zig-zag.prv.pl

XII Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego

     Turniej poprzedziły uroczystości organizowane od lat przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr.4 w Radlinie oraz Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy. W dniu 9 listopada uczniowie szkoły wystawili widowisko słowno-muzyczne, a członkowie chóru zaśpiewali cztery pieśni, wszystko to tematycznie było ściśle związane ze Świętem Niepodległości Polski. Potem delegacja chóru wraz z dyr. szkoły p. Małgorzatą Mokrosz złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą M. Łunarzewskiego, budowniczego i kierownika tej szkoły oraz długoletniego prezesa Okręgu Wodzisławskiego PZChiO.
Turnieje Chórów im. M. Łunarzewskiego odbywają się nieprzerwanie od 1989 r. w cyklu dwuletnim, zawsze w Święto Niepodległości 11 listopada, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.
11 listopada 2011 r. od godz.16.30 w MOK w Radlinie po raz dwunasty rozbrzmiewała muzyka i śpiew podczas XII Turnieju Chórów im. M. Łunarzewskiego. Występy sześciu zespołów śpiewaczych poprzedził koncert Orkiestry Górniczej KWK „Marcel” w Radlinie pod dyr. Franciszka Magiery oraz występ Zespołu Artystycznego „Przytup” działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, prowadzonym z wielkim poświęceniem przez Sabinę Borkowską i Sylwię Lubszczyk. Występy dorosłych muzyków i sympatycznych, małych milusińskich z zespołu Przytup urozmaiciły mający się zacząć koncert pieśni. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odegraniu (trębacze orkiestry) „Hejnału Górnośląskiego” i odśpiewaniu pieśni „Gaude Mater Polonia” przez połączone chóry (Słowacki i Cecilianum), prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba przybliżył zebranym postać M. Łunarzewskiego oraz krótką historię turniejów Jego imienia.
Dwunastu członków chóru mieszanego „Cecilianum”- Krzyżkowice otrzymało z rąk przedstawicieli ZG ŚZChiO ks. prof. Antoniego Reginka i Krystiana Dziuby, Honorowe Odznaki ŚZChiO (złota z laurem - J. Budak, E. Mandera, J. Mandera, F. Moskwa, złota - B. Cieślik, E. Mandera, K. Hałacz, Cz. Mucha, E. Szałek, srebrna - A. Jęczmionka, brązowa - H. Drzeniek, H. Dzierzęga). Uczestnikami turnieju były chóry mieszane - „Cecilianum”- Krzyżkowice dyr. Janusz Budak, im. „J. Słowackiego”- Radlin dyr. Agnieszka Patalong, „Słowik n/Olzą”- Olza dyr. Irena Witek-Bugla, „Lira” Rydułtowy-Orłowiec dyr. Urszula Matuszek, chór męski „Echo”- Biertułtowy z Radlina dyr. Tymoteusz Kubica oraz Zespół Śpiewaczy „Olzanki”- Olza dyr. Irena Witek-Bugla. Specjalną nagrodę ZZG w Polsce KWK „Marcel”, Chórowi Męskiemu „Echo”- Biertułtowy, wręczył jego wiceprzewodniczący Krzysztof Wojciechowski. Po koncercie wszystkich zespołów śpiewaczych ponownie wystąpiła orkiestra górnicza z solistą Stanisławem Pająkiem.
Godnym odnotowania jest to, że tegoroczną imprezę zaszczyciło grono zacnych Gości.
Byli z nami między innymi: posłowie RP Krzysztof Gadowski, Henryk Siedlaczek, Ryszard Zawadzki, kapelan - czł. ZG ŚZChiO ks. prof. Antoni Reginek, czł. Kom. Rewizyjnej ŚZChiO Kazimierz Bednorz, przewodn. Rady powiatu wodzisławskiego Eugeniusz Wala, burmistrz Radlina Barbara Magiera, rodzina M. Łunarzewskiego w osobach, córka Halina Adamczyk z mężem, synowa Kazimiera Łunarzewska oraz wnuk Jacek Adamczyk z żoną, ks. prałat Alfred Wloka oraz wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić w tym miejscu, a którzy przyjęli zaproszenie i w ten świąteczny, radosny dzień byli razem z nami. Organizatorem turnieju był Okręg Wodzisławski ŚZChiO, a pomogli UM Radlin, MOK w Radlinie, Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy, Leszek Łunarzewski oraz Cukiernia A.B.Muszer. Wszystkim uczestnikom, słuchaczom i współorganizatorom serdecznie dziękuje -

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba