zig-zag.prv.pl

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO -

 

    - zebranie odbyło się (zgodnie ze statutem ŚZChiO) w dniu 5 marca 2016 roku o godz.14.30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl.
    Hasłem "Cześć Pieśni i Muzyce" prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości. Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie odeszli od nas do "chórów anielskich" (m. in. Alfred Szebesta - członek zarządu). Przedstawiony, przez prezesa porządek zebrania przyjęty został jednogłośnie, a przedstawione sprawozdania prezesa, sekretarza i skarbnika uważnie wysłuchane przez zebranych.
    Sprawozdanie prezesa zawierało wszystko to co działo się w Okręgu Wodzisławskim w roku sprawozdawczym 2015. Do najważniejszych imprez można zaliczyć obchody 95.tej rocznicy założenia 27 marca 1920 roku Wodzisławskiego Okręgu Związku Śląskich Kół Śpiewaczych (dzisiejszy Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr). Uroczystości rocznicowe odbyły się 4 października 2015 r. rozpoczęte mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, a druga część w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. (odznaczenia, wyróżnienia, życzenia i wspaniały koncert w wykonaniu chóru Canticum Novum). Wydano okolicznościowy folder "Okręg Wodzisławski 95.lat 1929-2015". Zarząd Okręgu był również organizatorem między innymi: XXI Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych, Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2015" w pszowskiej bazylice NNMP oraz koncertów maryjnych w Radlinie i Wodzisławiu Śl. oraz XIV Turniejów Chórów im. Mariana Łunarzewskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Był współorganizatorem XIII Zlotu Chórów "Olza 2015" w Olzie. Wszystkie te imprezy były organizowane w ramach obchodów 95.lecia Okręgu.
    W roku sprawozdawczym 2015 w Okręgu zrzeszonych było osiem zespołów śpiewaczych, a mianowicie: Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM" Wodzisław Śl., Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy z Radlina oraz chóry mieszane "ECHO"- Syrynia, "JADWIGA"- Wodzisław Śl.., "LIRA"- Rydułtowy Orłowiec, "MONIUSZKO"- Czyżowice, "SŁOWIK n/OLZĄ"- Olza oraz "SPÓJNIA"- Marklowice oraz dwie orkiestry dęte: Orkiestra Górnicza "MARCEL" w Radlinie i Stowarzyszenie Kulturalno Muzyczne Orkiestra Dęta KWK "ZOFIÓWKA" w Jastrzębiu Zdroju. Okręg współpracuje również z chórami "ASSUMPTIO" parafii WNMP i "CANTATA" św. Herberta w Wodzisławiu Śl.
    Zarząd w 2015 roku działał w następującym składzie: Krystian Dziuba - prezes, Jan Cichy - wiceprezes ds. chórów, Franciszek Magiera-wiceprezes ds. orkiestr, Ewa Szajor - sekretarz, Teresa Polnik-skarbnik, Iwona Fojcik i Stanisław Dambiec - członkowie oraz Komisja Rewizyjna: Krystyna Dawid-przewodnicząca, Romuald Tomczyk i Ryszard Wachtarczyk - członkowie. Dyrygentem okręgowym był i jest Tymoteusz Kubica.
    Na zakończenie prezes podziękował wszystkim śpiewakom, muzykom, dyrygentom i prezesom zespołów Okręgu Wodzisławskiego oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zrealizować plan pracy zarządu, który został nakreślony na 2015 rok, a byli to Urzędy Miast Wodzisławia Śl., Radlina i Pszowa, Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie, USC i MiPBP w Wodzisławiu Śl. oraz parafie św. Herberta, WNMP Wodzisławia Śl. i Radlina oraz pszowskiej bazyliki Narodzenia NMP. Osobiście podziękowanie odebrali obecni na zebraniu Mieczysław Kieca, Eugeniusz Ogrodnik, Barbara Magiera oraz przyjaciel i sympatyk "braci śpiewaczej" Henryk Siedlaczek. My zaś z ich strony usłyszeliśmy podziękowania za to co robimy oraz życzenia pomyślności na kolejne lata tej niełatwej, bezinteresownej ale potrzebnej pracy. "... Obiecujemy, że będziemy podtrzymywać i kultywować, to co zapoczątkowali nasi protoplaści. Kontynuując dzieło naszych poprzedników, tak jak Oni czerpiemy z chóralnego śpiewu radość życia, przekazując zarazem naszym następcom tradycję i kulturę Ziemi Śląskiej..." (cytat z folderu wydanego (2015r.) z okazji 95.lecia założenia Okręgu Wodzisławskiego.

Prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO- Krystian Dziuba