zig-zag.prv.pl

Można i tak, szczere życzenia i "koncert kolęd" przez telefon!

spotkanie opłatkowe w 2018r

    Od przeszło dwudziestu pięciu lat, przed zbliżającą się Wigilią Bożego Narodzenia chórzyści radlińskiego Echa organizują "spotkanie opłatkowe", na które zapraszany jest i był obecny ksiądz prałat Alfred Wloka. W dniu 21 grudnia 2018 roku, ze względu choroby nie mógł być obecny. Prezes chóru ECHO, Krystian Dziuba wpadł na pomysł i zaproponował chórzystom inny sposób "bycia" z księdzem prałatem. Składając telefonicznie (a od czego mamy telefony komórkowe, smartfony i inne urządzenia do komunikowania się!) życzenia ks. prałatowi z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2019 oraz życzenia powrotu do zdrowia, doszło do wspaniałego gestu ze strony członków Chóru Męskiego "ECHO"-Biertułtowy. Zawsze w trakcie tych spotkań, po części nabożnej nie może zabraknąć zaśpiewania kilku kolęd i pastorałek, czasem na prośbę ks. prałata, tak też było podczas grudniowego spotkania. Nie rozłączając połączenia telefonicznego członkowie chóru zaśpiewali trzy kolędy: "Tryumfy Króla Niebieskiego", "Gdy się Chrystus rodzi" oraz "Cicha noc". Obydwie strony były zachwycone i zadowolone, a satysfakcji i wzruszenia nie było widać ale było słychać po obu stronach.
Mam nadzieję że przyjdzie czas na wspólne spotkanie z księdzem prałatem, nie koniecznie dopiero w okresie kolędowym!

Krystian Dziuba - prezes chóru Echo

"Styczniowe kolędowanie Chóru Męskiego
"ECHO"-Biertułtowy"
jak co roku bardzo intensywne - "ECHO" - Laureatem Tyskich Wieczorów Kolędowych

dyplom Tyskich Wieczorach Kolędowych

    - bo już 5 stycznia 2019r. Chór "ECHO"- Biertułtowy brał udział w Eliminacjach XXVIII Tyskich Wieczorów Kolędowych. Eliminacje odbyły się w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach. Nasz konkursowy występ, zgodnie z harmonogramem przesłuchań, przypadał na godz. 11.10. Zespoły zobowiązane były zaśpiewać dowolne trzy kolędy lub pastorałki (śpiewaliśmy: "Triumfy Króla niebieskiego", "Gdy się Chrystus rodzi", "Z Małołąki juhasi") oraz dwie obowiązkowe kolędy "Bóg się rodzi" i "Wśród nocnej ciszy"). Następnego dnia, od organizatorów otrzymaliśmy miłą wiadomość, że Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy z Radlina przeszedł eliminacje i jest laureatem 28 Tyskich Wieczorów Kolędowych i zaproszony został do wzięcia udziału w Koncercie Galowym. Koncert odbył się 12 stycznia o godz. 15.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny, oczywiście w Tychach. Każdy zespół śpiewał po dwa utwory (wskazane przez jurorów,) z trzech wykonywanych w eliminacjach. Na zakończenie, głos zabrał ks. prof. Antoni Reginek, przewodniczący jury, omawiając poziom konkursu i ogłaszając werdykt oraz nagrody "zdobyte" przez laureatów. Wśród wyróżnionych znalazło się nasze radlińskie "ECHO", zdobywając drugie miejsce w swojej kategorii (pierwszego nie było)! Radości nie było końca!
Fragment z Protokółu jury:
Protokół posiedzenia jury konkursu chórów XXVIII Tyskich Wieczorów Kolędowych w Zespole Szkół Muzycznych im. F.&nbRybickiego w Tychach w dniu 05 stycznia 2019 r.
Nagrodzone chóry zostają zaproszone do udziału w koncercie galowym XXVIII Tyskich Wieczorów Kolędowych w dniu 12 stycznia 2019 roku w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.
Nagrody i dyplomy ufundowało Miejskie Centrum Kultury w Tychach.
Jury pragnie zaznaczyć, że konkurs był na wysokim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem laureatów. Jury dostrzega dobór oryginalnego repertuaru, stałe poszukiwania nowych utworów i nowych opracowań, współczesnych aranżacji. Podpisy jurorów:

Krystian Dziuba -prezes Chóru Męskiego "Echo"

 

 

 

6 styczeń 2019r. godz. 12.15 msza św.

kościół WNMP Biertułtowy w intencji 75.rocznicy,
kościół św. Ducha godz. 16.00 msza św. po której koncert -

    - rozpoczęło się 6 stycznia 2019 roku czynnym udziałem we mszy św. w kościele WNMP w Biertułtowach - Radlinie, odprawionej, o godz. 12.15, w intencji 75.tej rocznicy urodzin naszego kolegi, członka chóru Echo, Jerzego Lepiarczyka.
W tym samym dniu o godz. 17.00 w kościele pw. Ducha Św. w Wodzisławia Śl. odbył się Koncert Kolęd, poprzedzony o godz. 16.00 mszą św. (z naszym udziałem), w wykonaniu chóru "ECHO" oraz dzieci i młodzieży tamtejszej parafii. Po raz kolejny przeżyliśmy wspaniałe chwile, ponieważ po naszym występie (śpiewaliśmy: "Tryumfy Króla niebieskiego", "Gdy się Chrystus rodzi", "Gdy śliczna panna", "Powiadają aniołowie nowinę", "Z Małołąki juhasi", "Cicha noc", "Anioł pasterzom mówił" oraz "Nie byli to zodni królowie") wystąpiły malusieńkie dzieci, trochę starsze no i młodzież wraz z wiernymi, którzy w tym dniu nie zawiedli i licznie zapełnili parafialny kościół. Wspólnie śpiewaliśmy przepiękne polskie kolędy, a różnica pokoleń pomiędzy "wykonawcami" zniknęła już po pierwszej kolędzie. Potem już tylko rozlegał się śpiew wydobywający się z ponad stu bardzo młodych i "nieco starszych" gardeł. Tekst kolęd, tych bardziej lub mniej znanych, wyświetlany był na dużym telebimie, jak na warunki niewielkiego kościoła i zachęcał (czyt. zmuszał) do wykonywania więcej niż jednej czy dwóch zwrotek. Okazało się że dzięki kilku zapaleńcom i ks. proboszcza po raz XVIII spotkaliśmy się przy Bożym Żłóbku by pokłonić się i swoim śpiewem oddać cześć nowo narodzonemu. Wspólny śpiew wykonawców i wiernych tak zjednoczył (nie po raz pierwszy) wszystkich, że koncert trwał prawie dwie godziny, a chciało się śpiewać jeszcze dłużej. Podziękowania należą się wszystkim, a w szczególności proboszczowi ks. Grzegorzowi, wikaremu ks. Andrzejowi - brawa dla organizatorów!

Krystian Dziuba - prezes chóru ECHO

Kościół pw. Najświętszego SPJ w Raciborzu

XXVIII koncert kolęd i pastorałek
- w niedzielne popołudnie 13 stycznia 2019 r.

Racibórz Koncert Kolęd i Pastorałek

    Koncert, tradycyjnie, rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 3 kolęd : "Cicha Noc" (w trzech językach - polskim, niemieckim i angielskim), "Hymn Bożonarodzeniowy" oraz "Transeamus". Następnie każdy z poszczególnych chórów wykonywał po kolei po jednej kolędzie. W sumie każdy (10 zespołów) chór wykonał po trzy kolędy. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie z parafianami obecnymi na koncercie zaśpiewali kolędę "Bóg się rodzi". Niecodzienny to był koncert ponieważ wszystkie zespoły śpiewacze ustawione zostały w prezbiterium, wokół Bożego Żłobka.
W koncercie wystąpiły następujące chóry:
Chór męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Parafialny Św. Anny z Krzyżanowic dyr. Leonard Fulneczek, Chór mieszany im. "św. Cecylii" z Krzanowic dyr. Kornelia Pawliczek-Błońska, Chór mieszany "Cantante" z Pawłowa dyr. Gabriela Grytner, Chór mieszany "Małgorzata" z Lysek dyr. Zygfryd Kupczyk, Chór "Echo" Spółdzielni Mieszkaniowej "Cegiełka" dyr. Jan Dulian, Zespół wokalno - instrumentalny "Adagio" dyr. Zygfryd Kupczyk, Chór mieszany "Brosci Chorus" z Brożca dyr. Ewa Magosz, Chór męski parafii pw. NSPJ w Raciborzu dyr. Jan Goldman. Gościnnie wystąpił chór chłopięco-męski z częstochowskiej Jasnej Góry. Podsumowaniem koncertu było wręczenie dyrygentom poszczególnych chórów pamiątkowych dyplomów oraz statuetek. Po zakończeniu koncertu wszystkie zespoły skorzystały z podanego poczęstunku. Impreza zorganizowana pomysłowo i z rozmachem, jak zawsze.

Krystian Dziuba - prezes chóru ECHO

26 styczeń 2019r.
Kościół pw. WNMP Wodzisław Śl.
Jubileuszowe Międzynarodowe XXV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -

Wodz.Śl.Jub.XXV Międzynarod.Spotk.Kolędowe

    - zaczęło się w 1993 roku, Chór Męski Echo uczestniczył w drugiej edycji Tyskich Wieczorów Kolędowych, zdobywając wyróżnienie za najlepiej wykonaną kolędę. Na jednym z zebrań Okręgu Wodzisławskiego PZChiO podzieliłem się (piszący te słowa K. D.) wrażeniami z tej imprezy z członkami zarządu (funkcję prezesa pełnił wtedy śp. dh Józef Pieczka, ja byłem Jego zastępcą). Prezes zaakceptował moją propozycję i po dwóch latach, w1995 roku, w Wodzisławiu Śl. odbyły się I Wodzisławskie Spotkania Kolędowe. Mijają lata, a u nas każdego roku pod koniec miesiąca stycznia jako podsumowanie niedzielnych Koncertów Kolęd organizowane są coraz bardziej rozwijające się Spotkania Kolędowe. Od czterech lat przyjeżdżają do nas zespoły z Zaolzia. I tak 26 stycznia 2019 roku o godz. 15.00, w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. odbyły się Jubileuszowe Międzynarodowe XXV Wodzisławskie Spotkania Kolędowe. Do koncertu zgłosiło się i wystąpiło osiem zespołów śpiewaczych z Czech oraz okręgów wodzisławskiego i rybnickiego: Dziecięcy Chór "ROZMARYNEK" z czeskiego Havirzova - dyr. Janina Ptakova, Młodzieżowy Chór "BEL CANTO" Racibórz - dyr. Marceli Reszka, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy z Radlina - dyr. Tymoteusz Kubica, Zespół Kameralny "PRZYJACIELE SN" - dyr. Tymoteusz Kubica oraz Chóry Mieszane "SŁOWIK n/OLZĄ"- Olza - dyr. Tymoteusz Kubica, "JADWIGA" Wodzisław Śl.- dyr. Donata Miłowska, "NOVA ET VETERA" Jastrzębie Zdrój - dyr. Katarzyna Wierzbińska oraz poza konkursem Chór "ASSUMPTIO" parafii WNMP w Wodzisławiu Śl. - dyr. Ewa Mitko. Zgodnie z Regulaminem każdy zespół zaprezentował swoje umiejętności śpiewając trzy - cztery utwory (kolędy lub pastorałki), oceniane przez profesjonalne Jury w składzie: ks. prof. Antoni Reginek, Katowice - przewodniczący, Eryk Okoń - Racibórz i Teresa Niedziela - Rybnik - członkowie oraz Ewa Szajor - sekretarz. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień zespołów biorących udział w koncercie, Jury udało się na naradę, a zebrani słuchacze mogli wysłuchać wspaniałego koncertu kolęd, w wykonaniu Stowarzyszenia Muzyczno - Kulturalnego "Zofiówka"- Górniczej Orkiestry Dętej z Jastrzębia Zdroju pod dyr. kapelmistrza Ryszarda Wachtarczyka, a później śpiewu połączonych chórów znanych ale pięknych kolęd "Bóg się rodzi" i "Wśród nocnej ciszy". Gdy wybrzmiał śpiew, wieloosobowego chóru, Jurorzy zakończyli swoje obrady, członkowie zespołów niecierpliwie oczekiwali już na werdykt. Zanim przewodniczący ks. prof. Antoni Reginek ogłosił wyniki, oznajmił wszystkim zebranym, że tegoroczne Spotkania Kolędowe stały na bardzo wysokim poziomie pod względem artystycznym i organizacyjnym. Wynik konfrontacji zespołów brzmiał następująco: Grand Prix XXV JMWSK "wyśpiewał" Zespół Kameralny "Przyjaciele SN", laureatami zostali: w kategorii chórów młodzieżowych Chór "Bel Canto" z Raciborza, w kategorii chórów jednorodnych Chór Męski "Echo"- Biertułtowy, a w kategorii chórów mieszanych (pozostałych) "Rozmarynek" z Havirzova i Chór Mieszany "Jadwiga" z Wodzisławia Śl. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe plakietki, dyplomy i plakaty, a laureaci puchary wręczane przez proboszcza ks. prałata i prezesa Okręgu Wodzisławskiego. W zimne popołudnie wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali gorącą herbatą lub kawą i świeżutkim ciastem. Dziękuję wszystkim tym którzy pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia, a w szczególności dyrekcji i pracownikom Wodzisławskiego Centrum Kultury, proboszczowi parafii WNMP ks. Bogusławowi i Jego "załodze", Jurorom, zespołom, dyrygentom oraz wszystkim którzy przyjęli moje zaproszenie. Do zobaczenia w 2020 roku!

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba

27 styczeń 2019r. Kolędowanie w Czechach -

w Starym Bohuminie po mszy

    - 27 stycznia 2019 roku chór "Echo", kolejne styczniowe kolędowanie rozpoczął oprawą muzyczną mszy św. i koncertem kolęd w kościele pw. Narodzenia NMP ((Farní kostel Narození Panny Marie) w czeskim Starym Bohuminie. Tradycyjnie już na zaproszenie proboszcza parafii O. Kaliksta J. B. Mryki chór nasz czynnie uczestniczył we mszy świętej odprawianej w języku czeskim, podczas której zaśpiewaliśmy pięć kolęd.
Po mszy św. odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy osiem kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy mieszkając "za miedzą" (na Zaolziu) są wdzięcznymi słuchaczami polskich pieśni, w tym również cudownych, najpiękniejszych na świecie polskich kolęd.
Jedynym "problemem" tego wspaniałego spotkania na Zaolziu był przeraźliwy ziąb panujący tego dnia w tym zabytkowym kościele, który jednak szybko zniknął podczas sympatycznego przyjęcia na parafialnej plebanii. Tam też z nieukrywaną radością przyjęliśmy zaproszenie (po raz kolejny) na następne koncerty kolęd lub pieśni maryjnych jak również na parafialny odpust - pojedziemy na pewno!

Krystian Dziuba - prezes chóru ECHO

Wzruszający występ w szpitalnej kaplicy
1 lutego 2019 roku -

Rybnik-Orzepowice w kaplicy Szpitala Woj

    (. wzruszenie udzieliło się wszystkim, od momentu jak się okazało, że w tej kaplicy szpitalnej (robi wrażenie niewielkiego i bardzo "ciepłego" kościółka) śpiewały już różne chóry ale nasze "Echo" był pierwszym chórem męskim. Już teraz zostaliśmy zaproszeni przez ks. kapelana Marka Jarząbka do śpiewania w okresie "kolędowania"...). Zaproszenie zostało przyjęte!
I tak 1 lutego 2019 roku ziściło się, braliśmy czynny udział w mszy św. o godz. 16.30 w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, w którym od dłuższego czasu na oddziale Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, przebywa nasz serdeczny kolega, członek naszego Chóru Męskiego "Echo"- Biertułtowy, druh Romuald Tomczyk (długoletni członek zarządów chóru Echo i Okręgu Wodzisławskiego PZChiO i ŚZChiO, z ruchem śpiewaczym związany od 1958 roku). Niezdolny do samodzielnego poruszania się marzył o zaśpiewaniu z nami, kolegami chóru, jak za dawnych lat - mówił. Jego marzenie po raz trzeci spełniło się (pierwszy raz 24 września 2017 roku) na zakończenie okresu bożonarodzeniowego 1 lutego, podczas mszy św. którą odprawiał kapelan WSS ks. Marek Jarząbek, chór w "pełnym składzie" zaśpiewał sześć kolęd i na finał góralską pastorałkę "Hej nie byli to zodni królowie". Ksiądz Marek i dh Romek dziękowali za śpiew, a my naszemu przyjacielowi, za determinację, wspólny śpiew, ale w szczególności rychłego powrotu do zdrowia.

Krystian Dziuba - prezes chóru ECHO