Związek Zawodowy Górników w Polsce

Polskiej Grupy Górniczej KWK "MARCEL"

Ty sam decydujesz...

--O nas--

Dołącz do Naszego Związku Zawodowego – Jesteśmy Twoim Głosem na Każdym Szczycie!

🌟 Dlaczego warto do nas dołączyć? Oto kilka dobrych powodów:

🌍 Reprezentacja na Wszystkich Poziomach: Jesteśmy jedną
z największych organizacji związkowych w branży górniczej, reprezentując Cię na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

🏭 Największa Organizacja w KWK Marcel: Nasz związek jest największą organizacją związkową w KWK Marcel, co oznacza, że razem tworzymy silniejszy głos.

📜 Pracodawca Musi Nas Słuchać: Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych.
To oznacza, że pracodawca musi brać pod uwagę nasze zdanie.

🗳 Twój Związek, Twoje Decyzje: Uzyskasz możliwość uczestniczenia
i decydowania o działaniach Twojego związku. Twój głos ma znaczenie!

🤝 Wspieramy W Ciężkich Chwilach: Dajemy Ci wsparcie w trudnych sytuacjach. Jesteśmy razem, zawsze możesz na nas liczyć.

⚖ Egzekwujemy Twoje Prawa: Nasz zespół prawników działa szybko
i skutecznie, pomagając Ci w rozwiązywaniu konfliktów z pracodawcą oraz reprezentując Cię w Sądzie Pracy.

📚 Szkolenia Dla Rozwoju: Oferujemy bezpłatne szkolenia, które pomogą Ci nie tylko w pracy, ale również w rozwoju zawodowym.

🎉 Imprezy Integracyjne: Dołączając do nas, będziesz mógł brać udział w licznych imprezach integracyjnych, takich jak złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią
w Wieliczce czy turniej piłki siatkowej.

🌄 Wsparcie Dla Ciebie i Twojej Rodziny: Oferujemy różne formy wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, pomagając Ci cieszyć się życiem poza pracą.

📰 Dostęp Do Informacji: Zyskasz dostęp do prasy górniczej, takiej jak dwutygodnik „Górnik” oraz portale informacyjne, które utrzymają Cię na bieżąco w kwestiach związanych z branżą górniczą i Twoim miejscem pracy. Ponadto, będziesz mógł dzielić się swoimi opiniami
i spostrzeżeniami.

Dołącz do nas już dziś i wspólnie z nami buduj przyszłość górniczej społeczności w KWK Marcel. Twój głos ma znaczenie, a my jesteśmy tu, aby Cię wspierać!

Prowadzenie strony Artur Gontarz © 2023 ZZGwP Polskiej Grupy Górniczej KWK „Marcel” Za treść odpowiada ZZGwP KWK „Marcel”