zig-zag.prv.pl

Po raz pierwszy, w miesiącu październiku -

    - (do tej pory organizowany był w miesiącu maju) zorganizowany został jubileuszowy XX Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli". Festiwal odbył się 7 października 2018 r. o godz.17.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Radlinie, w ramach Święta NMP Różańcowej, 90.tej rocznicy poświęcenia kościoła biertułtowskiej parafii oraz setnej rocznicy uzyskania Niepodległości Polski.
Pierwszy Festiwal Pieśni Maryjnej "Regina Coeli" odbył się w 1999 roku, w kościele parafialnym pw. WNMP Biertułtowy w Radlinie. Pomysłodawcami tego festiwalu są członkowie Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy, nieżyjący już dh Adam Tomczyk i dh Krystian Dziuba oraz ówczesny proboszcz biertułtowskiej parafii ks. prałat Alfred Wloka. W dotychczasowych festiwalach uczestniczyły: nieprzerwanie chóry: Męski Echo - Biertułtowy i Mieszany im. J. Słowackiego z Radlina, a w poprzednich latach (kilkakrotnie) chór męski Polonia -Radlin oraz między innymi chóry Lira Rydułtowy, Mickiewicz Rybnik - Niedobczyce (2001), Bel Canto Gaszowice (2002), Harfa Imielin (2003), Echo Zebrzydowice (2004), Moniuszko Czyżowice (2005) i Harmonia Jejkowice (2010), (2011), Regina Apostolorum Rybnik (2015), w 2017 roku gościem był Męski Chór parafii Najświętszego SPJ z Raciborza.
W tym roku po raz dwudziesty wystąpiły w nim dwa radlińskie zespoły: chór męski "ECHO" Biertułtowy, dyr. Tymoteusz Kubica oraz chór mieszany im. "J. SŁOWACKIEGO" dyr. Gabriela Jaworska. Chóry biorące udział w niedzielnym nabożeństwie różańcowym w wielkim stopniu ubogaciły swoim śpiewem tą tradycyjną już od dawniej dawna, w miesiącu październiku, wspólną modlitwę wiernych (różaniec), a poświęconą Maryi i adoracji Najświętszego Sakramentu. Śpiewaliśmy pieśni (na przemian) po każdej odmówionej dziesiątce różańca. Na zakończenie zespoły wraz z licznie zebranymi wiernymi zaśpiewali tradycyjną "Barkę", a prezesi chórów otrzymali pamiątkowe statuetki i okolicznościowe dyplomy.

Krystian Dziuba - prezes chóru Echo

Delegacja Chóru "Echo" w Czechach -

    28 października 2018r. na zaproszenie organizatorów tegorocznego V Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Eduarda Hakena (odbył się w dniach 11, 12,13 maja 2018 roku w różnych miejscowościach Rep. Czeskiej) delegacja radlińskiego Chóru Męskiego "Echo"- Biertułtowy (prezes - Krystian Dziuba oraz wiceprezes - Jan Cichy) uczestniczyła w podsumowaniu tej wspaniałej imprezy. Chór Męski "Echo" zapraszany jest i uczestniczy w tym festiwalu, który organizowany jest w cyklu dwuletnim (jako jedyny polski chór), od samego początku czyli od 2010 roku. Organizatorzy, jak zawsze stanęli na wysokości zadania. Po sympatycznym i bardzo gorącym powitaniu wszystkich przybyłych gości i pozostałych słuchaczy przez głównego organizatora Michala Valka, rozpoczęła się prawdziwa uczta dla duszy i ciała. Wystąpiły trzy zaprzyjaźnione ze sobą od lat chóry: LESSKY SMISENY PEVCKY SBOR BAŚA, PEVECKY SBOR SMETANA FRYDEK- MISEK, MISTECKY CHRAMOVY SBOR CANTORE DOMINI, orkiestra SYMFONICKY OCHESTER MESTA FRYDEK - MISTEK oraz soliści: Kalina LEVOVA sopran, Sona JUNGOVA alt, Petr NEMEC tenor, Erik ONDRUS bas. Chóry wraz z orkiestrą wykonały prawie dwugodzinny koncert, przerywany burzliwymi brawami co świadczyło, że urozmaicony repertuar, wykonanie oraz wspaniałe brzmienie zespołów i ich solistów, przypadły do gustu dobrze znających się na muzyce słuchaczom, nam też.
Słowa uznania należą się wszystkim wykonawcom oraz osobom, które w sposób prawie perfekcyjny zorganizowały ten wspaniały Koncert i prawdziwie przyjacielskie spotkanie!
W tym miejscu serdecznie dziękuję za wszystko, prezesowi chóru LSPS BAŚKA Michalovi Valkovi oraz dyrygentce Janinie Ptakovej. Warto było skorzystać z zaproszenia i być świadkiem tego pięknego wydarzenia.

