zig-zag.prv.pl

Zmarł Druh Paweł Kowol - "Rówieśnik Okręgu Wodzisławskiego"

Najstarszy śpiewak Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, był członkiem Zarządu Okręgu Wodzisławskiego oraz Chóru Mieszanego "Jadwiga" w Wodzisławiu Śl.-Radlinie II.
kowol

    Dh Paweł Kowol urodził się dnia 11 stycznia 1919 roku w miejscowości Bottrop (Westfalia) z ojca Wawrzyńca Kowola i matki Marii zd. Rudzicki. Z początkiem 1921 roku wraz z matką i siostrą przyjechał do Polski , w rodzinne strony ojca do Radlina k/Wodzisławia Śl. Ojciec powrócił do Polski na początku 1922 r. rozpoczynając pracę w kopalni "Emma"(obecnie "Marcel) w Radlinie. Młody Pawełek w 1925 r. rozpoczyna naukę w szkole podstawowej w Radlinie Dolnym, którą ukończył w 1933 r. W tym samym roku zdaje egzamin wstępny do Śląskich Zakładów Technicznych w Katowicach na Wydział Geodezji. Maturę zdaje w 1938 r. otrzymując dyplom technika geodety pomiarów powierzchniowych. Do wybuchu II wojny światowej pracuje w prywatnym Biurze Mierniczym w Rybniku. Podczas okupacji opowiadając się za narodowością polską i odmowę podpisania "Volkslisty", zostaje wysłany na przymusowe roboty do Oświęcimia na budowę Zakładów I.G. Farben. Od 2 września 1939 r. działa w Ruchu Oporu. Najpierw w konspiracyjnej organizacji wojskowej "Biały Orzeł", a w styczniu 1942 r. składa przysięgę do Armii Krajowej przybierając pseudonim "Groń". Obecnie posiadał stopień wojskowy - kapitana w stanie spoczynku. Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945 - 1949 pracował w Powiatowym Biurze Geodezyjnym w Rybniku. W 1949 r. rozpoczyna pracę w Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, a w roku 1951 zostaje służbowo przeniesiony do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego "Marcel" w Radlinie, w której pracował do 1979 r. odchodząc na zasłużoną emeryturę.
    Za wieloletnią i bezinteresowną działalność w ruchu śpiewaczo - muzycznym Chóru Mieszanego "Jadwiga" (wieloletni prezes) oraz Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO (wieloletni sekretarz) odznaczony został między innymi : Odznaka Honorowa Srebrna, Złota, Złota z Laurem, Złota z Wieńcem Laurowym PZChiO, Złota a Brylantem ŚZChiO, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złota Odznaka dla Rozwoju Województwa Śląskiego, Członek Honorowy Zarządu Głównego i Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO. Dh Paweł Kowol - dla młodych, ewentualnie przyszłych adeptów zespołowego śpiewania - był wzorem do naśladowania !
    Śp. Druh Paweł Kowol zmarł dnia 22 października 2016 roku, w 98 roku swego życia, został pochowany na cmentarzu parafialnym, kościoła pw. Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śl.- Radlinie II.

Krystian Dziuba prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO