zig-zag.prv.pl

Delegaci Okręgu Wodzisławskiego -

Zasłuchani Delegaci w trakcie obrad - foto. Felix Wspólna pieśń "Przyjaźń, o Bracia ...." - foto. Felix

   - brali udział w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, który odbył się w dniu 19 czerwca 2016 r. o godz.10.00 w Sali Koncertowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Obrady poprzedził Koncert Pieśni w wykonaniu Śląskiego Chóru Górniczego "Polonia Harmonia" z Piekar Śląskich pod dyr. Iwony Melson. Zebrani z przyjemnością wysłuchali wspaniale wykonanego koncertu pieśni śląskich, nagrodzonego na zakończenie gromkimi oklaskami. Po części artystycznej rozpoczęła się właściwa część Walnego Zebrania. Na początek chwilą zadumy uczczono pamięć zmarłych śpiewaków i muzyków. Następnie były sprawozdania, dyskusja, wolne głosy i wnioski, absolutorium dla urzędującego zarządu. Walny Zjazd zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni "Przyjaźń, o bracia, niech wiąże nas, w śpiewach wesołych czcijmy ją wraz ...". W tak serdecznej atmosferze rozeszliśmy się do domów. Okręg Wodzisławski reprezentowali: Emilia Kopiec (Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum"- Wodzisław Śl.), Zenom Paczóska (Chór Męski "Echo"- Biertułtowy), Krystyna Dawid (Chór Mieszany "Moniuszko"- Czyżowice), Stanisław Pająk (Chór Mieszany "Słowik n/Olzą"- Olza), Krystian Dziuba (Okręg Wodzisławski ŚZChiO).
Śląski Związek Chórów i Orkiestr jest spadkobiercą i kontynuatorem dzieła Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, zapoczątkowanego 18 kwietnia 1910 roku w Bytomiu z inicjatywy "śpiewającego aptekarza" Michała Damiana Wolskiego. W obecnych strukturach jako ŚZChiO związek działa od 2010 roku (poprzednio Polski Związek Chórów i Orkiestr) i skupia 11 okręgów śpiewaczo - muzycznych: Chorzowsko - Świętokrzyski, Gliwicko - Zabrski, Katowicki, Mikołowski, Mysłowicki, Piekarski, Raciborski, Rudzki, Rybnicki, Tarnogórski oraz Wodzisławski. Obecnie Związek zrzesza około 7000 śpiewaków, muzyków i działaczy związanych z działalnością w chórach i orkiestrach. W Okręgu Wodzisławskim zarejestrowanych jest 10 zespołów (8 śpiewaczych i 2 orkiestry).

Prezes Okręgu Wodz. - Krystian Dziuba