zig-zag.prv.pl

Międzynarodowe XXVI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -
organizowane w Roku Jubileuszu 100.lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO

Karvina, kościół Podwyższenia Krzyża Laureaci i Jury MWSK koncert w kościele św.Ducha    

    - które odbyły się 1 lutego 2020 roku w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 15.00 w Wodzisławiu Śl., przeszły do historii. Do XXVI Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych zgłosiło się osiem zespołów śpiewaczych - wystąpiło osiem; Chór Dziecięcy "Rozmarynek" Havirzov (Czechy), dyr. Janina Ptakova, Młodzieżowy Chór "Bel Canto" Racibórz, dyr. Marceli Reszka, Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" Wodzisław Śl. dyr. Emilia Kopiec, Chór Męski "Echo"- Biertułtowy z Radlina, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany "Jadwiga" Wodzisław Śl.- Radlin II, dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany "Słowik n/Olzą" Olza, dyr. Tymoteusz Kubica. Poza konkursem wystąpiły; Chór Mieszany "Assumptio" parafii WNMP Wodzisław Śl., dyr. Ewa Mitko oraz Zespół Chóralny Przyjaciół Studium Nauczycielskiego "SonArte" dyr. Tymoteusz Kubica. Zgodnie z regulaminem każdy zespół zaprezentował cztery kolędy lub pastorałki. Wykonanie ich oceniało profesjonalne jury w&nbskładzie; ks. prof. Antoni Reginek - przewodniczący, Teresa Niedziela i Eryk Okoń - członkowie oraz Ewa Szajor. Spośród sześciu zespołów biorących udział w konkursie wszystkie zostały wyróżnione i tak; główna nagroda "Grand Prix" przypadła chórowi młodzieżowemu BEL CANTO, laureatami zostały zespoły; w kategorii chórów młodzieżowych CANTICUM NOVUM oraz Dziecięcy "ROZMARYNEK", w kategorii chórów jednorodnych męskie ECHO, a w kategorii chórów mieszanych JADWIGA oraz SŁOWIK n/OLZĄ. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy i plakietki a laureaci wspaniałe ceramiczne puchary. Całość prowadził prezes Okręgu Krystian Dziuba. Z protokołu jury wynikało, a który został odczytany przez przewodniczącego jury ks. prof. A. Reginka, że tegoroczne Wodzisławskie Spotkanie Kolędowe stały na bardzo wysokim poziomie czego dowodem było wykonanie kolęd, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny zaprezentowany przez wszystkie zespoły. To samo dotyczyło organizacji XXVI MWSK, organizatorami których byli; Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia WNMP w Wodzisławiu Śl. W tym miejscu serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli zorganizować ten wspaniały Koncert, między innymi: ks. prałat Bogusław Płonka (oraz panie z probostwa), dyrekcja i pracownicy WCK, opiekun grupy gości z Czech pan Piotr i inni. Jubileuszowe, gdyż organizowane były w 100.lecie założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO (1920r.) XXVI Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, przeszły do historii.
Dziękuje za wszystko i zarazem serdecznie zaprasza za rok - piszący te słowa K. Dziuba.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO
Krystian Dziuba

"Przypadkowe spotkanie,
doprowadziło do spotkania" -

    Tak się zaczęło - 13 października 2019 roku, wraz z Orkiestrą Górniczą "Marcel" z Radlina, "znalazłem się" w gościnnej siedzibie Domu Polskiego PZKO w Karwinie - Frysztacie razem z Chórem Mieszanym "Lira" MK PZKO Darków i pianistką panią Wandą Miech. Byłem świadkiem wspaniałego Koncertu "Darkowej Jesieni" w wykonaniu chóru "Lira", pianistki i radlińskiej Orkiestry Dętej. Po koncercie dziękując za zaproszenie, wspaniały koncert oraz skromny suwenir przekazałem to dh Tadeuszowi Koniecznemu, w imieniu Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO i radlińskiego chóru "Echo". W ciągu kilku minut zostałem ich kolegą i przyjacielem. Po krótkich lecz konstruktywnych rozmowach obiecałem organizatorowi "Festiwalu Kolęd i&nbPastorałek" dh Tadeuszowi, że Chór Męski "Echo" (po oficjalnym zaproszeniu) będzie uczestnikiem tej imprezy. Nie czekałem długo, po dwóch dniach otrzymałem e-maila o treści -

Lira 10/2019 Tadeusz Konieczny 15.10.2019

   Szanowny Panie Prezesie!
Zapraszamy do udziału w "Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Karwina 2020". Inicjatywa ta, to kontynuacja koncertu i spotkania, która odbyła się 14.01.2018, na którą członkowie naszego chóru, jak i osoby, z którymi rozmawiamy o tej inicjatywie, ciepło i mile ją wspominają.
Inicjatywie przyświeca ten sam cel, wspólne kolędowanie dla mieszkańców Karwiny i okolic oraz pogłębienia wzajemnych sąsiedzkich stosunków między naszymi sąsiednimi chórami i zaproszonymi, współpracującymi gośćmi. Festiwal odbędzie się w niedzielę, 19.01.2020, prawdopodobnie od godziny 15:00. Koncert odbędzie się w kościele katolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie - Frysztacie, następnie część nieformalna, towarzyskie spotkanie braci śpiewaczej, odbędzie się w Domu PZKO w Karwinie - Frysztacie.
Każdy chór przygotuje program składający się z dowolnych kolęd i pastorałek trwający do 15 minut. Szczegółowy przebieg Festiwalu uzgodniony będzie w terminie późniejszym.
Członkowie chóru "Lira" mają nadzieję, że nie tylko damy mieszkańcom Karwiny ładny koncert i chwile bożonarodzeniowej zadumy, ale że i my w ciepłej atmosferze razem spędzimy miłe popołudnie. Cześć pieśni! Tadeusz Konieczny, Czeski Cieszyn. (tekst oryginalny)

Miesięcznik Polskiego Związku
Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej

   KARWINA / Przed dwoma laty po raz pierwszy spotkało się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie - Frysztacie sześć zespołów chóralnych na Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W niedzielę 19 stycznia 2020 roku odbyła się jego druga edycja.
W koncercie wzięły udział chóry Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego i zespoły kościelne z Karwiny oraz chór z Polski. Kilka popularnych kolęd zaśpiewały wspólnie z publicznością. Na organach grały Jadwiga Szyja i Dana Syrek. Organizatorem Festiwalu Kolęd i Pastorałek był chór mieszany Lira Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Darkowie. Obecnych przywitał jego prezes Tadeusz Konieczny, pomysłodawca Festiwalu, oraz proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. Przemysław Traczyk, który podkreślił fakt, że koncert odbywa się w czasie szczególnym, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. - Warto - stwierdził - abyśmy zwracali uwagę na to, jak istotne jest poszukiwanie dróg jedności, dróg pojednania. Dlatego cieszę się, że to spotkanie przeżywamy w najświętszym i najstarszym miejscu naszego miasta, niezależnie od tego, z którego Kościoła jesteśmy i czy w ogóle jesteśmy z tego Kościoła, niezależnie od tego, który język jest naszym językiem ojczystym. Przeżywamy je, będąc wpatrzeni w tajemnicę wcielonego Bożego Słowa, które przychodzi, aby stało się Bogiem bliskim nam - powiedział proboszcz.
Jako pierwszy zaśpiewał chór organizator koncertu. Lira pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki wykonała sześć kolęd, bardziej i mniej znanych. Podobnie różnorodne polskie pieśni bożonarodzeniowe zabrzmiały następnie w wykonaniu chóru męskiego Hejnał-Echo Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, którym dyrygował Andrzej Szyja.
Zaprezentowały się też, w czeskim, ale i polskim repertuarze, karwińskie zespoły parafialne. Chór parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania wraz z zespołem muzycznym przedstawił program kolędowy pod batutą Michaeli Pištělákovej. Chór kameralny parafii rzymskokatolickiej zaśpiewał cztery pieśni pod batutą Dany Syrek i Moniki Káňovej.
Jako ostatni wystąpił gość z Polski, chór męski Echo Biertułtowy, reprezentujący Miejski Ośrodek Kultury i ZZ Górników w Polsce Kopalni Węgla Kamiennego Marcel w Radlinie. W jego wykonaniu pod batutą Tymoteusza Kubicy usłyszała publiczność m.in. "Bacowską kolynde".
Na zakończenie koncertu głos zabrał karwiński pastor Emil Macura. Zespoły otrzymały podziękowania i pamiątkowe dyplomy, a Tadeusz Konieczny wezwał wszystkich, by słowa "Bóg się rodzi" zanieśli do domu i podzielili się nimi z bliskimi.

Krystian Dziuba - prezes chóru "ECHO"
(Na podstawie materiałów z Gazet)

XXIX koncert kolęd i pastorałek w kościele NSPJ w Raciborzu -

   - w niedzielne popołudnie 12 stycznia 2020 r. odbył się Festiwal Chórów Ziemi Raciborskiej" w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Coroczne chóralne koncerty kolęd i pastorałek już na stałe wpisały się w tradycję tej świątyni. Nasz chór "ECHO"- Biertułtowy, po raz szósty, uczestniczył w tym festiwalu na zaproszenie bratniego chóru męskiego tamtejszej parafii NSPJ.
Koncert rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 3 kolęd : "Cicha Noc" (w trzech językach - polskim, niemieckim i angielskim), "Hymn Bożonarodzeniowy" oraz "Transeamus". Następnie każdy z poszczególnych chórów wykonywał po kolei po jednej kolędzie. W sumie każdy zespół wykonał po trzy kolędy. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie z parafianami obecnymi na koncercie zaśpiewali kolędę "Bóg się rodzi". Niecodzienny to był koncert ponieważ wszystkie zespoły śpiewacze ustawione zostały w prezbiterium, wokół Bożego Żłóbka.
W trakcie koncertu wystąpiły następujące chóry: Chór męski "Echo"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica, Chór męski parafii pw. NSPJ w Raciborzu dyr. Jan Goldman, Chór Parafialny Św. Anny z Krzyżanowic dyr. Leonard Fulneczek, Chór mieszany "Małgorzata" z Lysek dyr. Zygfryd Kupczyk oraz Chór mieszany Cantate z Pawłowa dyr. Gabriela Grytner.
Podsumowaniem koncertu było wręczenie dyrygentom poszczególnych chórów pamiątkowych dyplomów oraz statuetek. Po zakończeniu koncertu wszystkie zespoły skorzystały z podanego poczęstunku. Organizatorem koncertu była parafia NSPJ przy wydatnej pomocy ks. prob. Adama Rogalskiego, dyrygenta parafialnego chóru męskiego NSPJ Jana Goldmana oraz prezesa tego chóru Andrzeja Obuchowskiego. Dziękujemy Wam Koledzy!

Krystian Dziuba - prezes chóru "ECHO"

W Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

   - 6 stycznia 2020 r. w parafii pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl., o godz.16.00 odprawiona została msza św. na której oprawę muzyczną wykonał Chór Męski ECHO, śpiewając wybrane stałe części mszy św. oraz po raz drugi (pierwszy raz dzień wcześniej na Zaolziu), w tym roku, kolędy.
Obecność naszego chóru na mszy św. była tylko "preludium" przed tym co odbyło się zaraz po niej. Po raz kolejny, w tej niewielkiej ale bardzo przyjaznej i sympatycznej wodzisławskiej parafii zorganizowano wspaniały "koncert śpiewaczy". Śpiewali wszyscy, młodzi i starsi i "jeszcze starsi" czyli członkowie męskiego "Echa" jak przystało na wielką "parafialną" rodzinę. Organizacja, atmosfera i zaangażowanie wszystko to docenione zostało przez licznie zebranych, życzliwych słuchaczy. Po raz pierwszy członkowie chóru sprowokowali (wręczyli kartki z tekstem kolęd) wiernych do wzięcia udziału do zespołowego śpiewania. Występ chórzystów przeplatany był wspólnym śpiewem którego "echo" niosło się jeszcze długo po koncercie! Spotkanie zakończono wspólnym śpiewaniem znanych kolęd, za co wszystkim serdecznie dziękował proboszcz parafii św. Ducha ks. Grzegorz Uszok.

Krystian Dziuba - prezes chóru "ECHO"

Radlińskie "ECHO" na trasie kolędowania -

   - nie mogło zabraknąć Starego Bohumina w Czechach i tak 5 stycznia 2020 roku o godz.10.30 w miasteczku na Zaolziu, w pierwszą niedzielę stycznia, w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w czeskim Starym Bohuminie, braliśmy udział w uroczystej mszy świętej, z okazji 80.tej rocznicy urodzin tamtejszej parafianki, odprawionej przez proboszcza parafii o. Kaliksta Mryki. Podczas mszy św. chór nasz czynnie uczestniczył w nabożeństwie śpiewając kilka kolęd.
Po mszy św. odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy sześć kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy mieszkając "za miedzą" (na Zaolziu) są wdzięcznymi słuchaczami polskich pieśni, w tym również cudownych, najpiękniejszych na świecie polskich kolęd. Koncert musiał przypaść do gustu słuchaczom, czego dowodem były długotrwałe, gromkie brawa. Również wspaniała, miła atmosfera i serdeczne podziękowania ze strony rodziny solenizantki oraz proboszcza o. Kaliksta udowadnia nam, że warto współpracować z ludźmi dobrej woli, nie tylko w Polsce ale również, a może szczególnie, z Zaolziańskimi przyjaciółmi! Był to pierwszy występ Chóru Męskiego "Echo"- Biertułtowy w tegorocznym jakże miłym i uroczystym okresie Bożonarodzeniowym. Kolędy to najbardziej lubiane pieśni przez większość śpiewaków i ich słuchaczy.

Krystian Dziuba - prezes chóru "ECHO"

Spotkania Opłatkowe -

   - 17 grudnia 2019 roku, regularnie każdego roku, od dwudziestu ośmiu lat, prawie wszyscy członkowie Chóru Męskiego "Echo"- Biertułtowy uczestniczyli w "Spotkaniu Opłatkowym".
W tym roku po raz pierwszy w sympatycznej rest. "Szykowna" spotkali się wszyscy członkowie zespołu z 90.letnim seniorem (członkiem wspierającym) Edwardem Foltysem na czele. Obecny był "obowiązkowo" ks. prałat Alfred Wloka. Była, jak zawsze modlitwa, "dobre słowo", połamanie się opłatkiem oraz serdeczne życzenia przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Nie mogło zabraknąć zaśpiewania, tak oczekiwanych już kolęd i pastorałek. Jak co roku ks. prałat był pierwszym jurorem i z wielkim zainteresowaniem słuchał naszego mini koncertu. W drugiej części podano nam smaczną kolację w której nie zabrakło tradycyjnego karpia. W długotrwałych rozmowach wspominaliśmy "dawne dzieje", blaski i cienie zespołu oraz nadchodzący 2020 rok, w którym to Okręg Wodzisławski ŚZChiO obchodził będzie jubileusz 100.lecia swego utworzenia. Rozstaliśmy się w świątecznej atmosferze, pamiętając o frekwencji na próbach śpiewu po świętach.

Krystian Dziuba - prezes chóru "ECHO"