zig-zag.prv.pl

Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2019" -

  połączone chóry w bazylice NNMP w Pszowie połączone chóry męskie w bazylice NNMP w Pszowie   Echo w kościele WNMP Wodzisławiu Śl. połączone chóry w kościele WNMP Wodzisławiu Śl.

    odbył się w dniu 24 maja 2019r. godz. 16.30, w bazylice Narodzenia NMP. W festiwalu udział wzięły cztery zespoły śpiewacze, występując w następującej kolejności: Chór Męski "ECHO" Biertułtowy, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany "JADWIGA", dyr. Donata Miłowska, Chór Kameralny "PRZYJACIÓŁ SN", dyr. Tymoteusz Kubica oraz Chór Męski parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, dyr. Jan Goldman (chór od pięciu lat współpracuje z radlińskim "Echo). Festiwal tradycyjnie już od 18 maja 1996 roku organizowany jest w pięknej (pod względem wizualnym i akustycznym) pszowskiej bazylice Narodzenia NMP. Festiwal poświęcony był Matce Najświętszej oraz wszystkim matkom, mamom, mamusiom i babciom z okazji święta Dnia Matki, przypadającego 26 maja (kilka "przypadkowych mam" obdarowanych zostało kwiatami). Zespoły wykonywały po 3-4 pieśni (obowiązkowo o tematyce Maryjnej). Na zakończenie połączone dwa chóry męskie, pod dyr. Jana Goldmana, zaśpiewały "Sancta Maria"- Johannes Schweitzer i "Po górach, dolinach"- m. francuska, a spotkanie zakończyła tradycyjna już "Barka" (pieśń św. Jana Pawła II), w wykonaniu wszystkich chórzystów i licznie zebranych wiernych. Impreza mogła dojść do skutku dzięki pomocy Urzędów Miast Pszowa i Radlina oraz parafii NNMP w Pszowie. Zespoły biorące udział w festiwalu otrzymały okolicznościowe pamiątki i kwiaty, które wręczali - p. burmistrz Radlina Barbara Magiera, Czesław Krzystala - burmistrz Pszowa oraz prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO Krystian Dziuba. Organizatorami FPM "Pszów 2019" byli: Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Urzędy Miast Pszowa i Radlina.
PS. Z relacji osób znających się na muzyce (nie tylko sakralnej) festiwal stał na wysokim poziomie organizacyjnym i artystycznym.

Krystian Dziuba - prezes Okręgu

"Nadszedł miesiąc MAJ" -

    - miesiąc, który od lat dla członków chóru "ECHO"- Biertułtowy obfituje w liczne koncerty na cześć Matki Bożej. Nie było inaczej w maju 2019 roku. 13 maja, w dzień Święta Matki Boskiej Fatimskiej, w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. o godz. 17.00 uczestniczyliśmy w Koncercie Pieśni Maryjnej, który organizowany był przez Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Urząd Miasta Wodzisławia Śl. oraz parafię WNMP. Obok Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy z Radlina, dyr. Tymoteusz Kubica udział brały jeszcze: Chór Mieszany "SŁOWIK n/OLZĄ" z Olzy, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany "JADWIGA" oraz Chór Mieszany "ASSUMPTIO" parafii WNMP, dyr. Ewa Mitko. Nasze "ECHO" pod dyr. Tymoteusza Kubicy zaśpiewało następujące pieśni: "Nie opuszczaj nas"- ks. J. Surzyński, "Witaj Gwiazdo Morza" oraz "Ave Maria"- Bepi de Marzi. Na zakończenie połączone chóry, tradycyjnie już, wspólnie zaśpiewały pieśń ulubioną przez św. Jana Pawła II - "Barkę"! Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe plakietki i dyplomy, które zostały wręczone przez proboszcza parafii WNMP w Wodzisławiu Śl. ks. prałata Bogusława Płonki (wspaniałego człowieka, sympatyka i przyjaciela Braci Śpiewaczej) i prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO.

Krystian Dziuba - prezes Chóru Męskiego "Echo"

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Wodzisławskiego
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
dnia 9 marca 2019r. o godz. 14.30 w MiPBP w Wodzisławiu Śl.

    - Zgodnie ze Statutem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w poszczególnych Okręgach Związku, na początku nowego roku, organizowane są Walne Zebrania Sprawozdawcze Delegatów (Sprawozdawczo - Wyborcze po minionej kadencji). Nie inaczej było w Okręgu Wodzisławskim ŚZChiO, w którym Walne Zebranie odbyło się dnia 9 marca 2019 roku o godz. 14.30, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. Jak zawsze dopisali delegaci (100%) ale jak nigdy to w tym roku zawiedli zaproszeni goście, na przygotowanych krzesłach zasiadł tylko burmistrz miasta Pszowa Czesław Krzystała (było nam nie tylko smutno ale i .).
Na wstępie, prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba, tradycyjnym śpiewaczym pozdrowieniem "Cześć Pieśni i Muzyce" bardzo serdecznie powitał wszystkich przedstawicieli chórów i orkiestr, a w szczególności zacnego gościa, który poważnie potraktował zaproszenie, pozostali tylko je przyjęli. Przed przedstawieniem porządku zebrania chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich którzy odeszli od nas na wieki do "chórów anielskich. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie, komisja mandatowa stwierdziła że zebranie jest prawomocne, więc przystąpiono do odczytywania poszczególnych sprawozdań: prezesa, sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej, której wniosek, o udzielenie absolutorium zarządowi za nienaganną działalność w 2018 roku, został jednogłośnie przegłosowany. Ze sprawozdania prezesa można się było dowiedzieć, że w roku sprawozdawczym 2018 w Okręgu Wodzisławskim zrzeszonych było 6 zespołów śpiewaczych, a mianowicie: Młodzieżowy Chór Miejski CANTICUM NOVUM z Wodzisławia Śl., chór męski ECHO - Biertułtowy (Radlin) oraz chóry mieszane: ECHO (Syrynia), JADWIGA (Wodzisław Śl.), MONIUSZKO (Czyżowice), SŁOWIK n/OLZĄ (Olza). W Okręgu działają 2 orkiestry dęte,są to: Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne "Zofiówka" z Jastrzębia Zdroju oraz Orkiestra Górnicza "Marcel" w Radlinie. Plan pracy nakreślony na rok 2018 został zrealizowany w całości. Zarząd Okręgu Wodzisławskiego, w roku sprawozdawczym był organizatorem Międzynarodowych XXIV Wodzisławskich Spotkań Kolędowych (przy wydatnej współpracy WCK), Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2018" (Pszów), Koncertów Pieśni Maryjnej (w Wodzisławiu Śl. i Radlinie), Międzynarodowego V Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki (MOK Radlin). Po raz drugi międzynarodowy dzięki "Hawirzowskim Babkom"z Czeskiego Hawirzowa. Zrealizowanie tych zadań stało się, między innymi, dzięki pomocy Urzędów Miast : Wodzisławia Śl., Pszowa i Radlina. Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz parafiom kościołów ziemi wodzisławskiej (w szczególności kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl., bazyliki Narodzenia NMP w Pszowie i Wniebowzięcia NMP w Radlinie - Biertułtowach. W tych to kościołach organizowane były i są : Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, Festiwal Pieśni Maryjnej oraz Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli".
Do ważniejszych wydarzeń i osiągnięć zespołów okręgu można zaliczyć: Styczeń - Międzynarodowe XXIV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, kościół WNMP Wodzisław Śl. Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM", Grand Prix, a Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy i Chór Mieszany "JADWIGA"- Wodzisław Śl., laureaci XXIV MWS Kolędowych. Maj - Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2018", kościół NNMP Pszów. Maj - Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy, udział w V Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej im.E. Hakena (Czechy). Czerwiec - Zlot Chórów "Olza 2018", Pole namiotowe "Europa" Olza. Obchody 90.lecia Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie. Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy wyróżniony Odznaką Honorową "Złotą z Brylantem". Lipiec - Udział Młodzieżowego Chóru Miejskiego "Canticum Novum" w XLII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Barcelonie. Październik - 100.lecie Chóru Mieszanego "ECHO"- Syrynia. Chór Mieszany "ECHO"- Syrynia wyróżniony Odznaką Honorową "Złotą z Wieńcem Laurowym".
Okręg Wodzisławski ŚZChiO, w minionym roku działał w następującym składzie: Zarząd: Krystian Dziuba - prezes, Jan Cichy - wiceprezes, Franciszek Magiera - wiceprezes, Krystian Brawański - sekretarz, Teresa Polnik - skarbnik, Ewa Szajor - członek, Zenon Paczóska - członek. Komisja Rewizyjna: Krystyna Dawid - przewodnicząca, Ryszard Wachtarczyk - członek, Marcin Banet - członek oraz Tymoteusz Kubica - dyrygent i ks. dziekan Janusz Badura - kapelan.

Krystian Dziuba - prezes Okręgu

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów
Chóru Męskiego "ECHO"-Biertułtowy -

    - zgodnie ze Statutem ŚZChiO we wszystkich zespołach tego związku odbywały się Walne Zebrania Sprawozdawcze. W Chórze Męskim "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie nie mogło być inaczej, we wtorkowe popołudnie 12 lutego zorganizowane zostało Walne Zebranie Delegatów. Zebranie zostało przeprowadzone sprawnie gdyż sprawozdania wszystkich "funkcyjnych" przedstawione zostały zrozumiale, czyli perfekcyjnie, a wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi przyjęty został jednogłośnie. Pomimo że czas biegnie nieubłaganie a my się starzejemy, skład zarządu chóru pozostał nie zmieniony i w roku 2019 roku będzie działać w następującym składzie; prezes - Krystian Dziuba, wiceprezes - Jan Cichy, sekretarz - Eugeniusz Szwachuła, skarbnik - Henryk Szkatuła, członkowie zarządu - Marcin Banet, Edward Namysło, Zenon Paczóska, bibliotekarz - Alojzy Weideman, gospodarz - Jerzy Lepiarczyk, kronikarz - Krystian Dziuba. Komisja Rewizyjna; przewodniczący Tadeusz Nowara oraz członkowie - Józef Musioł i Marian Stołtny. Delegatami chóru pozostali dh Krystian Dziuba i Jan Cichy. Po przeprowadzeniu "właściwego" zebrania zaczęły się nie kończące się rozmowy i wspomnienia o założycielach, o tych co odeszli od nas do "chórów anielskich" i o nas samych,ciesząc się że pomimo zaawansowanego wieku, w styczniu tego roku nasze radlińskie "ECHO" znalazło się wśród wyróżnionych zespołów na 28 Tyskich Wieczorach Kolędowych zdobywając drugie miejsce w swojej kategorii (pierwszego nie było). To buduje i zachęca do dalszej "pracy".

Krystian Dziuba - prezes chóru ECHO