zig-zag.prv.pl

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DELEGATÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW i ORKIESTR w KATOWICACH

Delegaci na Walnym Zjeździe ZG ŚZChiO

    - odbył się 29 lutego 2020 roku o godz.10.00, w Sali Koncertowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr reprezentowali delegaci zespołów śpiewaczych i orkiestr: Marcin Banet, Zenon Paczóska (Chór Męski "Echo"- Biertułtowy), Krystyna Dawid (Chór Mieszany "Moniuszko"- Czyżowice), Stanisław Pająk (Chór Mieszany "Słowik n/Olzą"- Olza), Krystian Brawański (Chór Mieszany "Jadwiga"- Wodzisław Śl.), Ryszard Wachtarczyk (Orkiestra Dęta "Zofiówka"- Jastrzębie Zdrój) oraz Krystian Dziuba i Jan Cichy (Okręg Wodzisławski ŚZChiO). Obrady poprzedził Koncert Pieśni w wykonaniu Śląskiego Chóru Górniczego "Polonia-Harmonia" z Piekar Śląskich pod dyr. Iwony Melson. Zebrani z przyjemnością wysłuchali wspaniale wykonanego koncertu pieśni śląskich, nagrodzonego na zakończenie gromkimi oklaskami. Po części artystycznej rozpoczęła się właściwa część Walnego Zebrania. Na początek chwilą zadumy uczczono pamięć zmarłych śpiewaków i muzyków. Następnie były sprawozdania, dyskusja, wolne głosy i wnioski, absolutorium dla urzędującego zarządu. Po wyczerpaniu wszystkich tematów Walny Zjazd zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni "Przyjaźń, o bracia, niech wiąże nas, w śpiewach wesołych czcijmy ją wraz ...". W tak serdecznej atmosferze rozeszliśmy się do domów.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW
OKRĘGU WODZISŁAWSKIEGO ŚZCHiO

  Po Walnym Zebraniu Okręgu Wodz.

   - Zgodnie ze Statutem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w poszczególnych Okręgach Związku, na początku nowego roku, organizowane są Walne Zebrania Sprawozdawcze Delegatów (Sprawozdawczo - Wyborcze po minionej kadencji). Nie inaczej było w Okręgu Wodzisławskim ŚZChiO, w którym Walne Zebranie odbyło się dnia 5 marca 2020 roku o godz. 16.30. Przed przedstawieniem porządku zebrania chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich którzy odeszli od nas na wieki do "chórów anielskich".
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie, komisja mandatowa stwierdziła że zebranie jest prawomocne, więc przystąpiono do odczytywania poszczególnych sprawozdań: prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej, której wniosek, o udzielenie absolutorium zarządowi za nienaganną działalność w 2019 roku, został jednogłośnie przegłosowany. Z zadowoleniem przyjęto wiadomość, że plan pracy nakreślony na rok 2019 został zrealizowany w całości. Do ważniejszych osiągnięć zespołów Okręgu można zaliczyć: Chór Męski "Echo" i Chór Mieszany "Jadwiga" - laureaci XXV Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych. Na podstawie danych (czyli sprawozdań zespołów) najaktywniejsze zespoły Okręgu to: Chór Mieszany "Moniuszko" (20 występów) i Chór Męski "Echo" (20 występów w tym 4 poza granicą), Orkiestra to SMK "Zofiówka" (56 występów). Te zaplanowane i zorganizowane imprezy są efektem działań większości zespołów, ich prezesów i dyrygentów. Wszystkim którzy przyczynili się do wypracowania tych budzących szacunek wyników - dziękował prezes Okręgu. Ze sprawozdania prezesa można się było dowiedzieć, że w roku sprawozdawczym 2019 w Okręgu Wodzisławskim zrzeszonych jest już tylko pięć zespołów śpiewaczych, a mianowicie: Młodzieżowy Chór Miejski CANTICUM NOVUM z Wodzisławia Śl., chór męski ECHO-Biertułtowy (Radlin) oraz chóry mieszane: JADWIGA (Wodzisław Śl.), MONIUSZKO (Czyżowice), SŁOWIK n/OLZĄ (Olza) oraz dwie orkiestry dęte, są to: Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne "Zofiówka" z Jastrzębia Zdroju oraz Orkiestra Górnicza "Marcel" w Radlinie.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
CHÓRU MĘSKIEGO "ECHO"- BIERTUŁTOWY w RADLINIE

członkowie "Echa" po Zebraniu

   W dniu 7 lutego 2020 roku o godz.17.00, w salce "Górniczej Strzechy" w Radlinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy. Starym obyczajem na wstępie członkowie chóru "Echo" uczcili pamięć swoich zmarłych kolegów. W zebraniu uczestniczyło 89% ogólnego stanu członków. Zaproszonych Gości reprezentował wiceprzewodniczący ZZG w Polsce KWK Marcel kol. Bronisław Capłap. Zebranie, które prowadził prezes Krystian Dziuba, odbyło się zgodnie ze Statutem ŚZChiO. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w 2019 r. chór wystąpił 24 razy (z tego 4 razy za granicą kraju) na różnego rodzaju imprezach świeckich i kościelnych. Obecnie zespół liczy 23 członków czynnych i jeden wspierający. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymał absolutorium za 2019 rok. Do najważniejszych występów w 2019 roku chórzyści zaliczają: II miejsce i Nagrodę w Tyskich Wieczorach Kolędowych (kościół pw. M. Magdaleny w Tychach) oraz Laureat Jubileuszowych Międzynarodowych XXV Wodzisławskich Spotkaniach Kolędowych (kościół WNMP w Wodzisławiu Śl. Mile wspominają również pobyt w Starym Bohuminie, w kościele Narodzenia NMP (Rep.Czech), nabożeństwo odpustowe - koncert.
Obecnie Zarząd Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy przedstawia się następująco: Prezes - Krystian Dziuba, wiceprezes - Jan Cichy, sekretarz - Eugeniusz Szwachuła, skarbnik - Henryk Szkatuła, bibliotekarz - Alojzy Weideman, Jerzy Lepiarczyk, członek zarzadu - Edward Namysło, Marcin Banet, Zenon Paczóska. Komisja Rewizyjna : Tadeusz Nowara, Józef Musioł, Marian Stołtny. Delegaci do Okręgu Wodzisławskiego i Zarządu Głównego ŚZChiO: Krystian Dziuba, Jan Cichy.