logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

Ważniejsze wyróżnienia i osiągnięcia chóru.

1930 r.
- I miejsce w Zjeździe Okręgowym w Wodzisławiu Śl.
1938 r.
- I miejsce w Konkursie Śpiewaczym w Wodzisławiu Śl.
1953 r.
- Występ na Centralnej Akademii Górniczej w Katowicach.
1961 r.
- II miejsce w Przeglądzie Chórów Spółdzielczych w Mikołowie.
1968 r.
- Występ w Polskim Radio i TV Katowice.
1977 r.
- I miejsce w Zjeździe Śpiewaków Okręgu Wodzisławskiego PZCHiO.
1984 r.
- II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Chóralnych Spółdzielczości Spożywców w Poznaniu.
1988 r.
- 60 lecie chóru oraz występ z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Górniczej w Zabrzu.
1989 r.
- II miejsce w V Turnieju Chórów Męskich Polski Południowej w Chorzowie.
- I miejsce w Turnieju im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie.
1992 r.
- I miejsce w przeglądzie Chórów Okręgu Wodzisławskiego w kategorii chórów męskich.
1993 r.
- Laureat Przeglądu Chórów pod nazwą Wieczory Kolędowe w Tychach.
- I miejsce w III Turnieju im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie w kategorii chórów męskich.
1995 r.
- Laureat I Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
1996 r.
- I miejsce w Eliminacjach Okręgowych Magnifikat `96 w Pszowie w kategorii chórów męskich.
1998 r.
- Laureat IV Wodzisławskich Spotkań Kolędowych Wodzisław Śl.
- Uczestnictwo w Audiencji Generalnej u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie, występy w Kościele św. Stanisława Biskupa, Bazylice św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami, Placu św. Piotra, Cmentarzu na Monte Casino i Katakumbach Rzymskich we Włoszech.
1999 r.
- Koncerty kolęd w Horni Lomna i Jablonkov w Czechach.
- Laureat V Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
- Laureat II Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wodzisławiu Śl.
- Występ w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.
- Specjalna Nagroda ZZG w Polsce w VI Turnieju im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie.
2000 r.
- Laureat Vi Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
- Laureat eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Chorzowie.
- Koncerty w Jablonkovie i Dolni Lomna w Czechach.
-Występ w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. Z okazji 80-lecia Okręgu Wodzisławskiego PZChiO.
- Udział w Pielgrzymce Chórów i Orkiestr do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl. połączony ze śpiewem przy stacjach różańcowych.
- Koncert i udział we mszy św. na Wzgórzu Kahlenberg w Austrii.
- Zdobycie Brązowego Pasma w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach.
- Udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola w Jastrzębiu Zdroju.
2001 r.
- Laureat VII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
- Koncert w Jablonkovie i Dolni Lomna w Czechach.
- Specjalna Nagroda za najlepiej wykonaną śląską pieśń w VII Turnieju im. Mariana Łunarzewskiego w Radlinie.
- Udział we mszy św. oraz poświęceniu Krzyża Ludzi Morza w Porcie Jachtowym w Łebie.
2002 r.
- Udział we mszy św. i koncert kolęd w Jablunkowie w Czechach.
- Laureat VIII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej w Pszowie (puchar Burmistrza Miasta Pszowa).
- Koncert z okazji Dnia Matki w ośrodkach wypoczynkowych Górnik i Beskid w Łebie.
- Udział we mszy św. i położeniu kamienia węgielnego pod budowę kościoła pw. Św. Jakuba w Łebie.
- Występ w Kościele Karola Boromeusza we Wrocławiu z orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.
2003 r.
- Laureat IX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych w Wodzisławiu Śl.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnifikat 2003.
- Msza św Jubileuszowa 75-lecia - poświęcenie sztandaru (po 75 latach).
- Koncert Jubileuszowy z udziałem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Śląskiej.
- Udział we mszy św. w kościele M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach (Zakopane) i św. Piotra Apostoła w Wadowicach.
- Koncerty w kościele Podwyższenia Krzyża w Karwinie w Czechach.
- Finał Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnifikat 2003 w Piekarach Śląskich.
- Udział we mszy św. 75-lecie parafii W.N.M.P. w Biertułtowach z udziałem Arcybiskupa Damiana Zimonia.
- Specjalna nagroda w VIII Turnieju im. Mariana Łunarzewskiego (nagroda rodziny Łunarzewskich).
2004 r.
- Laureat X Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Udział w uroczystej mszy św. 80-lecia kapłaństwa ks. Prałata J. Fronczka w Bazylice Maryjnej w Pszowie.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej w Pszowie (puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl.).
-Udział w VI Pielgrzymce do M.B. Piekarskiej (koncert laureatów, stacje różańcowe).
-Koncerty w Republice Czeskiej - Karvina-Frystad, Horni Lomna, Landek).
- Występ w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce.
2005 r.
- Laureat XI Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnifikat 2005.
- Występy w Zakopanem i Ludźmierzu.
- Udział we mszy św. w intencji górników czeskich - Karvina-Frystad.
- Finał Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnifikat 2005 w Piekarach Śląskich - III miejsce.
- Udział we mszy św. w katedrze w Ełku oraz Świętej Lipce i Szeligach k/Ełku.
- Udział we mszy św. z okazji Jubileuszu 85-lecia Okręgu Wodzisławskiego PZChiO.
- Udział we mszy św. z okazji 10-lecia istnienia i poświęcenia sztandaru ZZ "KADRA" KWK "Marcel".
- Występ podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wodzisławia Śl.
2006 r.
- Udział w terapii zajęciowej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
- Niedzielne Koncerty Kolęd (PZChiO Okręg Wodzisław).
- Laureat XII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Msza św. rocznicowa śmierci papieża Jana Pawła II - kościół W.N.M.P. Biertułtowy.
- Występ w czasie otwarcia i poświęcenia Domu Emeryta przy KWK "Marcel" w Radlinie.
- Udział w Festiwalu Pieśni Sakralnej w Gaszowicach (org. Chór Bel Canto).
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej w Pszowie.
- Udział w "maratonie liturgicznym" w Ćwiklicach k/Pszczyny poświęconym M.B. Fatimskiej.
- Koncert i spotkanie biesiadne wspólnie z Chórem Mieszanym "Cantores Veiherovienses" z Wejherowa w kościele W.N.M.P. i Hali Zbornej ZK w Radlinie.
- Koncert w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie k/Żywca.
- Msza św. i koncert w Sanktuarium oo Franciszkanów w Rychwałdzie.
- Oprawa muzyczna podczas Konfraterii Najstarszych Chórów Oddziału Śląskiego PZChiO w Rybniku.
- Udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola w Jastrzębiu Zdroju.
- Msza św. Barbórkowa - kościół W.N.M.P Biertułtowy (w żałobie po tragedii w kopalni "Halemba".
- Udział we mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża w Karvinie-Frystad w intencji górników czeskich.
2007 r.
- Udział w Niedzielnych Koncertach Kolędowych.
- Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - MOK Radlin.
- Laureat XIII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Występ w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr w Chorzowie.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnifikat 2007" - eliminacje okręgowe.
- Oprawa mszy św. z okazji 60-lecia OSP Łańce (gmina Kornowac).
- Msza św. z okazji jubileuszu 75-lecia ZHP Szczep Harcerski w Radlinie - Głożynach.
- Występy podczas wycieczki w Lądku Zdroju, Wambierzycach, Kudowie Zdrój.
- Udział w V Zlocie Chórów "Olza 2007".
- Czynny udział w spektaklu plenerowym Wodzisławskiego Teatru Ulicy pt.: "Biskup w strugach krwi" z okazji jubileuszu 750-lecia parafii i miasta Wodzisławia Śl.
- Koncert w kaplicy św. Kingi Kopalni Soli w Wieliczce.
- Oprawa mszy św. i udział w Dożynkach Gminy Pstrążna.
- Msza św. w intencji górników czeskich - Karvina-Frystad.
- Finał Festiwalu Pieśni Religijnej "Magnifikat 2007" w Piekarach Śl. - wyróżnienie.
- Występ w SP nr 4 w Radlinie - Obszarach z okazji 100-lecia urodzin M. Łunarzewskiego.
- X Jubileuszowy Turniej Chórów im. M.Łunarzewskiego - nagroda ZZGwP za "Śląską Pieśń".
- Udział we mszy św. Barbórka 2007.
- Koncert z okazji otwarcia I Jarmarku Bożonarodzeniowego na Wodzisławskim Rynku.
2008 r.
- Niedzielne Koncerty Kolęd wspólnie z Gminną Orkiestrą Dętą Gołkowice.
- Laureat XIV Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Udział w "IV Syryjskim Śląskim Biesiadowaniu".
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2008".
- Msza św. i uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 80-lecia istnienia chóru - MOK Radlin.
- Udział w VI Zlocie Chórów - "Olza 2008".
- Msza św. w intencji 100-lecia Elektrociepłowni "Marcel" z udziałem arcybiskupa Damiana Zimonia.
- Udział w Koncercie Laureatów Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnifikat 2008" - Piekary Śl.
- "Benefis Chóru Męskiego ECHO" z okazji Jubileuszu 80-lecia - USC w Wodzisławiu Śl.
- Udział w obchodach święta górników czeskich w Karvinie.
- Udział w Koncercie Pieśni Sakralnej - "Jubilaci 2008" w Gaszowicach.
- Występy podczas wycieczki w Republice Czeskiej - Horni Lomna.
- Udział w Międzyokręgowym Turnieju Chórów im. M. Łunarzewskiego.
- Uroczysta msza św. "Barbórkowa" w kościele WNMP w Radlinie-Biertułtowach.
- Msza św. w intencji 50-lecia urodzin ks. Z. Działacha proboszcza parafii WNMP w Radlinie - Biertułtowach.
2009 r.
- Koncert Kolęd dla Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Sali I LO im. 14 Pułku Powstańców Śl.
- Udział w Niedzielnych Koncertach Kolęd.
- Laureat XV Jubileuszowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Występ na "V Śląskim Biesiadowaniu" - Syrynia 2009.
- Udział w XVII Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr w chorzowskim Skansenie.
- Laureat Międzyokręgowych Eliminacji Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnifika 2009" w Pszowie.
- Udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej "Regina Coeli".
- Msza św. w intencji 55-tej rocznicy ślubu rodziny E. i B. Cichy (członek chóru).
- Udział w VII Międzynarodowym Zlocie Chórów Okręgu Wodzisławskiego i Zaolzia "Olza 2009".
- Koncerty w Opactwie Cystersów i Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach.
- Msza św. „odpustowa” w parafii WNMP Radlin-Biertułtowy.
- Msza św. w intencji 100 rocznicy urodzin p. Heleny Szymiczek (babcia dyr. kopalni „Marcel”   W. Szymiczka).
- Występy w czasie czterodniowej wycieczki w Pieninach: kościół pw. Trójcy Przenajświętszej   w Wilamowicach, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, klasztor św. Kingi   w Starym Sączu i pw. Dobrego Pasterza w Krościenku n/Dunajcem, nad grobem   ks. prof. J. Tischnera w Łopusznej.
- Udział w obchodach Dnia Górnika (Uniwersytet Śl., kościół pw. Podwyższenia Krzyża) w Karvinie.
- Msza św. i udział w Dożynkach Sołectwa Łańce - gmina Pstrążna.
- Udział i występ (wspólnie z Orkiestrą Górniczą KWK Marcel) w Zlocie Chórów i Orkiestr Oddziału Śl.   w  setną rocznicę I Zlotu chórów Śląskich w Katowicach-Zadolu.
- Laureat Finału Festiwalu Pieśni Maryjnej „Magnifikat 2009” w Piekarach Śląskich (puchar burmistrza   Orzesza).
- Udział w XI Turnieju Chórów im. M. Łunarzewskiego - MOK Radlin
2010 r.
- Koncert Kolęd z udziałem Orkiestry Górniczej KWK Marcel i parafialnej Scholi (kościół Ducha Św.   w Wodzisławiu Śl.).
- Laureat Polsko-Czeskich Spotkań Chóralnych (Wodzisławskie Spotkania Kolędowe) w kościele   św. Huberta w Wodzisławiu Śl.
- Udział w Koncercie Kolęd w kościele pw. M. B. Szkaplerznej w Jejkowicach (na zaproszenie Chóru   „Harmonia”).
- Udział w Zimowym Widowisku Plenerowym pt. „Kolędy Świata” w Wiejskim Domu Kultury   w Gorzycach.
- Koncerty w zabytkowym, parafialnym kościólku pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza   w Łodygowicach (1634-1636) i Ośrodku Wczasowym „Azalia” w Węgierskiej Górce, podczas   dwutygodniowej wycieczki.
- Udział w II cz. Polsko-Czeskich Spotkań Chóralnych (Cały Śląsk Gra i Śpiewa na 100.lecie Śląskich Kół   Śpiewaczych i 90.lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO).
- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im.Eduarda Hakena w Baśce i Frydku-Mistku,
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2010", puchar Prezesa Okręgu Wodz.ŚZChiO.
- Udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej "Regina Coeli".
- Wycieczka - Koncerty w kościołach MBF na Krzeptówkach (Zakopane), w Murzasichle.
- Koncert na Festynie Rodzinnym w Olzie (wspólnie z Orkiestrą Górniczą KWK Marcel).
- I Biesiadne Spotkanie Chóru ECHO i Orkiestry Górniczej KWK Marcel.
- Udział w uroczystościach Dnia Górnika - Karvina (Czechy).
- Pielgrzymka Chórów i Orkiestr ŚZChiO do MB Piekarskiej, udział w Różańcu św.
- Koncert Laureatów Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnificat 2009" Piekary Śl.
- Oprawa nuzyczna mszy św. z okazji 90.lecia założenia Okręgu Wodzisławskiego, kościół WNMP   w Wodzisławiu Śl.
- MOK Radlin-udział w I Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki. Wyróżnienie odznaką "Zasłużony   dla Kultury Polskiej" (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dla chóru Echo.
- Msza św. "Barbórka 2010" kościół pw. WNMP Biertułtowy.
2011 r.
- X Jubileuszowy Koncert Kolęd "Spotkania przy Bożym Żłóbku", kościół pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl.
- Laureat XVII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Msza św. żałobna śp. Janusza Łunarzewskiego, kościół pw. Królowej Apostołów w Rybniku.
- Laureat Okręgowych Eliminacji Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnificat 2011" w Pszowie.
- Udział w Koncertach Pieśni Maryjnej w Turzy Śl. i "Regina Coeli" w Radlinie.
- Występ podczas Festynu Rodzinnego organizowanego w Olzie przez ZZGwP Kop. Marcel.
- II Biesiadne Spotkanie Chóru "Echo" i Orkiestry Górniczej KWK Marcel w Radlinie.
- Koncert w kościele pw. Bożego Ciała w Jabłonkowie - Czechy.
- Udział w obchodach "Dnia Górnika" w Karwinie - Czechy.
- Udział we mszy św. i koncert w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Łebie.
- Koncert w OPZ "Górnik" w Łebie z okazji 50.lecie istnienia Ośrodka.
- Zjazd Chórów i Orkiestr - Katowice Zadole, dla upamiętnienia 100.lecia I Zjazdu chórów zrzeszonych   w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych oraz 90.lecia III Powstania Śląskiego pod nazwą „Tradycja-Pamięć-   Nadzieja” - udział chóru wspólnie z Orkiestrą Górniczą KWK Marcel w Radlinie.
- MOK-Radlin, XII Turniej Chórów im.M.Łunarzewskiego, wyróżnienie Specjalną Nagrodą ZZGwP
- Kościół pw.WNMP w Biertułtowach, msza św. „Barbórkowa”
2012 r.
- Oprawa muzyczna mszy św. i Koncert Kolęd w kościele pw. Ducha św. w Wodzisławiu Śl.
- Laureat XVIII Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Koncert Kolęd w kościele Matki Boskiej Fatimskiej (Śląska Fatima) w Turzy Śl.
- Koncert plenerowy - „Majówka z WDK Gorzyce”.
- Udział w II Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im.Eduarda Hakena (Hodońovice, Frydlant   n/Ostravicą - Czechy).
- Koncerty Pieśni Maryjnej w kościełach pw.WNMP Wodzisław Śl. i MB Szkaplerznej Jejkowice.
- Laureat Festiwalu Pieśni Maryjnej „Pszów 2012” bazylika NNMP Pszów (puchar Starosty powiatu wodzisł).
- Udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”-kościół WNMP Biertułtowy.
- III Biesiadne Spotkanie Chóru „ECHO”- Biertułtowy i Orkiestry Górniczej „Marcel”.
- Udział w obchodach Dnia Górnika Republiki Czeskiej w Karvinie.
- Oprawa mszy św. i koncert w kościele pw. Bożego Ciała w Jablunkovie (Czechy).
- Koncert Pieśni w pensjonacie "U Studanki" - Horni Lomna (Czechy).
- Udział w II Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki - MOK Radlin.
- Koncert Pieśni Sakralnej w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
- Oprawa muzyczna mszy św. Barbórkowej, kościół WNMP Biertułtowy.
- Msza św. z okazji 50.tej rocznicy urodzin Ryszarda Ch. (sympatyk chóru), kościół pw. Podwyższenia   Krzyża w Jastrzębiu Zdroju oraz Koncert Pieśni w Domu Kultury w Żorach.
2013 r.
- Koncert Kolęd, kościół Trójcy Przenajświętszej w Popielowie.
- Udział Delegacji i Pocztu Sztandarowego Chóru ECHO w Adoracji i poświęceniu sztandaru ŚZChiO   w bazylice oo Franciszkanów w Panewnikach.
- Udział w mszy św. i Koncercie Kolęd, w kościele pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl.
- Laureat - XIX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych.
- Majowe Koncerty Pieśni Maryjnej (Pszów „Pszów 2013”, Wodzisław Śl., Radlin „Regina Coeli”).
- Msza św. i Uroczysty Koncert z okazji Jubileuszu 85.lecia założenia Chóru Męskiego „ECHO”.
- Udział w XI Zlocie Chórów „Olza 2013”.
- IV Biesiadne Spotkanie Chóru Echo i Orkiestry Górniczej „Marcel” - „Górnicza Strzecha” w Radlinie.
- Udział w obchodach Dnia Górnika Republiki Czeskiej, w Karvinie.
- Msza św. pontyfikalna, bazylika NNMP w Pszowie, celebrowana przez abp Wiktora Skworca.
- Kościół NSPJ Niedobczyce, udział w inauguracyjnym Koncercie Dni Cecyliańskich.
- Szkoła Podst. nr.4 Radlin-Obszary, Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.
- XIII Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego, MOK Radlin.
- Kościół WNMP Biertułtowy w Radlinie, msza św. z okazji 130.lecia KWK „Marcel”, celebrowana przez   abp Wiktora Skworca.
- XV Radlińskie Spotkania z Kulturą, MOK w Radlinie, odebranie nagrody „QUALITY”, nadanej Chórowi   ECHO, przez burmistrza Radlina i Radlińskie Towarzystwo Kulturalne.
2014 r.
- Oprawa mszy św. oraz Koncert Kolęd, w kościele pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl.
- Kościół pw. Najświętszego SPJ Tychy - Paprocany, msza św. z okazji urodzin M. K.(sympatyk chóru).
- Laureat Jubileuszowych XX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych, kościół św. Herberta, w Wodzisławiu Śl.
- Koncert Kolęd, kościół MB Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach (na zaproszenie chóru Harmonia).
- Bazylika Narodzenia NMP w Pszowie, nagrywanie płyty CD.
- Udział w III Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Eduarda Hakena. Koncerty w kościołach:    NPM Hodońovice, św. Alberta w Trzyńcu oraz Sali Rycerskiej Frydeckiego Zamku (Frydek Mistek).
- Udział w Koncertach Pieśni Maryjnej w Wodzisławiu Śl., Pszowie („Pszów 2014”) i Radlinie („Regina Coeli”).
- V Biesiadne Spotkanie chóru Męskiego Echo i Orkiestry Górniczej Marcel, „Górnicza Strzecha”, Radlin.
- Koncert pieśni podczas spotkania, w Ośrodku Wypoczynkowym „Fregata” w Zarzeczu k/Żywca, koncert   w kościele pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach.
- Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Marklowice, Koncert z okazji „Dnia Papieskiego”.
- Bazylika NNMP w Pszowie, „Charytatywny Koncert Pieśni Sakralnej i Muzyki Organowej”.
- Udział w III Międzyokręgowym Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki, MOK Radlin.
- Koncert pieśni, NOT Radlin, z okazji 70.tej rocznicy prezesa Chóru „ECHO” dh Krystiana D.
- Kościół pw. WNMP Biertułtowy w Radlinie, msza ku czci św. Cecylii patronki, w intencji ludzi śpiewu
   i muzyki.
- Kościół pw. WNMP Biertułtowy, udział w mszy św. „Barbórkowej”.
2015 r.
- Katedra Chrystusa Króla w Katowicach, Koncert Kolęd, na zaproszenie dyr. Chóru Archikatedry Krzysztofa    Karola Kagańca.
- Kościół pw. św. Ducha, oprawa muzyczna mszy św. oraz Koncert Kolęd (po mszy).
- Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl., Międzynarodowe XXI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe - udział.
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), oprawa muzyczna mszy św. oraz Koncert    Kolęd.
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), Koncert Pieśni Maryjnej.
- Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2015", bazylika NNMP Pszów - udział.
- Koncert Pieśni Maryjnej, kościół Najświętszego SPJ w Raciborzu.
- Koncert Maryjny, kościół pw. WNMP w Zebrzydowicach, na zaproszenie dyr. Jadwigi Sikora.
- Krynica Zdrój, Koncert Pieśni Biesiadnej w pensjonacie "Daglezja".
- Kościół pw. WNMP w Krynicy Zdrój, oprawa mszy św.
- Występy podczas wycieczki: Dębno Podhalańskie, Powroźnik, Kamianna.
- Kościół pw. w Olzie, msza św. z okazji 95.tej rocznicy założenia Chóru Mieszanego "Słowik n/Olzą".
- Kościół pw. WNMP w Wodzisławiu Śl., msza św. z okazji 95.lecia założenia Okręgu Wodz.ŚZChiO.
- Szkoła Podst. nr.4 Radlin-Obszary, Koncert Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości.
- XIV Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego, MOK Radlin.
- Kościół WNMP Biertułtowy, msza św. z okazji święta św. Cecylii.
- Kościół pw. WNMP Biertułtowy, udział w mszy św. "Barbórkowej".
2016 r.
- XV Koncert Kolęd przy Bożym Żłóbku, kościół pw. św. Ducha.
- Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl., Międzynarodowe XXI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe - Grand Prix.
- Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech).
- Koncert Kolęd i Pastorałek (XXV Festiwal Chórów Ziemi Raciborskiej), kościół NSPJ Racibórz.
- Kościół pw. Wszystkich Świętych w Frydku - Mistku, udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni    Chóralnej im. Eduarda Hakena (Czechy) - Koncert.
- Koncert w Kaplicy św. Barbary Muzeum Beskidzkiego - Frydek - Mistek (Czechy).
- Koncert Pieśni Maryjnej, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech), Kościół WNMP    w Wodzisławiu Śl. Koncert Pieśni Maryjnej, w Roku Miłosierdzia Bożego.
- Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2016", bazylika NNMP Pszów - udział.
- XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli" 2016, kościół pw. WNMP- Biertułtowy w Radlinie, Koncert.
- Koncert Pieśni Sakralnej, kościół pw. Podwyższenia św. Krzyża w Chuchelnej (Rep. Czech).
- Kościół Podwyższenia św. Krzyża w Chuchelnej (Rep. Czech), oprawa muzyczna mszy św.
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), oprawa muz. mszy św. odpustowej.
- Kościół pw. Świętego Kazimierza Królewicza w Kościelisku, uroczysta msza św. odpustowa.
- Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, oprawa muzyczna mszy św.
- Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego prezes chóru "Echo" Krystian Dziuba otrzymał    Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. St. Moniuszki.
- Udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki, MOK Radlin.
2017 r.
- Kościół NSPJ Racibórz, "XXVI Festiwalu Chórów - Koncercie Kolęd i Pastorałek".
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), Koncert Kolęd.
- Udział Delegacji i Pocztu Sztandarowego w Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Śląska przy Żłóbku    Dobrego Dzieciątka, bazylika oo Franciszkanów w Katowicach Panewnikach.
- Międzynarodowe XXIII Wodzisławskie Spotkania Kolędowe - Laureat.
- Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech).
- Kościół pw. Bożego Ciała w Jankowicach, uroczysta msza św. z okazji Złotych Godów U.i K. Dziuba (prezes    chóru "ECHO").
- XIX Koncert Pieśni Maryjnej "Regina Coeli", kościół WNMP Biertułtowy w Radlinie.
