zig-zag.prv.pl

Międzynarodowe XXVI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe

    Międzynarodowe XXVI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe - organizowane w Roku Jubileuszu 100.lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - które odbyły się 1 lutego 2020 roku w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 15.00 w Wodzisławiu Śl., przeszły do historii. Do XXVI Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych zgłosiło się osiem zespołów śpiewaczych - wystąpiło osiem; Chór Dziecięcy „Rozmarynek” Havirzov (Czechy), dyr. Janina Ptakova, Młodzieżowy Chór „Bel Canto” Racibórz, dyr. Marceli Reszka, Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum” Wodzisław Śl. dyr. Emilia Kopiec, Chór Męski „Echo”- Biertułtowy z Radlina, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany „Jadwiga” Wodzisław Śl.- Radlin II, dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany „Słowik n/Olzą” Olza, dyr. Tymoteusz Kubica. Poza konkursem wystąpiły; Chór Mieszany „Assumptio” parafii WNMP Wodzisław Śl., dyr. Ewa Mitko oraz Zespół Chóralny Przyjaciół Studium Nauczycielskiego „SonArte” dyr. Tymoteusz Kubica. Zgodnie z regulaminem każdy zespół zaprezentował cztery kolędy lub pastorałki. Wykonanie ich oceniało profesjonalne jury w składzie; ks. prof. Antoni Reginek - przewodniczący, Teresa Niedziela i Eryk Okoń - członkowie oraz Ewa Szajor. Spośród sześciu zespołów biorących udział w konkursie wszystkie zostały wyróżnione i tak; główna nagroda „Grand Prix” przypadła chórowi młodzieżowemu BEL CANTO, laureatami zostały zespoły; w kategorii chórów młodzieżowych CANTICUM NOVUM oraz Dziecięcy „ROZMARYNEK”, w kategorii chórów jednorodnych męskie ECHO, a w kategorii chórów mieszanych JADWIGA oraz SŁOWIK n/OLZĄ. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy i plakietki a laureaci wspaniałe ceramiczne puchary. Całość prowadził prezes Okręgu Krystian Dziuba. Z protokołu jury wynikało, a który został odczytany przez przewodniczącego jury ks. prof. A. Reginka, że tegoroczne Wodzisławskie Spotkanie Kolędowe stały na bardzo wysokim poziomie czego dowodem było wykonanie kolęd, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny zaprezentowany przez wszystkie zespoły. To samo dotyczyło organizacji XXVI MWSK, organizatorami których byli; Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia WNMP w Wodzisławiu Śl. W tym miejscu serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli zorganizować ten wspaniały Koncert, między innymi: ks. prałat Bogusław Płonka (oraz panie z probostwa), dyrekcja i pracownicy WCK, opiekun grupy gości z Czech pan Piotr i inni. Jubileuszowe, gdyż organizowane były w 100.lecie założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO (1920r.) XXVI Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, przeszły do historii. Dziękuje za wszystko i zarazem serdecznie zaprasza za rok - piszący te słowa K. Dziuba.

Krystian Dziuba Okręgu Wodzisław.