logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

Cały Śląsk Gra i Śpiewa !

Deszcz i chłód zakłócił lecz nie przeszkodził - przeprowadzić II część Polsko-Czeskich Spotkań Chóralnych (I część „Wodzisławskie Spotkania Kolędowe” odbyła się w dniu 23 stycznia 2010 r.), które odbyły się 3 maja w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śl.. Od godz.14.30 koncertem Orkiestry Górniczej KWK Marcel z Radlina pod dyr. kapelmistrza Franciszka Magiery rozpocząło się wielkie, międzynarodowe święto śpiewacze.
W ten pochmurny poniedziałek o godz.15.00 prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca oficjalnie otworzył, jak się później okazało przeszło czterogodzinny, międzynarodowy „maraton” śpiewaczy. W koncercie udział wzięło, oprócz Orkiestry Górniczej, 18 zespołów śpiewaczych, polskich i czeskich. W sumie 527 wykonawców!
Polskę reprezentowało 11 zespołów : Chór Mieszany ECHO-Syrynia, Chór Mieszany CANTATA-Wodzisław Śl., Chór Mieszany MONIUSZKO-Czyżowice, Zespół Wokalny SYRYNICZKI-Syrynia, Chór Mieszany LIRA-Rydułtowy-Orłowiec, Chór Mieszany JADWIGA-Wodzisław Śl., Chór Męski ECHO-Biertułtowy z Radlina, Chór Mieszany im.J.SŁOWACKIEGO-Radlin, Chór Mieszany CECILIANUM-Krzyżkowice, Chór Mieszany SŁOWIK n/OLZĄ-Olza, Chór Mieszany LIRA-Turza Śl.
Z Czech przyjechało 7 zespołów : Chór Męski HEJNAŁ-ECHO-Karvina, Chór Żeński KALINA-Karvina Frysztat, Chór Mieszany HARFA-Czeski Cieszyn, Kameralny Chór Żeński im. DOBROSLAVA LIDMILY SVINOV-Ostrava, Chór Mieszany CHORUS-Ostrava, Chór Męski GOROL-Jablonkov, Chór Mieszany DŹWIĘK-Karvina Raj.
Każdy zespół zaprezentował swój program, śpiewając 3 - 4 pieśni o zróżnicowanym repertuarze (było radośnie, patriotycznie, biesiadnie, było po czesku, polsku i po śląsku).
O godzinie 17.00 w amfiteatrze Parku Miejskiego rozległ się „Hejnał Górnośląski” odegrany przez trębaczy Orkiestry Górniczej, a połączone chóry polskie (wspaniały mega-chór), pod dyrekcją dyrygenta Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Tymoteusza Kubicy, zaśpiewały pieśni : „Gaude Mater Polonia”, Hymn Zjednoczonej Europy „Oda do radości” (wspólnie z orkiestrą dętą), „Przyjaźń o bracia”, „Dzieweczko ze Śląska”, „Madlitwa o pokój”, „Polonez towarzyski” oraz w języku czeskim pieśń „Tancuj, tancuj”.
Połączone Zaolziańskie zespoły po wykonaniu swoich indywidualnych występów, dla odmiany, zaśpiewały pieśń „Przyjaźń o bracia” w języku polskim.
Wszystkie zespoły tej wspaniałej i z rozmachem zorganizowanej imprezy otrzymały pamiątkowe plakietki, a wszyscy uczestnicy gorący posiłek, energetyczny napój oraz okolicznościowe torby i identyfikatory. Imprezę przeprowadzono w dwóch językach, czeskim i polskim, a prowadzącymi byli, ze strony czeskiej dh Józef Wierzgoń, a polskiej dh Krystian Dziuba, którym na zakończenie dyrektor WCK Nadia Mechine, w podzięce, wręczyła listy gratulacyjne. (Dziękujemy!)
Pomysłodawcami i organizatorami tego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, byli : Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy z Czeskiego Cieszyna przy współpracy z Okręgiem Wodzisławskim ŚZChiO. Tegoroczne Polsko-Czeskie Spotkania Chóralne w Wodzisławiu Śl. przechodzą do historii !!!
W tym miejscu chciałbym wszystkim uczestnikom i organizatorom z Polski i Czech, z głębi serca, serdecznie podziękować za udział i zaangażowanie. Za uśmiech i serdeczność jaka panowała przez cały czas trwania tej imprezy (pomimo nieciekawej pogody). Dzięki i tak trzymać !

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba