zig-zag.prv.pl

„Nie opuszczaj nas, Matko nie opuszczaj nas”...

26.05.2012r. Kościół NNMP w Pszowie 27.05.2012r. Kościół MB Szkaplerznej w Jejkowicach Chór Echo-Biertułtowy, Harmonia-Jejkowice, Laudate-Zwonowice 31.05.2012r. Kościół WNMP w Biertułtowach 23.05.2012r. Kościół WNMP w Wodzisławiu Śl.

- pod tym hasłem odbywały się majowe Festiwale i Koncerty Pieśni Maryjnej na terenie powiatu wodzisławskiego, w których uczestniczył Chór Męski ECHO - Biertułtowy w Radlinie. Pierwszy koncert odbył się 23 maja 2012 roku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl., który organizowany był z okazji Dnia Matki i Metropolitalnego Święta Rodziny. Udział wzięło pięć zespołów śpiewaczych: Chór Mieszany CANTATA parafii św. Herberta, Chór Mieszany ASSUMPTIO parafii WNMP, Chór Mieszany JADWIGA, wszystkie z Wodzisławia Śl., Chór Mieszany MONIUSZKO - Czyżowice oraz Chór Męski ECHO. Każdy chór wykonał trzy pieśni maryjne a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Wśród licznie zebranych słuchaczy był przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala i prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca (to miło). Organizatorem Koncertu był Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy wydatnej pomocy UM i parafii WNMP Wodzisławia Śl. Każdy zespół otrzymał dyplom uczestnictwa oraz pamiątkową statuetkę.

26 maja 2012 r. bazylika Narodzenia NMP w Pszowie -

- była kolejnym miejscem, w którym pieśnią czczono Najświętszą Matkę. Tego dnia po raz kolejny o godz.15.30 odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej „Pszów 2012”. W festiwalu udział wzięło sześć zespołów śpiewaczych z dwóch Okręgów ŚZChiO - Wodzisławskiego i Rybnickiego, wśród nich Chór Męski „ECHO”-Biertułtowy w Radlinie (puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego). Pozostałe to: Zespół Muzyki Wokalnej LEGE ARTIS-Pszów (puchar posła RP Ryszarda Zawadzkiego) oraz Chóry Mieszane CECILIANUM-Krzyżkowice (puchar prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO), SERAF-Rybnik (puchar prezydenta Wodzisławia Śl.), LIRA-Rydułtowy-Orłowiec (puchar burmistrza Radlina), SŁOWICZEK-Popielów (puchar burmistrza Pszowa). Zespoły wykonywały po 3-4 pieśni maryjne, które oceniało profesjonalne jury, w składzie: mgr Jadwiga Baron-przewodnicząca, mgr Kazimierz Niedziela, mgr Eryk Okoń-członkowie oraz Romuald Tomczyk-sekretarz. Honorowy patronat nad Festiwalem objął poseł RP Ryszard Zawadzki, a organizatorem był Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy pomocy Starostwa Powiatu Wodzisławskiego i Urzędu Miasta Pszowa, pomocy udzieliły również UM Wodzisławia Śl. i Radlina. Wszystkie zespoły, oprócz pucharów, otrzymały również okolicznościowe dyplomy i kwiaty.

27 maja 2012 r. kościół pw. MB Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach -

- na zaproszenie zarządu Towarzystwa Śpiewu HARMONIA - w Jejkowicach, Chór Męski ECHO-Biertułtowy w Radlinie wraz z Chórem Mieszanym LAUDATE w Zwonowicach brali udział w Koncercie Pieśni Maryjnej (ostatnia niedziela maja), w jejkowickim kościele parafialnym.

31 maja 2012 r. kościół pw. WNMP Biertułtowy w Radlinie -

- odbył się ostatni z majowych koncertów poświęconych Matce Bożej , w którym uczestniczył nasz chór ECHO. W tym Festiwalu Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”, który organizowany jest (z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii WNMP ks. prałata Alfreda Wloki oraz członków chóru ECHO dh Krystina Dziuby i nieżyjącego już dzisiaj dh Adama Tomczyka) po raz czternasty, udział wzięły dwa radlińskie zespoły: Towarzystwo Śpiewacze-Chór Mieszany im. J. SŁOWACKIEGO oraz wspomniany już Chór Męski ECHO-Biertułtowy. Modlitwa przeplatana pieśniami maryjnymi w wykonaniu chórów całkowicie zmieniła w tym dniu tradycyjne nabożeństwo majowe (bardziej atrakcyjne).
Festiwal poświęcony był Błogosławionemu Ojcu św. Janowi Pawłowi II, w I rocznicę Jego beatyfikacji oraz Jubileuszu 15.lecia samorządności Radlina. Wśród licznie zebranych słuchaczy obecni byli, burmistrz Radlina Barbara Magiera, wspomniany na wstępie ks. prałat Alfred Wloka i prowadzący nabożeństwo prob. parafii ks. Zenon Działach oraz wielu naszych sympatyków.
Podczas występów w repertuarze chóru ECHO znalazły się między innymi następujące utwory: „Zdrowaś Maryja” oraz „Nie opuszczaj nas” (ks.J. Surzyński), „O Niepokalana” (opr. Pilawa), „Ave Maria” (Bepi De Marzi),„Ave Maria” (M. Żukowski),„Sancta, sancta” (J. Schweitzer),„Kto szuka Cię” (J. Świder), „Wszystkie trony niebieskie” (opr.J. Kolanowski).
Organizatorem tego koncertu, dzięki UM Radlin, byli Okręg Wodz. ŚZChiO, chór ECHO oraz parafia WNMP Biertułtowy w Radlinie.

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba