zig-zag.prv.pl

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr -

 

    - odbył się w niedzielę 15 kwietnia 2018 roku, o godz.10.00, w Sali Koncertowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Po wprowadzeniu sztandaru ŚZChiO, odśpiewaniu pieśni "Gaude Mater Polonia" przez wszystkich zebranych, byliśmy świadkami wspaniałego koncertu w wykonaniu Młodzieżowego Chóru Szkolnego "Bel Canto" LO z Rybnika, pod dyr. Lidii Blazel-Marszolik. Następnie zgodnie ze Statutem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W zebraniu udział brali również Delegaci Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, którzy reprezentowali Okręg oraz zespoły zrzeszone w nim: Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie, Chór Mieszany "JADWIGA"- Wodzisław Śl., Chór Mieszany "MONIUSZKO"- Czyżowice, Chór Mieszany "SŁOWIK n/Olzą"- Olza, Stowarzyszenie Kulturalno - Muzyczne Orkiestra Dęta KWK "ZOFIÓWKA"- Jastrzębie-Zdrój oraz Orkiestra Górnicza "MARCEL"- Radlin. W trakcie zebrania, między innymi, był czas na uhonorowanie Certyfikatami i Dyplomami kilku druhen i druhów, wśród nich znalazł się prezes Okręgu Wodzisławskiego dh Krystian Dziuba, który otrzymał Certyfikat nadający mu "Godność Członka Honorowego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr".
W części dotyczącej wyborów nastąpiły niewielkie zmiany, prezesem ZG ŚZCiO pozostał dh Roman Warzecha.

Prezes Okręgu Krystian Dziuba