkim uczestnikom, słuchaczom i współorganizatorom serdecznie dziękuje, piszący te słowa -

PrezesOkręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba