zig-zag.prv.pl

„Śpiewny wypoczynek” - przyjemne z pożytecznym.

Chór Echo w kościele Bożego Ciała (Jablunkov, Czechy) II Festiwal Pieśni Śląskiej im. J.Pieczki Chór Echo II Festiwal Pieśni Śląskiej im. J.Pieczki Czesław Pieczka (syn J.Pieczki) dziękuje w imieniu ojca
(cytat: ojciec jest zadowolony!) prezesowi K.Dziuba
Dyrygent Franciszek Magiera odbiera puchar (Nagroda Specjalna ZZGwP) od przewodniczącego Mariana Małeckiego

W niedzielny poranek, 21 października 2012 r. członkowie Chóru Męskiego „ECHO” wraz ze swoimi małżonkami, wyruszyli na czterodniową wycieczkę do miejscowości Horni Lomna w Czechach. Pierwszy, zaplanowany wcześniej, postój nastąpił w Jablunkovie gdzie uczestniczyliśmy w mszy świętej (w języku polskim), w barokowym kościele parafialnym pw. Bożego Ciała. Po wcześniejszych ustaleniach, uczestnictwo członków chóru polegało dodatkowo na uświetnieniu tej mszy św. swoim śpiewem, śpiewaliśmy: Tebie pajem, Modlitwa w kościółku, Kto szuka Cię, Ave Maria (Marzi), O Niepokalana oraz stałe części mszy - Kyrie, Sanctus i Benedictus.Po serdecznych rozmowach z ks. Radoslavem i zrobieniu pamiątkowej „fotki” pojechaliśmy na miejsce naszego pobytu do sympatycznego, uroczego Pensjonatu „U Studanki”. Korzystając ze wspaniałej pogody (prawdziwa „złota polska jesień” w Czeskiej Republice) wszystkie dni pobytu spędzaliśmy na spacerach połączonych z grzybobraniem czy na zwiedzaniu górzystych okolic Beskidu Morawskośląskiego. Było zwiedzanie i degustacja „svetleho” i „cerneho” w okolicznym małym browarze, jak również gra w bowling (kręgle). Nie zabrakło również uroczystej kolacji w czasie której dominował chóralny śpiew, a uwieńczeniem był koncert dedykowany dyrekcji, personelowi oraz naszym sympatycznym, wspaniałym, wyrozumiałym żonom. Wycieczka ze wszech miar udana czego dowodem były roześmiane twarze zadowolonych uczestników, to było przyjemne z pożytecznym.


„II Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki”

„Śląska Ziemio, Ty jedna stanowisz mój dom .”
11 listopada, w Święto Niepodległości o godz. 16.30, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie spotkały się zespoły śpiewacze i taneczne, orkiestra dęta, zaproszeni goście oraz licznie (jak zawsze) zebrani słuchacze-sympatycy pieśni chóralnej i muzyki w wykonaniu orkiestry dętej. W tym to dniu odbył się po raz drugi Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki (długoletni prezes Okręgu Wodzisławskiego). W Festiwalu uczestniczyły następujące zespoły w kolejności występowania: Orkiestra Górnicza „MARCEL” w Radlinie, Zespół Artystyczny „PRZYTUP” i Zespół Taneczny „WENUS”- młodzieżowe zespoły działające w MOK Radlin, Chóry Mieszane „LIRA”- Rydułtowy-Orłowiec, „SŁOWIK n/OLZĄ”- Olza, „JADWIGA”- Wodzisław Śl. oraz Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy w Radlinie. Dodatkowym urozmaiceniem festiwalu były występy druha Stanisława Pająka (członek chóru Słowik n/Olzą) w solowym koncercie popularnych pieśni oraz Janusza Majewskiego i odważnego 9.latka Szymona Kowalskiego - poezja.
Zespoły śpiewacze obowiązkowo musiały wykonać 3 - 4 pieśni ściśle związane z regionem Śląskim (gwara śląska, śląski kompozytor lub autor tekstu). Każdy zespół po swoim występie otrzymał, z rąk prezesa Okręgu Wodzisławskiego dh Krystiana Dziuby, pamiątkową plakietkę, dyplom i okolicznościowy afisz. Jedyną specjalną nagrodę przeznaczoną w tym Festiwalu, (od 1994 r. nagroda ZZG w Polsce KWK „Marcel” w Radlinie) otrzymała tym razem Orkiestra Górnicza „Marcel” nie tylko, że wspaniale grała ale za przypadający w tym roku jubileusz 95.lecia swojego istnienia. W imieniu fundatora nagrodę wręczył przewodniczący ZZ Marian Małecki.
Pomimo, że w pobliskim Wodzisławiu Śl., prawie o tej samej porze, w kościele WNMP odbywał się koncert organowy (100.lecie ich poświęcenia), sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie wypełniona była prawie do ostatniego miejsca. W pierwszych rzędach zasiedli między innymi: posłowie RP Henryk SiedlaczekRyszard Zawadzki, kapelan ZG ŚZChiO ks. prof. Antoni Reginek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dawid Topol, burmistrz Radlina Barbara Magiera oraz z-ca burmistrza Zbigniew Podleśny, przewodniczący Rady Miasta Jacek Sobik, członkowie Rodziny J. Pieczki - żona Eugenia i syn Czesław z żoną, dyr. pracy KWK „Marcel” Jacek Skupień, były dyr. Kopalni „Marcel„ Andrzej Badaj, dyr. MOK Tomasz Miler, kopalnię „Karvina” w Karvinie (Czechy) reprezentował przewodniczący ZO DaKH Leo Lach.
Obecnych było również wielu bezimiennych (niektórzy od kilkunastu lat) sympatyków i miłośników takich imprez organizowanych w MOK w Radlinie. Obiecujemy, że dla nich będziemy je organizować póki starczy sił!
Organizatorami Festiwalu byli: Okręg Wodzisławski ŚZChiO, a wydatnie pomogli Miasto Radlin, MOK w Radlinie, ZZGwP KWK „Marcel”, Chór Męski „ECHO”-Biertułtowy, Zakład Cukierniczy A. B. Muszer. Patronat Medialny „Nowiny Wodzisławskie”.
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli w zorganizowaniu tej imprezy, bardzo serdecznie dziękuje piszący te słowa prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba.


Koncert Pieśni Sakralnej w kościele
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Korzystając z zaproszenia ks. Piotra Spellek, proboszcza parafialnego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w miejscowości Rudnik (mała gmina w pow. Raciborskim), członkowie Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy mieli zaszczyt i przyjemność (po raz pierwszy) wystąpić przed licznie zebranymi wiernymi po wieczornej mszy św. w dniu 16 listopada 2012 r. Po gorącym powitaniu nas przez ks. proboszcza, krótką historię i informację z działalności naszego chóru przedstawił prezes Krystian Dziuba, zapowiadając mający się niebawem rozpocząć Koncert Pieśni Sakralnej.
Prawie godzinny Koncert podzielony był na trzy części. Pierwsza część poświęcona była Matce Bożej, toteż pieśni śpiewane przez chór tematycznie związane były z uwielbieniem Matki Najświętszej: „O Niepokalana”- J. Pinkawa, „Ave Maria”- di Bepi De Marzi, „Ave Maria” - M. Żukowski, „Zdrowaś Maryja” i „Nie opuszczaj nas” - ks. J. Surzyński. Druga część dotyczyła Patronki trudu Górniczego Stanu św. Barbary, dlatego śpiewaliśmy: „Pieśń do św. Barbary„, „Świętej Barbary my wierne dzieci” - B.Wallek-Walewski, „Barbaro patronko” oraz „Gdy nam każe zjeżdżać los„. Nadszedł czas na dokończenie historii o naszym zespole i zapowiedź trzeciej części koncertu, która poświęcona była eucharystii i na tą część wybraliśmy stałe części mszy z „Missa” - Wacława Lachmana, śpiewając: „Kyrie”, „Gloria”, „Sanctus” i ”Benedictus„.
Na ostatnią część naszego koncertu wybraliśmy pieśni ogólnie zwane, sakralne: „Modlitwa w kościółku”- St. Moniuszko, „Kto szuka Cię”- J. Świder, „Tebe pajem”- G. Łomakij. Występ zakończyliśmy (na wymuszony bis) pieśnią „Wnijdę Panie”- muz. G. Verdi. Chórem dyrygował mgr Tymoteusz Kubica, koncert prowadził prezes chóru Krystian Dziuba.
Największym podziękowaniem po występie (mam nadzieję udanym) były słowa uznania i wdzięczności ze strony ks. proboszcza oraz słuchaczy, którzy zadowoleni z uśmiechem na ustach opuszczali swój parafialny kościół.
Po koncercie zostaliśmy zaproszeni przez ks. Piotra na wspólny posiłek, w czasie którego opowieściom nie było końca, gdyż łączy nas nie tylko śpiew i muzyka. Okazało się również, że byliśmy jedynym chórem męskim występującym w tej małej ale jakże sympatycznej parafii.
Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w koncercie kolęd, zaproszenie, a jakże zostało przyjęte!!

Opracował prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba