zig-zag.prv.pl

Rok 2013, rokiem Jubileuszu 85.lecia Chóru Męskiego ECHO - Biertułtowy

MOK Radlin, K.Dziuba wyróżniony Honorową Odznaką "Złotą z Brylantem", wręczają ks.prof.Antoni Reginek i Andrzej Wójcik.
fot. T. Raudner
Chór ECHO podczas Koncertu Jubileuszowego, MOK Radlin, 16.06.2013r.      fot. T. Raudner Chór ECHO w Roku Jubileuszowym.      fot. B. Gojny

Obchody Jubileuszowe odbyły się 16 czerwca o godz. 9.30, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Radlinie-Biertułtowach odprawiona została msza św. dziękczynna, w intencji żyjących i zmarłych chórzystów biertułtowskiego Echa i ich rodzin. Po mszy chórzyści przeszli na pobliski cmentarz by śpiewem („Błogo Ci błogo” i „Nad Twoim Grobem”) oraz zapaleniem zniczy na grobach, uczcić pamięć kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze. Tego dnia po raz drugi spotkaliśmy się o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury, na uroczystym Koncercie Jubileuszowym z okazji 85.lecia założenia naszego chóru.
W pierwszej części, tej wspaniałej uroczystości, po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego (przy dźwiękach „Hymnu Górnośląskiego”- Orkiestra Górnicza „Marcel”) i odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater” (chór „Echo”), dokonano wyróżnienia członków zespołu: Honorową Odznakę „Złotą z Brylantem” otrzymał druh Krystian Dziuba, Honorową Odznakę „Złotą z Wieńcem Laurowym” druhowie Józef MusiołAlojzy Weideman, Honorową Odznakę „Srebrną” druhowie Stanisław Bednorz i Jan Cichy, Honorową Odznakę „Brązową” druhowie Józef Gawlok, Kazimierz Ledwoń, Janusz Kowalski, Henryk Szkatuła, Grzegorz Wojaczek. Certyfikat nadania „Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego” otrzymał druh Edward Foltys. „Złote Dyplomy” ZG ŚZChiO otrzymali: druhowie Krystian Dziuba, Edward Namysło, Romuald Tomczyk. Odznaki i okolicznościowe dyplomy wręczali członkowie ZG ŚZChiO ks. prof. Antoni Reginek (kapelan) i Andrzej Wójcik (sekretarz). Dyplomy Urzędu Miasta Radlina wręczała burmistrz Barbara Magiera i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sobik, a otrzymali je druhowie: Krystian Dziuba, Edward Foltys, Tymoteusz Kubica, Jerzy Lepiarczyk, Józef Musioł, Edward Namysło, Alojzy Weideman. Decyzją Prezydium Rady Krajowej ZZG w Polsce z dnia 20 maja 2013 r. Chór Męski „Echo” Biertułtowy w Radlinie otrzymał Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla Związku Zawodowego Górników w Polsce”. Wyróżnienie wręczał członek Rady Krajowej Marian Małecki.
Przedstawiciele ZG ŚZChiO wyróżnili również obecnego na naszym koncercie, najstarszego czynnego członka Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO dh Pawła Kowola (członek Chóru Mieszanego „Jadwiga” w Wodzisławiu Śl.) nadając Mu Godność „Członka Honorowego ZG ŚZChiO”.
Druga część to koncert Chóru Jubilata, który w swoim występie zaprezentował, licznie zebranym słuchaczom, następujące pieśni: „Dziś do Ciebie” - W. Lachman, „Mała Ojczyzna - Śląsk ukochany” - muz. G. Verdi, „Gdybym to ja miała” - solo, sześcioletnia Paulinka Kubica, „Kochany Śląsk”, „Śląskie wesele wiejskie” - R. Masarczyk, a na zakończenie (przy burzliwym aplauzie) „To śpiewa Echo” - opr. W. Kolorz. Chórem i sekcją rytmiczną (Orkiestry Górniczej) dyrygował Tymoteusz Kubica.
Ostatnia część to brawurowy występ Orkiestry Górniczej „Marcel” pod dyrekcją Franciszka Magiery. W jej wykonaniu można było usłyszeć światowe standardy muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej.
Wśród zaproszonych Gości (prócz wcześniej już wymienionych) obecni byli jeszcze między innymi: pięcioosobowa delegacja z zaprzyjaźnionego Chóru Mieszanego „Baśka” z miejscowości Baśka (Czechy) z prezesem Michalem Valkiem i dyrygentem Janiną Ptakovą na czele, posłowie RP Krzysztof Gadowski i Henryk Siedlaczek, przedstawiciele Powiatu Wodzisławskiego Zbigniew Seemann i Dawid Topol, dyr. artystyczny Filharmonii Śląskiej w Katowicach Mirosław Jacek Błaszczyk, dyr. ds. pracy KWK „Marcel” Jacek Skupień, proboszcz biertułtowskiej parafii WNMP ks. Zenon Działach oraz wielu, wielu innych przedstawicieli chórów, zakładów pracy, firm i osób prywatnych sympatyzujących z naszym zespołem. Patronat medialny „Nowiny Wodzisławskie”.
W tym miejscu, w imieniu członków chóru „Echo” i swoim własnym, bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim za wsparcie, pomoc oraz wszelką okazaną życzliwość przy organizacji tego wspaniałego Jubileuszu. Dzięki! Bóg zapłać! Pozostało nam czekać na kolejny jubileusz 90.lecia!

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba