zig-zag.prv.pl

Chór Męski ECHO-Biertułtowy na Festynie Rodzinnym
organizowanym przez ZZG w Polsce KWK Marcel
pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”

Na zaproszenie Zarządu ZZG w Polsce KWK „Marcel” w Radlinie Chór Męski „Echo”, w dniu 16 czerwca 2012 r. koncertował dla licznie zebranych uczestników Festynu Rodzinnego pod szczytnym hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”, w Ośrodku Wypoczynkowym w Olzie. Chór w swoim występie przedstawił kilka pieśni z repertuaru klasycznej muzyki chóralnej oraz kilka pieśni śląskich, biesiadnych, łatwo wpadających w ucho niewybrednego słuchacza.
W festynie brała także udział Orkiestra Górnicza „Marcel” w Radlinie, prezentując również muzykę lekką, łatwą i przyjemną.

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba

 

„Piękna jest idea śpiewacza - kto ją raz pokocha,
będzie jej wierny przez całe życie”

„...Odszedł od nas w ciszy i spokoju...”
nieodżałowany śp. Druh Rajmund Hanke.

- długoletni wiceprezes ZG PZChiO w Warszawie, prezes Oddziału Śląskiego PZChiO oraz honorowy prezes ZG ŚZChiO (piastował jeszcze wiele innych funkcji) 9 lipca br. w wieku 73 lat, odszedł od nas w ciszy i spokoju. Pozostawił po sobie wzór Człowieka pracowitego i całkowicie oddanego sprawie Kultury przez duże „K”. Ten wspaniały, skromny, zawsze służący radą i pomocą Człowiek na zawsze pozostanie w mojej pamięci oraz członków (i nie tylko) Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba