zig-zag.prv.pl

Rok 2023 rokiem Jubileuszu 95 lecia Chóru Męskiego Echo-Biertułtowy w Radlinie

    Obchody Jubileuszowe Chóru ‘’Echo’’odbyły się 11 Lutego o godz. 15:30 mszą św. w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Radlinie Biertułtowach. Msza św. została odprawiona w intencji członków Chóru i ich rodzin, za zmarłych członków Chóru, oraz za byłego prezesa Krystiana Dziuba i ostatnio zmarłego Eugeniusza Szwachuła. Mszę św. celebrowali Kś. Prof. Antoni Reginek-kapelan ŚZCHiO oraz Kś. Proboszcz Zbigniew Folcik i O. Kalikst-Jan Mryka proboszcz parafi Narodzenia N.M.P. w Bohuminie ( Czechy ), przyjaciel chóru Echo. Po mszy o godz.17-tej w MOK w Radlinie rozpoczął się koncert Jubileuszowy z okazji 95 lecia Chóru. W pierwszej części uroczystości Po wprowadzeniu sztandarów chórów Okręgu Wodzisławskiego, przy akompaniamęcie Orkiestry Górniczej Marcel został odśpiewany ‘’Hymn Górnośląski’’- ,, Gaude Mater ‘’ przez Chór Echo, następnie przywitano zaproszonych gości i wszystkich obecnych na sali przez prezesa J.Cichy, dokonano odznaczeń członków Chóru Echo. Honorową odznakę srebrną otrzymali : Franciszek Gancarz oraz Jerzy Rechul. Złotą Honorową Franciszek Pytlik, Jerzy Drobny, Marian Stołtny, Henryk Szkatuła, Grzegorz Wojaczek. Złota z Laurem: Andrzej Śmietana, Jan Cichy, Marian Lorenc. Złota z Wieńcem Laurowym: Alojzy Koczy, Tadeusz Nowara, Tymoteusz Kubica, i pośmiertnie Eugeniusz Szwachuła. Certyfikat nadania ,, Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego’’ otrzymali: Alojzy Koczy oraz Jerzy Lepiarczyk. Jednocześnie wszyscy druhowie otrzymali okolicznościowe statuetki i podziękowania, na koncercie jubileuszowym był obecny najstarszy członek (wspierający ) Romuald Tomczyk który wspólnie z Chórem zaśpiewał i został wyróżniony okolicznościową statuetką i podziękowaniem za długie lata śpiewu. Oprócz odznaczeń chóralnych, pięciu najstarszych stażem członków Chóru zostało odznaczonych Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, Alojzy Koczy, Alojzy Weideman, Edward Namysło, Jerzy Lepiarczyk, Józef Ledwoń. Odznaczenia wręczał radny Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik. Drugą część otworzył Chór Jubilat który zaprezentował następujące pieśni: Wieniec Śląski, Czarowna Noc, a na koniec nasza ulubiona pieśń ‘’ To śpiewa Echo ‘’. Następnie wystąpił zaproszony chór kameralny ‘’ SonArte ‘’ pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy który wykonał pieśni: Dudarz, Łączka Zielona, Słowik i Róża. Ostatnią częścią był występ Orkiestry Górniczej ‘’ Marcel ‘’ pod dyrekcją Franciszka Magiery, w jej wykonaniu zostały wykonane światowe hity Piraci z Karaibów, wiązanka Georga Gershwina, a na koniec usłyszeliśmy kilka hitów grupy QUEEN. Wśród zaproszonych gości obecni jeszcze byli Burmistrz miasta Radlin- p. Barbara Magiera, Dyr. M.O.K. Radlin-biertułtowy p. Tomasz Miler, przewodniczący rady miasta Radlin p. Piotr Hetman, Delegacja Starostwa Pow. Wodzisławskiego, Poseł na sejm R.P. p. Krzysztof Gadowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego p. Łukasz Kohut, Prezes Ś.Z.CH i O p. Weronika Czech, Prezes Ś.Z.CH i O – okręg Wodz. Śl p. Krystian Brawański, Prezes Chóru ‘’Słowacki’’ p. Urszula Sitek, dyr. Chóru ‘’Słowacki’’ p. Katarzyna Wuwer, wdowy po zmarłych członkach Chóru. Oraz delegacja ZZG Marcel długoletni patron Chóru, i delegacje sponsorów. W tym miejscu w imieniu członków Chóru i swoim własnym , bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, a w szczególności Fundacji J.S.W.-S.A. która bardzo znacząco wsparła nasz jubileusz, darczyńcom i osobą które pomogły w zorganizowaniu jubileuszu 95-lecia Chóru Echo. Za pięć lat czeka nas wyjątkowy jubileusz 100-lecia, mam nadzieję że dotrwamy w obecnym składzie biorąc pod uwagę średnią wieku naszych Chórzystów, i mając to na uwadze zapraszam wszystkich zainteresowanych męszczyzn do zasilena naszego Chóru aby 100-lecia było początkiem nowego etapu w naszej działalności, w naszym Województwie są trzy Chóry Męskie z czego tylko dwa aktywne, jeden w Katowicach i my Chór Echo trzeci Chór ma zawieszoną działalność, mam nadzieje że nasz trud i wysiłek jaki wkładamy w podtrzymywanie śpiewaczych tradycje nie pójdzie na marne. Prezes Chóru Męskiego ‘’Echo’’ Jan Cichy.

Marcin B.

ref1