- Kościół WNMP Biertułtowy, uroczysta msza św. celebrant arcybiskup Wiktor Skworc, w intencji 50.tej    rocznicy posługi kapłańskiej ks. prałata Alfreda Wloki (byłego proboszcza parafii WNMP Biertułtowy).
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), nabożeństwo - koncert.
- Wielodniowa wycieczka do Bieszczad: występy w Bazylice Mniejszej NMP z La Salette, w Dębowcu, OW    "Solinka", Kalwaria Pacławska, Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.
- Kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep.Czech), nabożeństwo odpustowe - koncert.
- Kościół WNMP Biertułtowy, uroczysta msza św. z okazji 100.lecia Orkiestry Górniczej "Marcel" Radlin.
- XV Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego, MOK Radlin.
- Kościół pw. Podwyższenia Krzyża i św. Anny w Gołkowicach, msza św. Barbórkowa, celebrowana przez abp    Wiktora Skworca, transmitowana na żywo przez TVP Polonia, TVP Katowice oraz radio eM.
2018 r.
- Kościół pw. św. Ducha, Wodzisław Śl., oprawa muzyczna mszy św.
- XVI Koncert Kolęd przy Bożym Żłóbku, kościół pw. św. Ducha.
- Koncert Kolęd i Pastorałek, kościół NSPJ w Raciborzu.
- Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl., Międzynarodowe XXIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe - Laureat.
- Kaplica Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, czł. chóru Romuald Tomczyk.
- Msza św. i Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Chóru Męskiego "Echo".
- Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Eduarda Hakena (Rep. Czech), udział.
- Kościół NNMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech), nabożeństwo Zesłania Ducha Św.
- Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2018", bazylika NNMP w Pszowie.
- Msza św. dziękczynna w intencji członków chóru Echo i ich rodzin, z okazji Jubileuszu 90.lecia.
- Koncert Jubileuszowy 90.lecia założenia chóru ECHO-Biertułtowy, MOK Radlin.
- Udział - Zlot Chórów Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO.
- Zabytkowy kościółek w Jaszczurówce, podczas wielodniowej wycieczki do Zakopanego.
- XX Koncert Pieśni Maryjnej "Regina Coeli", kościół WNMP Biertułtowy w Radlinie.
- MOK w Jastrzębiu Zdroju, Koncert Pieśni Patriotycznych.
- Plac Olimpijczyków i MOK w Radlinie, udział w obchodach Święta Niepodległości.
- Kościół pw. WNMP Biertułtowy, msza św. w intencji 90.lecia ur. Ed. Foltysa (czł. Chóru).
- MOK w Radlinie, V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki.
2019 r.
- Zespół Szkół Muzycznych w Tychach, Eliminacje Tyskich Wieczorów Kolędowych, II Nagroda.
- XVI Koncert Kolęd przy Bożym Żłóbku, kościół pw. św. Ducha.
- Kościół pw. M. Magdaleny Tychy, Koncert Laureatów Tyskich Wieczorów Kolędowych.
- Koncert Kolęd i Pastorałek, kościół Najświętszego SPJ w Raciborzu.
- Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl., Jubileuszowe Międzynarodowe XXV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -    Laureat.
- Msza św. i Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl., Koncert Pieśni Maryjnej.
- Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2019", bazylika NNMP w Pszowie.
- Kościół NNMP w Starym Bohuminie (Czechy), nabożeństwo do Ducha św.
- Kościół w Czyżowicach msza św. z okazji Złotych Godów M.i J. Hoła (czł. chóru Echo).
- Msza św. kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Nabożeństwo "Zesłania Ducha św.", kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Kościół pw. Opatrzności Bożej, Gaszowice, Koncert Pieśni Maryjnej.
- Kaplica Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, msza św. ur. czł. chóru R.Tomczyk).
- Udział XVI Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego, MOK Radlin.
- Udział w uroczystościach "Ocalić od zapomnienia" poświęconych pamięci dyrygenta J. Michalskiego.
- Kościół pw. WNMP Biertułtowy, czynny udział w mszy św. "Barbórkowej".
2020 r.
- Msza św. i Koncert Kolęd, kościół Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Rep. Czech).
- Udział w XXIX Koncercie Kolęd i Pastorałek, kościół NSPJ w Raciborzu.

Opracował Krystian Dziuba - prezes chóru Echo-Biertułtowy