zig-zag.prv.pl

Laureat XXI Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im S. Moniuszki 2016

    Wyboru tegorocznych laureatów dokonała w dniu 7 września br. Kapituła Międzynarodowej Nagrody im. S. Moniuszki spośród propozycji związków i stowarzyszeń śpiewaczych działających na Śląsku po obu stronach granicznej Olzy w ramach organizacyjnych struktur Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Unii Chórów Czeskich w Ostrawie. W posiedzeniu Kapituły pod przewodnictwem ks. prof. Antoniego Reginka uczestniczyli: Roman Warzecha i Andrzej Wójcik (ŚZChiO Katowice), Krzysztof Przemyk i Jadwiga Sikora (Oddział Bielski PZChiO), Eva Burianowa i Dobroslava Kusáková (Unia Chórów Czeskich z Ostrawy) oraz Tomasz Piwko (Sekcja Śpiewaczo-Muzyczna PZKO, Czeski Cieszyn).
    Po zapoznaniu się z kandydaturami i przedstawionymi opiniami w wyniku głosowania Kapituła jednomyślnie udzieliła rekomendacji następującym kandydatom do Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. S. Moniuszki: Irena Małysz (PZKO), Jerzy Maślanka (Oddział Bielski PZChiO) oraz Krystian Dziuba, Elżbieta Krusz, Kazimierz Tulaja, Jan Tlatlik, Chór Mieszany "Halka" w Kozłowej Górze (ŚZChiO). Równocześnie postanowiono, że statuetki Nagrody wręczone zostaną jej kawalerom w dniu 8 października br. podczas galowego koncertu Drugiego Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego "Cantus" im. J. Świdra w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
    Przypomnijmy:
    Fundowana przez Prezydenta Miasta Katowice dra Marcina Krupę statuetka Międzynarodowej Nagrody im. Moniuszki jest nie tylko cenną pamiątką zaszczytnego wyróżnienia, ale i wyrazem uznania długotrwałej aktywności laureata w podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycyjnych, patriotycznych i kulturowych wartości, na których oparta jest działalność bratnich, czeskich i polskich związków śpiewaczo-muzycznych.

 

 

 

 

 

Krystian Dziuba

    "Jeśli lubisz śpiewać pod prysznicem czy w gronie przyjaciół przy ognisku, jeśli lubisz jeździć po Polsce i Europie oraz przebywać wśród ludzi i robić coś dla innych - to masz predyspozycje aby zostać chórzystą!"
    Taką zachętę w internetowej zakładce Chóru Męskiego "Echo"-Biertułtowy z Radlina mógł wymyślić i zamieścić tylko bardzo zaangażowany śpiewak. Ktoś, kto obdarzony jest ponadto wyobraźnią i nieprzeciętnym zmysłem organizacyjnym. Taką osobą w wymienionym chórze i w Okręgu Wodzisławskim Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr jest Krystian Dziuba - działacz znany, cieszący się autorytetem i szacunkiem całego środowiska. Przed rokiem, podczas obchodu 95-lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO "Za zaangażowanie i oddanie sprawom społecznym" otrzymał List Gratulacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
    Krystian Dziuba związany jest z ruchem śpiewaczym od 1962 roku (chór "Dzwon" w Rybniku-Paruszowcu). W połowie lat osiemdziesiątych ub. wieku stał się aktywnym śpiewakiem i działaczem chóru męskiego "Echo"-Biertułtowy w Radlinie. W zarządzie tego zespołu od 1988 roku pełnił funkcje sekretarza, bibliotekarza i wiceprezesa; od 1995 roku jest prezesem zarządu zespołu. Od 2005 roku kieruje także pracą Okręgu Wodzisławskiego - jednego z najaktywniejszych ogniw Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr (wcześniej był jego wiceprezesem). Dzięki pasji i niespożytej energii prezesa Okręg szczyci się takimi przedsięwzięciami, jak m.in. Przeglądy Chórów Okręgu Wodzisławskiego zamienione w 2010 roku na Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki, Turnieje Chórów im. M. Łunarzewskiego (od 1989 r.), Wodzisławskie Spotkania Kolędowe (od 1995 r.), Eliminacje Okręgowe Festiwalu Pieśni Maryjnej "Magnificat", Niedzielne Koncerty Kolęd, Koncerty Pieśni Maryjnych. Wspomnieć tu także trzeba znakomitą współpracę z Wodzisławskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie, Wodzisławskim Teatrem Ulicy oraz Urzędami Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Krystian Dziuba jest od wielu lat aktywnym członkiem Zarządu Głównego ŚZChiO oraz współpracownikiem i korespondentem "Śpiewaka Śląskiego". Poświęcone m.in. ruchowi śpiewaczemu teksty zamieszcza ponadto w "Nowinach" (rybnickich i wodzisławskich), "Gwarku" i "Przeglądzie Kopalnianym".
    Krystian Dziuba lubi "przebywać wśród ludzi i robić coś dla innych". Od teraz jest członkiem elitarnego klubu laureatów Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki. Zacnemu Druhowi prestiżowego wyróżnienia w imieniu czytelników gratuluje także redaktor "Śpiewaka Śląskiego".

Andrzej Wójcik (ZG ŚZChiO)