zig-zag.prv.pl

Niewielkie zmiany

B.Capłap, M.Banet, T.Nowara, T.Kubica, J.Drobny, K.Dziuba

W dniu 10 lutego 2012 r. o godz.17.00, w salce „Górniczej Strzechy” w Radlinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy. W zebraniu uczestniczyło 80% ogólnego stanu członków. Zaproszonych Gości reprezentował wiceprzewodniczący ZZG w Polsce KWK Marcel kol. Bronisław Capłap. Zebranie, które prowadził prezes Krystian Dziuba, odbyło się zgodnie ze Statutem ŚZChiO. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w 2011 r. chór wystąpił 41 razy (z tego 4 razy za granicą kraju) na różnego rodzaju imprezach świeckich i kościelnych. Obecnie zespół liczy 28 członków czynnych i 4 honorowych. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymał absolutorium za 2011 rok. Wyróżniono czterech „najaktywniejszych” członków chóru (osiągnęli powyżej 92% frekwencji) są to: M. Banet, K. Dziuba, T. Nowara i J. Drobny.
Chór „ECHO” w 2013 roku obchodzić będzie jubileusz 85.lecia swojego istnienia. W trakcie zebrania nastąpiły niewielkie zmiany w składzie zarządu chóru.
Obecnie Zarząd Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy przedstawia się następująco: Prezes - Krystian DZIUBA, wiceprezes - Stanisław BEDNORZ, sekretarz - Eugeniusz SZWACHUŁA, skarbnik - Józef MUSIOŁ, bibliotekarz - Alojzy WEIDEMAN, Jerzy LEPIARCZYK, członek zarzadu - Kazimierz LEDWOŃ, Edward NAMYSŁO, Piotr PAWLAS, Henryk SZKATUŁA.
Komisja Rewizyjna : Tadeusz NOWARA, Jan HALAMODA, Marian STOŁTNY.
Delegat : Krystian DZIUBA, Piotr PAWLAS.

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba