zig-zag.prv.pl

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Wodzisławskiego
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
dnia 04 marca 2017 r. o godz. 14.30 w MiPBP w Wodzisławiu Śl.

Foto - Franciszek B. Foto - Franciszek B. Foto - Franciszek B. Foto - Franciszek B.

    Zgodnie ze Statutem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w poszczególnych Okręgach Związku, na początku nowego roku, organizowane są Walne Zebrania Sprawozdawcze Delegatów (Sprawozdawczo - Wyborcze po minionej kadencji). Nie inaczej było w Okręgu Wodzisławskim ŚZChiO, w którym Walne Zebranie odbyło się dnia 4 marca 2017 roku o godz. 14.30, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. Dopisali delegaci (93%) i jak zawsze zaproszeni goście, w osobach: I zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Dariusz Szymczak, dyr. Wodzisławskiego Centrum Kultury Krzysztof Jaroch, dyr. Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Ewa Wrożyna-Chałupska oraz kier. referatu rozwoju UM Radlina Katarzyna Macha. Na wstępie, prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba, tradycyjnym śpiewaczym pozdrowieniem "Cześć Pieśni i Muzyce" bardzo serdecznie powitał wszystkich przedstawicieli chórów i orkiestr, a w szczególności zacnych gości, którzy przyjęli jego zaproszenie i przybyli na nasze zebranie. Przed przedstawieniem porządku zebrania chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich którzy odeszli od nas na wieki do "chórów anielskich", szczególnie członków zarządu okręgu śp. druhów Pawła Kowola i Alfreda Szebesty.
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie, komisja mandatowa stwierdziła że zebranie jest prawomocne, więc przystąpiono do odczytywania poszczególnych sprawozdań: prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej, której wniosek, o udzielenie absolutorium zarządowi za nienaganną działalność w 2016 roku, został jednogłośnie przegłosowany. Ze sprawozdania prezesa można się było dowiedzieć, że w roku sprawozdawczym 2016 w Okręgu Wodzisławskim zrzeszonych było 7 zespołów śpiewaczych, a mianowicie: Młodzieżowy Chór Miejski CANTICUM NOVUM z Wodzisławia Śl., chór męski: ECHO-Biertułtowy (Radlin) oraz chóry mieszane: ECHO (Syrynia), JADWIGA (Wodzisław Śl.), MONIUSZKO (Czyżowice), SŁOWIK n/OLZĄ (Olza), SPÓJNIA (Marklowice). W Okręgu działają 2 orkiestry dęte,są to: Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne "Zofiówka" z Jastrzębia Zdroju oraz Orkiestra Górnicza "Marcel" w Radlinie. Plan pracy nakreślony na rok 2016 został zrealizowany w całości. Zarząd Okręgu Wodzisławskiego, w roku sprawozdawczym był organizatorem XXII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych (przy wydatnej współpracy WCK), Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2016" (Pszów), Koncertów Pieśni Maryjnej (w Wodzisławiu Śl. i Radlinie), IV Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki (MOK Radlin), po raz pierwszy międzynarodowy dzięki "Hawirzowskim Babkom"z Hawirzowa. Zrealizowanie tych zadań stało się, między innymi, dzięki pomocy Urzędów Miast : Wodzisławia Śl., Pszowa i Radlina. Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz parafiom kościołów ziemi wodzisławskiej (w szczególności kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl., bazyliki Narodzenia Najśw. Marii Panny w Pszowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach. W tych to kościołach organizowane były i są : Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, Festiwal Pieśni Maryjnej oraz Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli".
Do ważniejszych wydarzeń i osiągnięć zespołów okręgu można zaliczyć: Chór Mieszany Moniuszko Czyżowice - 95.letni Jubilat otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej", Honorową Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym ŚZChiO, Młodzieżowy Chór Miejski Canticum Novum -Wodzisław Śl.- Laureat XXII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych oraz Chór Męski Echo -Biertułtowy - zdobywca Grant Prix XXII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych oraz 8 koncertów w Czechach (IV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. E. Hakena w Frydek Mistek, koncerty w Starym Bohuminie i Chuchelnej), (indywidualnie) Krystian Dziuba na wniosek ZG ŚZChiO wyróżniony został przez międzynarodowe Jury "Międzynarodową Nagrodą im. St. Moniuszki". "To jedyna taka nagroda indywidualna w Okręgu Wodzisławskim, dziękuję Wam wszystkim bo bez Was nie byłoby tej prestiżowej nagrody" (to cytat prezesa z jego sprawozdania). Orkiestra Górnicza Marcel - otrzymała najwyższe wyróżnienie miasta Radlina, jaką jest Wyróżnienie "Quality", SMK Orkiestra KWK Zofiówka - wyróżnienie na XXV Festiwalu Orkiestr Dętych "Rybnik 2016" (za brawurowy pokaz musztry paradnej).
Okręg Wodzisławski ŚZChiO, w mijającym roku działał w następującym składzie: Krystian Dziuba-prezes, Jan Cichy-wiceprezes d/s chórów, Franciszek Magiera-wiceprezes d/s orkiestr, Ewa Szajor-sekretarz, Teresa Polnik-skarbnik, Iwona Fojcik, Stanisław Dambiec- członkowie zarządu oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Krystyna Dawid-przewodnicząca, Romuald Tomczyk-sekretarz i Ryszard Wachtarczyk-członek, mianowanymi członkami zarządu są - dyrygent okręgowy Tymoteusz Kubica oraz kapelan ks. dziekan Janusz Badura.
W zespołach Okręgu Wodzisławskiego zrzeszonych jest (dane na 31.12.2016r.) 290 członków czynnych oraz 326 członków wspierających. Ogólnie 616 osób. W minionym roku zespoły wystąpiły ogółem 181 razy, w tym 9 razy poza granicami kraju. "Najpracowitszy" zespół to Chór Męski ECHO-Biertułtowy, który w 2016 r. wystąpił 39 razy (w tym 8 poza granicą).
Na zakończenie prezes K. Dziuba jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim muzykom, chórzystom, dyrygentom i prezesom oraz wszystkim tym, którym na sercu leży dobro amatorskiego ruchu śpiewaczego i muzycznego Wodzisławia Śl., Powiatu Wodzisławskiego, Śląska i Polski, kończąc zebranie słowami: "Szanowni Goście i Delegaci ! ta niebagatelna rzesza ludzi, to oni przyczyniają się do propagowania amatorskiego ruchu śpiewaczego i muzycznego Ziemi Wodzisławskiej i promowania miasta Wodzisławia Śl. i całego Powiatu Wodzisławskiego na terenie kraju i poza jego granicami, warto o tym pamiętać!"

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba