logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

„XVI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe” - te same lecz nie takie same!

23 stycznia 2010 roku w kościele pw. Św. Herberta w Wodzisławiu Śl. od godz. 15.00 - po raz pierwszy, w historii Wodzisławskich Spotkań Kolędowych, rozlegał się śpiew wspaniałych kolęd w języku polskim i czeskim. Nim do tego doszło, zaczęło się od luźnych rozmów prowadzonych w połowie 2009 roku, pomiędzy prezesem Okręgu Wodzisławskiego, a szefostwem Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śl. Od rozmów do czynu i po dwóch miesiącach doszło do napisania projektu (przez WCK) pod nazwą:
„Polsko-Czeskie Spotkania Chóralne”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa.

Organizatorami spotkania byli: Wodzisławskie Centrum Kultury przy współpracy z Okręgiem Wodzisławskim Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr i Zrzeszeniem Śpiewaczo - Muzycznym z Czeskiego Cieszyna. W ramach projektu zostały zaplanowane spotkania, które będą promowały twórczość zespołów amatorskich tak polskich jak i czeskich, umożliwiają wymianę doświadczeń i integrację pomiędzy nimi. Pierwsze spotkanie, Spotkanie Kolędowe, odbyło się właśnie 23 stycznia 2010r. w kościele pw. Św. Huberta. Wydarzenie to dotyczyło tradycji kolędowych po obu stronach granicy i stanowiło przegląd konkursowy z udziałem chórów, które nadesłały zgłoszenia.
Drugie spotkanie zaplanowano na 3 maja 2010r. w Parku Miejskim w Wodzisławiu Śl. Spotkanie majowe będzie dotyczyć prezentacji twórczości śpiewaczej wyrażanej w pieśniach patriotycznych, regionalnych, biesiadnych czy popularnych. Wystąpią chóry zaproszone przez organizatorów zarówno z Polski jak i z Czech, w ramach obchodów - „Cały Śląsk Gra i Śpiewa na 100-lecie Zjednoczonych Śląskich Zespołów Śpiewaczo-Muzycznych” i 90-lecia Okręgu Wodzisławskiego. Polsko-Czeskie Spotkania Chóralne organizowane były, w wersji konkursowej i dlatego występy chórów oceniane były przez jury w składzie: ks. prof. Antoni Reginek (wydz. Teologii UŚ Katowice) - przewodniczący, mgr Kazimierz Niedziela (Rybnik), mgr Eryk Okoń (Racibórz) - członkowie oraz Romuald Tomczyk - sekretarz.
"Kolędowanie" rozpoczął (występujący poza konkursem) Chór Mieszany CANTATA parafii św. Herberta (chór na co dzień współpracuje z Okręgiem Wodzisławskim), w konkursie wystąpiły następujące chóry (siedem z Polski i pięć z Czech) w kolejności:
Chór Mieszany BEL CANTO - Gaszowice, Chór Mieszany COLLEGIUM CANTICORUM - Czeski Cieszyn, Chór Mieszany CECILIANUM - Krzyżkowice, Chór Mieszany DAR - Duszpasterstwa Akademickiego Rybnik, Chór Mieszany DŹWIĘK - Karvina-Raj, Chór Mieszany HARFA - Czeski Cieszyn, Chór Mieszany SŁOWIK NAD OLZĄ - Olza, Chór Męski HEJNAŁ-ECHO - Karvina, Chór Mieszany JADWIGA - Wodzisław Śl., Chór Żeński KALINA - Karvina-Mizerov, Chór Męski ECHO Biertułtowy - Radlin, Chór Mieszany ECHO - Zebrzydowice.
W Wielkim Finale (w czasie obrad Jury) w prezbiterium kościoła ustawiło się 302 chórzystów (210 z Polski i 92 z Czech) by wspólnie zaśpiewać trzy kolędy - „Bóg się rodzi” i „Lulajże Jezuniu” (kolędy polskie) i „Narodil Se Kristus Pan” (kolęda czeska), ten wspaniały „międzynarodowy chór mieszany” poprowadziła - dyr. Jadwiga Sikora.
Mimo przenikliwego zimna jakie panowało w tym dniu, nie tylko na zewnątrz ale i wewnątrz kościoła, to te wspólne śpiewanie rozgrzało wszystkich.
Na zakończenie chórzyści udali się do ławek, a w prezbiterium pozostali tylko przedstawiciele (prezes i dyrygent) wszystkich występujących chórów, którzy z przyspieszonym biciem serca oczekiwali na ogłoszenie wyników przez przewodniczącego jury ks. Antoniego Reginka.
Laureatami Polsko-Czeskich Spotkań Chóralnych (Wodzisławskich Spotkań Kolędowych) zostały chóry, które zajęły miejsca:

  1. Chór Mieszany ECHO - Zebrzydowice,
  2. Chór Mieszany COLLEGIUM CANTICORUM - Czeski Cieszyn,
  3. Chór Mieszany Duszpasterstwa Akademickiego DAR - Rybnik

oraz wyróżnione chóry: Chór Męski ECHO Biertułtowy - Radlin, Chór Męski HEJNAŁ-ECHO - Karvina, Chór Mieszany BEL CANTO - Gaszowice oraz Chór Mieszany DŹWIĘK - Karvina-Raj.
Zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały nagrody i wspaniałe ceramiczne puchary, pozostali laureaci ceramiczne puchary i dyplomy, a wszystkie zespoły biorące udział w Spotkaniach dodatkowo otrzymały ceramiczną plakietkę oraz dyplomy uczestnictwa i okolicznościowe souveniry. Wszystkie te upominki wręczali: prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca i z-ca dyr. Wodzisławskiego Centrum Kultury Maciej Meisel.
Prowadzenie i tłumaczenie „z polskiego na czeski z czeskiego na polski i z polskiego na nasze” - sprawnie prowadzili w języku czeskim prof. Józef Wierzgoń, a w polskim Krystian Dziuba. Wśród zaproszonych Gości między innymi byli - przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego Eugeniusz Wala i burmistrz Radlina Barbara Magiera oraz niezawodny, jak zawsze, proboszcz parafii św. Herberta (kapelan Okręgu Wodzisławskiego) ks. Janusz Badura.

Opracował dh Krystian Dziuba