zig-zag.prv.pl
Racibórz - połączone chóry (foto Krystian)

To był chór - marzenie!

    "Winny był prezes" raciborskiego chóru męskiego Andrzej Obuchowski, który kiedyś przyjechał do radlińskiego chóru męskiego "ECHO"- Biertułtowy by wymienić się partyturami pieśni na chór męski. Wymiana polegała na wzbogaceniu posiadanych już pieśni nowymi utworami, które urozmaicą repertuary obydwóch zespołów. Minęło kilka miesięcy i wizyta prezesa zaowocowała zaproszeniem naszego chóru do wzięcia udziału w majowym Koncercie Pieśni Maryjnej. Zaproszenie Chóru Męskiego przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu zostało przyjęte z zadowoleniem przez chórzystów biertułtowskiego Echa. Stało się, w dniu 24 maja 2015 roku o godz. 17.00, w kościele parafialnym NSPJ odbył się wspaniały Koncert Pieśni Maryjnej w wykonaniu dwóch chórów męskich. Zespoły śpiewały odrębnie i wspólnie, wybrane przez siebie pieśni. Śpiewały na przemian nie tylko pieśni maryjne ale również pieśni do Ducha Świętego (w tym dniu przypadało święto Zesłania Ducha Świętego). Niezapomnianych chwil dostarczyły jednak wspólnie śpiewane pieśni, ponieważ nie za często można oglądać i słuchać chóru złożonego z czterdziestu (nie najmłodszych już) mężczyzn. To był chór - marzenie!
Podczas koncertu słuchacze usłyszeli szesnaście pieśni między innymi: "Maryjo Matko, gdy pozdrawiam Ciebie", "Po górach, dolinach" i "Przybądź, Duchu Stworzycielu", "W Sakramencie utajony" (połączone chóry wraz z orkiestrą), "Sancta Maria" (połączone chóry), "Ave Maria", "Nie opuszczaj nas", "O Maryjo Matko moja", "Łzy Matki", "Matko niebieskiego Pana".
Chórami i orkiestrą dyrygowali: Jan Goldman (chór parafii NSPJ) i Tymoteusz Kubica (chór "ECHO"). Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne na którym rozmawiano na temat dalszych kontaktów i możliwości kolejnych wspólnych występów. Przyjaźń zapewniona, a wszystkiemu "winien" prezes raciborskiego chóru!

 

Prezes Chóru "Echo" - Krystian Dziuba

 

Kościół WNMP Biertułtowy (foto J.Swoboda)

"Regina Coeli" po raz siedemnasty -

    Minęło 17 lat jak w 1999 roku, po raz pierwszy odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli", w kościele parafialnym pw.WNMP Biertułtowy w Radlinie. Pomysłodawcami tego festiwalu są członkowie Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy, nieżyjący już dh Adam Tomczyk i dh Krystian Dziuba oraz ówczesny proboszcz biertułtowskiej parafii ks. prałat Alfred Wloka. W dotychczasowych festiwalach uczestniczyły: nieprzerwanie chóry: Męski Echo-Biertułtowy i Mieszany im.J.Słowackiego z Radlina, a w poprzednich latach (kilkakrotnie) chór męski Polonia-Radlin oraz między innymi chóry Lira Rydułtowy, Mickiewicz Rybnik-Niedobczyce (2001), Bel Canto Gaszowice (2002),Harfa Imielin (2003), Echo Zebrzydowice (2004), Moniuszko Czyżowice (2005) i Harmonia Jejkowice (2010).
27 maja 2015 roku o godz. 17.00, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Biertułtowy w Radlinie po raz siedemnasty odbywał się Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli" 2015.
W festiwalu uczestniczyły trzy zespoły śpiewacze, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy i Chór Mieszany im. J. Słowackiego z Radlina oraz Chór Mieszany "Regina Apostolorum" z Rybnika. Tradycyjnie już na zakończenie połączone chóry oraz wszyscy obecni na koncercie zaśpiewali "Barkę", pieśń tak bardzo ulubioną przez św. Jana Pawła II.
Festiwal kończył majowy cykl koncertów ku czci Matki Bożej organizowanych przez Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy pomocy Urzędów Miast Wodzisławia Śl., Pszowa i Radlina oraz parafii, w których odbywały się koncerty i festiwale, a organizowane były w roku 95.tej rocznicy założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, 10.tą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II i Dnia Matki.

Prezes Chóru "Echo" - Krystian Dziuba

Zebrzydowice - Echo w Zebrzydowicach

Dwa "ECHA" w Zebrzydowicach -

   Zgodnie z naszym mottem "Śpiewamy tam gdzie nas zapraszają i tam gdzie nas słuchają" Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w Koncercie Maryjnym, wspólnie z Chórem Mieszanym "ECHO"- Zebrzydowice. Przygotowania do wspólnych koncertów, chórów o tej samej nazwie "ECHO", trwały kilka lat i oto w ostatni dzień maja 2015 roku udało się sfinalizować długo oczekiwane przedsięwzięcie. To dzięki bardzo dobrym kontaktom prezesa Okręgu Wodzisławskiego i radlińskiego chóru Krystiana Dziuby i dyrygentki zebrzydowickiego chóru p. Jadwigi Sikory (wspaniałej kobiety w całości "żyjącej muzyką") mogło dojść do Koncertu Maryjnego z udziałem dwóch zespołów śpiewaczych o tej samej nazwie, a mianowicie Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy z Radlina oraz Chóru Mieszanego "ECHO"- z Zebrzydowic. Koncert odbył się 31 maja 2015r. o godz.17.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. Po serdecznym powitaniu zespołów i licznie zebranych słuchaczy przez prowadzącą p. Barbarę Sabath, jako pierwszy wystąpił biertułtowski chór "ECHO". Zespół pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy wykonał sześć pieśni o tematyce maryjnej ze swojego bogatego repertuaru (w dwóch częściach, a przerwę wykorzystano na przedstawienie krótkiej historii o zespole). Następnie zebrani mogli podziwiać występ drugiego, tym razem mieszanego chóru "ECHO". Zespół wykonywał pieśni maryjne (z bogatszego niż naszego repertuaru), niektóre z nich promowały nowo wydaną płytę CD Chóru "ECHO"- Zebrzydowice pod tytułem "Pieśni dla Madonny".
Po koncercie członkowie obydwóch zespołów udali się na spotkanie integracyjne do pobliskiego Gminnego Ośrodka Kultury, który swoją siedzibę ma w dawnym gotyckim, a później barokowym pałacu w Zebrzydowicach. Serdeczna i radosna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom zmieniając się w iście biesiadne spotkanie.

Prezes Okręgu Wodz.- Krystian Dziuba