logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

„Tradycji stało się zadość” - Festiwale Pieśni Maryjnej.

22 maja 2010 roku w Bazylice NMP w Pszowie odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej (jak co roku oceniany przez jury), w którym uczestniczyło pięć zespołów śpiewaczych: Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy oraz Chóry Mieszane - „BEL CANTO”- Gaszowice, „CECILIANUM”- Krzyżkowice, „JADWIGA”- Wodzisław Śl. i „SŁOWICZEK”- Popielów. Jury w składzie: dr Izabela Zielecka-Panek (przewodnicząca), mgr Kazimierz Niedziela, mgr Eryk Okoń, Romuald Tomczyk (członkowie) po przesłuchaniu wszystkich chórów zadecydowali, że puchar prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO przypadł chórowi „ECHO”, puchar starosty powiatu wodzisławskiego chórowi „BEL CANTO”, puchar prezydenta Wodzisławia Śl. chórowi „JADWIGA”, burmistrza Pszowa chórowi „SŁOWICZEK”, a puchar burmistrza Radlina chórowi „CECILIANUM”. W tym roku ilość zgłoszonych chórów odpowiadała ilości pucharów, które corocznie otrzymujemy od wdzięcznych fundatorów, więc każdy zespół poczuł się tym razem w pełni usatysfakcjonowany.
27 maja, po raz dwunasty, w kościele pw. WNMP w Radlinie-Biertułtowach odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”, w którym udział brały trzy chóry. Dwa z nich to radlińskie zespoły - Chór Mieszany „im. J. SŁOWACKIEGO” i Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy, ten trzeci to Chór Mieszany „HARMONIA” z Jejkowic. Festiwal, odbywał się w ramach majowego nabożeństwa, a poświęcony był pamięci Ojca św. Jana Pawła II z okazji 90.tej rocznicy urodzin oraz 5.tej rocznicy Jego śmierci. Dodatkowym akcentem tego festiwalu były życzenia przekazane wszystkim „matkom, mamom i mamusiom” z okazji przypadającego dzień wcześniej Dnia Matki (członkowie męskiego Echa wręczyli kilkanaście róż, obecnym na koncercie matkom). Na zakończenie połączone chóry wraz z licznie zebranymi wiernymi zaśpiewali tradycyjną „Barkę”. Obydwa te koncerty mogły się odbyć dzięki pomocy starostwa powiatu wodzisławskiego, urzędów miast Wodzisławia Śl., Pszowa i Radlina, proboszczów parafii, chóru męskiego Echo.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba