zig-zag.prv.pl

To już XVI-ta edycja Turnieju Chórów im. Mariana Łunarzewskiego -

(w cyklu dwuletnim od 1989 roku)
Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" Zespół Folklorystyczny "Hawirzowe Babky" (Czechy) Wyróżnieni okolicznościowymi Statuetkami Okolicznościowa STATUETKA Leszek Łunarzewski i Krystian Dziuba po złożeniu kwiatów pod tablicą w SP nr.4 w Radlinie-Obszarach Losowanie "Szczęśliwe krzesło" Chór Męski "Echo" Biertułtowy

    11 listopada 2019r. o godz. 16.30, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie - odbył się "XVI Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego". W tym roku koncert odbywał się w ramach uczczenia setnej rocznicy Powstań Śląskich. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych (przy dźwiękach werblistów Orkiestry Górniczej "Marcel") i odśpiewaniu pieśni "Gaude Mater" przez Młodzieżowy Chór "Canticum Novum" oraz przedstawieniu krótkiego życiorysu Mariana Łunarzewskiego nastąpiła chwila na wręczenie odznaczeń śpiewaczych przyznanych, na wniosek zarządu chóru "Echo" i Okręgu Wodzisławskiego, przez ZG ŚZChiO i wyróżnień, które otrzymali: Zenon Paczóska-Odznaka Honorowa "Brązowa", Marcin Banet i Bernard Bizoń-Odznaka Honorowa "Srebrna", Piotr Oślizło-Odznaka Honorowa "Złota z Laurem". Pamiątkową statuetkę otrzymali: burmistrz Radlina Barbara Magiera, dyr. MOK-u Tomasz Miler, syn M. Lunarzewskiego Leszek Łunarzewski oraz Anna Muszer. Wyróżnienia wręczali przedstawiciele ZG ŚZChiO kapelan ks. prof. Antoni Reginek, sekretarz Andrzej Wójcik i prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba.
Część artystyczna -
W koncercie uczestniczyły zespoły śpiewacze ziemi wodzisławskiej: Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM"- Wodzisław Śl., dyr. Emilia Kopiec, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy Radlin, dyr. Tymoteusz Kubica, chóry mieszane: "SŁOWIK n/OLZĄ"- Olza dyr. Tymoteusz Kubica, "JADWIGA"- Wodzisław Śl. dyr. Donata Miłowska oraz Zespół Folklorystyczny "HAVIROVSKE BABKY"- Havirzow (Rep. Czech) dyr. Vera Ptakova. Zespoły wykonywały po 3-4 pieśni, których treść wyraźnie przypominała o patriotyzmie i stworzyła atmosferę dostojności niepodległościowego święta. Atrakcją tegorocznego koncertu był występ (po raz pierwszy w tej imprezie) Zespołu Folklorystycznego z Havirzowa, który swoim występem (wspaniałe panie w "sile wieku") rozbawił wszystkich. Po wysłuchaniu zespołów śpiewaczych, które zaprezentowały urozmaicony i stojący na wysokim poziomie repertuar, który spodobał się licznie zebranym słuchaczom, czego dowodem były gromkie brawa, wystąpiła Orkiestra Górnicza "Marcel" z Radlina. Orkiestra pod dyrekcją Franciszka Magiery od lat prezentuje wysoki poziom artystyczny i tym razem nie było inaczej. Światowe standardy muzyki filmowej i rozrywkowej w wykonaniu orkiestry wprowadziły zebranych w radosny, iście świąteczny nastrój. Wzorem lat poprzednich, w czasie trwania krótkiej przerwy, odbyło się tradycyjne już losowanie nagród. Słuchacze siedzący na krzesłach wylosowanych numerów otrzymywały "fajne" nagrody.
Dopisała frekwencja, dopisali chórzyści i muzycy, dopisali goście, a między innymi - Rodzina Mariana Łunarzewskiego, córka Halina i syn Leszek (przybył do nas z dalekiej Australii), ZG ŚZChiO reprezentowali ks. prof. Antoni Reginek i Andrzej Wójcik, powiat wodzisławski Adam Krzyżak, UM Radlin Barbara Magiera, Gabriela Chromik oraz radni Radlina, MOK Tomasz Miler, przewodniczący ZZG w Polsce Krzysztof Wojciechowski i jego z-ca Bronisław Capłap, byli emeryci i obecnie pracujący w kopalni "Marcel",szkół, firm i innych zakładów pracy oraz mieszkańcy Radlina i okolic. Koncert poprowadził były pracownik radlińskiego MOK-u Janusz Majewski.
Organizatorem turnieju był Okręg Wodzisławski ŚZChiO, przy pomocy UM Radlin, MOK w Radlinie, Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy, Leszka Łunarzewskiego, A. B. Muszerowie oraz "Studio Fryzjerskie" w Radlinie. Wszystkim uczestnikom, słuchaczom i współorganizatorom serdecznie dziękuje, piszący te słowa - prezes Okręgu Wodzisławskiego, K. Dziuba.
Radlińskie radosne śpiewanie przeszło do historii. Brawo!
Do zobaczenia w 2021 roku!

Kwiaty przy tablicy Mariana Łunarzewskiego -

    W dniu 12 listopada 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie-Obszarach prezes Okręgu Wodzisławskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Krystian Dziuba w towarzystwie dyrektorki SP Małgorzaty Mokrosz i syna Mariana Łunarzewskiego, Leszka złożyli kwiaty pod tablicą, która w 1995 roku wmurowana i poświęcona została, z inicjatywy ówczesnego zarządu okręgu wodzisławskiego PZChiO (Józef Pieczka-prezes, Krystian Dziuba-wiceprezes, Teresa Polnik-skarbnik, Paweł Kowol-sekretarz), marmurowa tablica poświęconą Jego pamięci o treści:

"MARIAN ŁUNARZEWSKI-1907-1971- NAUCZYCIEL-
SPOŁECZNIK-ŻOŁNIERZ AK PSEUDONIM TOPÓR-
ODZNACZONY KRZYŻEM PARTYZANCKIM-WIELOLETNI DYREKTOR I BUDOWNICZY
SZKOŁY-DYRYGENT I PREZES OKRĘGU WODZISŁAWSKIEGO"

LISTOPAD 1995 R.- SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ.

 

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO
Krystian Dziuba