Krystian Dziuba -prezes Chóru Męskiego "Echo"

 

 

V Międzynarodowy Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki organizowany w ramach obchodów 100.lecia odzyskania Niepodległości Polski

"Śląska Ziemio, Ty jedna stanowisz mój dom ."

Chór ECHO - foto (Marieta K.R.) Chór SŁOWACKI - foto (Marieta K.R.) Chór JADWIGA - foto (Marieta K.R.) HAVIROVSKE BABKI - foto (Marieta K.R.)
 Wygrani w losach- foto (Marieta K.R.)

    11 listopada, w Święto Niepodległości o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie spotkały się zespoły: śpiewacze, teatralny i orkiestra dęta, zaproszeni goście oraz licznie (jak zawsze) zebrani sympatycy pieśni chóralnej i muzyki orkiestry dętej. W tym to dniu odbył się po raz piąty Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki (długoletni prezes Okręgu Wodz.).
W Festiwalu uczestniczyły następujące zespoły w kolejności występowania: Grupa Teatralna "NASI" z Radlina, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica, Chóry Mieszane "JADWIGA"-Wodzisław Śl. dyr. Donata Miłowska, im. "J. SŁOWACKIEGO"- Radlin dyr. Gabriela Jaworska, Zespół "HAVIROVSKE BABKY"- z Havirova (Czechy) dyr. Vera Ptakova oraz Orkiestra Górnicza "MARCEL" w Radlinie dyr. Franciszek Magiera. Zgodnie z regulaminem zespoły śpiewacze wykonywały 2- 3 pieśni ściśle związane z regionem Śląskim (gwara śląska, śląski kompozytor lub autor tekstu) oraz co najmniej 1-2 pieśni patriotyczne. Po raz kolejny społeczeństwo Radlina i gmin ościennych byli świadkami "radosnego śpiewania i grania" w radlińskim MOK-u. Radosnego, gdyż "Seniorki Babki" z Havirova, swoim śpiewem i tańcami rozbawiły widownię do rozpuku. Utwory grane przez Górniczą Orkiestrę też przypadły do gustu, licznie zebranym słuchaczom, czego dowodem były uśmiechnięte twarze i gromkie brawa, szczególnie po tradycyjnym już "Marszu Radeckiego". Na zakończenie każdy zespół po swoim występie otrzymał, z rąk prezesa Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO dh Krystiana Dziuby, kwiatek, pamiątkową statuetkę i okolicznościowy dyplom. Wzorem lat poprzednich, w czasie trwania krótkiej przerwy, dodatkowym i oczekiwanym co roku urozmaiceniem było losowanie nagród. Słuchacze siedzący na krzesłach, których numer został wylosowany otrzymywali bardziej lub mniej przydatne, a i czasem zabawne upominki.
Godnym odnotowania jest to, że tegoroczną imprezę zaszczyciło grono zaproszonych gości, a byli z nami między innymi: członkowie ZG ŚZChiO ks. prof. Antoni Reginek i Andrzej Wójcik, burmistrz Radlina Barbara Magiera, przewodnicząca rady miasta Gabriela Chromik wraz z radnymi, rodzina śp. Józefa Pieczki, żona Eugenia oraz syn Czesław z żoną, ks. proboszcz Zbigniew Folcik, przedstawiciele ZZGwP kopalni Marcel Krzysztof Wojciechowski i Bronisław Capłap, członkowie Zarządu Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO oraz wielu, wielu innych, szczególnie stałych sympatyków, których nie sposób wymienić w tym miejscu, a którzy przyjęli zaproszenie i w ten świąteczny, radosny dzień byli razem z nami. Organizatorem turnieju był Okręg Wodzisławski ŚZChiO, przy pomocy UM Radlin, MOK w Radlinie, Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Studio Fryzjerskie (ul. Korfantego 32a) w Radlinie oraz A. i B. Muszerowie. Wszystkim uczestnikom, słuchaczom i współorganizatorom serdecznie dziękuje, piszący te słowa -

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba