zig-zag.prv.pl

W Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Koncert (Jasełka) kościół św.Ducha Wodzisław Śl. Koncert (Jasełka) kościół św.Ducha Wodzisław Śl.

    - 6 stycznia 2016 r. w parafii pw. św. Ducha w Wodzisławiu Śl., o godz.16.00 odprawiona została msza św. na której oprawę muzyczną wykonał Chór Męski ECHO, śpiewając wybrane stałe części mszy św. oraz po raz pierwszy, w tym roku, kolędy.
Obecność naszego chóru na mszy św. była tylko "preludium" przed tym co odbyło się zaraz po niej. Po raz piętnasty, w tej niewielkiej ale bardzo przyjaznej i sympatycznej wodzisławskiej parafii zorganizowano wspaniałe widowisko "śpiewaczo - muzyczne". Śpiewali i grali wszyscy, młodzi i starsi i "jeszcze starsi", jak przystało na wielką "parafialną" rodzinę. Organizacja, atmosfera i zaangażowanie malutkich i starszych dzieci, młodzieży oraz ich rodziców (odgrywanie poszczególnych ról oraz grupowe lub solowe występy), wszystko to docenione zostało przez licznie zebranych, życzliwych słuchaczy. Spotkanie zakończono wspólnym (wszyscy uczestnicy obecni w kościele) śpiewaniem znanych kolęd (po kilka zwrotek, wyświetlanych na wielkim telebimie) za co wszystkim serdecznie dziękował prob. parafii św. Ducha ks. Grzegorz Uszok.
Na dowód fragment ze strony internetowej parafii -
"Staropolskie słowo "jasło" oznacza - żłób. Ten to "żłób" zgromadził nas po raz 15- sty w progach naszej świątyni. W dniu 6 stycznia A.D. 2016 wspierani przez chór Echo z Biertułtów z wiarą w słowa św. Augustyna że " kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli", zebraliśmy się na wspólnym kolędowaniu. Dzieci i młodzież śpiewaniem i graniem przypomniały wszystkim co w ten jasełkowy czas jest najważniejsze - " być razem". Uśmiech i radość płynące z tego " bycia razem" zabraliśmy do naszych domów i rodzin, a zdjęcia będą nam te chwile przypominały".

Prezes Chóru "ECHO"- Biertułtowy - Krystian Dziuba

Kolędowanie w Czechach -

ECHO w Starym Bohuminie przed stajenką (zimno było jak jasna ....) proboszcz parafii NNMP

    - 10 stycznia 2016 roku chór "Echo" kolejne styczniowe kolędowanie rozpoczął oprawą muzyczną mszy św. i koncertem kolęd w kościele i klasztorze pw. Narodzenia NMP w czeskim Starym Bohuminie. Na zaproszenie proboszcza parafii o. Kaliksta Mryka i wikariusza o. Jana Bosko Wojasa chór nasz czynnie uczestniczył we mszy świętej odprawianej w języku czeskim. Podczas mszy św. zaśpiewaliśmy wybrane części mszy oraz kilka kolęd.
Po mszy św. odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy osiem kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy mieszkając "za miedzą" (na Zaolziu) są wdzięcznymi słuchaczami polskich pieśni, w tym również cudownych, najpiękniejszych na świecie polskich kolęd.
Na zakończenie (przy wspólnym stole) od sympatycznych oo Franciszkanów, opiekunów kościoła i klasztoru, dowiedzieliśmy się że śpiewaliśmy w najstarszej, zabytkowej budowli w mieście. Wzmianki o początkach kościoła Narodzin Panny Marii w Starym Bohuminie sięgają połowy XIII wieku, a dzisiejszy wygląd uzyskał po generalnym remoncie w latach 1910-1911.
Jedynym "problemem" tego wspaniałego spotkania na Zaolziu był przeraźliwy ziąb panujący tego dnia w tym zabytkowym kościele, który jednak szybko zniknął podczas przyjęcia na parafialnej plebanii. Tam też z nieukrywaną radością przyjęliśmy zaproszenie (po raz kolejny) na następne koncerty kolęd lub pieśni maryjnych jak również na parafialny odpust - pojedziemy na pewno!

Prezes Chóru "ECHO"- Biertułtowy - Krystian Dziuba

Poczet Sztandarowy oraz Delegacja Chóru "ECHO"- Biertułtowy -

Poczet Sztandarowy Chóru Męskiego "ECHO"- Biert. (Adoracja)

 

    - 16 stycznia 2016 r. byli uczestnikami Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Śląska przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach. Oprócz naszego chóru męskiego "ECHO", Okręg Wodzisławski ŚZChiO reprezentowały jeszcze Poczty Sztandarowe chórów mieszanych "JADWIGA" z Wodzisławia Śl.- Radlina i "MONIUSZKO" z Czyżowic.

 

Prezes Chóru "ECHO"- Biertułtowy - Krystian Dziuba

XXV koncert kolęd i pastorałek w kościele NSPJ w Raciborzu -

 

    - w niedzielne popołudnie 24 stycznia 2016 r. odbył się Jubileuszowy "XXV Festiwal Chórów Ziemi Raciborskiej" w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Coroczne chóralne koncerty kolęd i pastorałek już na stałe wpisały się w tradycję tej świątyni. Tegoroczny koncert wiązał się z obchodami 70.lecia działalności artystyczno - dydaktycznej PWSZ w Raciborzu (dawniej Studium Nauczycielskiego) oraz 35.lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Nasz chór "ECHO"- Biertułtowy uczestniczył w tym festiwalu na zaproszenie bratniego chóru męskiego tamtejszej parafii NSPJ.
Koncert rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem 3 kolęd : "Cicha Noc" (w trzech językach - polskim, niemieckim i angielskim), "Hymn Bożonarodzeniowy" oraz "Transeamus". Następnie każdy z poszczególnych chórów wykonywał po kolei po jednej kolędzie. W sumie każdy (11 zespołów) chór wykonał po trzy kolędy. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry wspólnie z parafianami obecnymi na koncercie zaśpiewali kolędę "Bóg się rodzi". Niecodzienny to był koncert ponieważ wszystkie zespoły śpiewacze ustawione zostały w prezbiterium, wokół Bożego Żłóbka.
W trakcie koncertu wystąpiły następujące chóry:
Chór męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Parafialny Św. Anny z Krzyżanowic dyr. Leonard Fulneczek, Chór mieszany "Brzezie" z parafii Św. Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu- Brzeziu dyr. Aleksandra Gamrot, Chór mieszany im. Św. Cecylii z Krzanowic dyr. Kornelia Pawliczek-Błońska, Chór mieszany Cantante z Pawłowa dyr. Gabriela Grytner, Chór mieszany "Małgorzata" z Lysek dyr. Zygfryd Kupczyk, Chór mieszany im. Juliusza Rogera z Rud dyr. prof. Krystyna Lubos, Babski Kwartet pod dyr. Elżbiety Skrzymowskiej, Chór "Echo" Spółdzielni Mieszkaniowej "Cegiełka" dyr. Jan Dulian, Chór męski parafii pw. NSPJ w Raciborzu dyr. Jan Goldman oraz dodatkowo Chór mieszany Studium Nauczycielskiego (spotkanie po 25.latach).
Podsumowaniem koncertu było wręczenie dyrygentom poszczególnych chórów pamiątkowych dyplomów oraz statuetek. Ponadto z okazji 25.lecia koncertu proboszcz parafii Adam Rogalski wręczył długoletnim jubilatom męskiego chóru parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, pamiątkowe dyplomy. Po zakończeniu koncertu wszystkie zespoły skorzystały z podanego poczęstunku. Organizatorem koncertu była w/w parafia przy wydatnej pomocy ks. prob. Adama Rogalskiego, dyrygenta parafialnego chóru męskiego NSPJ Jana Goldmana oraz prezesa tego chóru Andrzeja Obuchowskiego.

Prezes Chóru "ECHO"- Biertułtowy - Krystian Dziuba

XXII Międzynarodowe Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -

Chór Męski ECHO-Biertułtowy - Grant Prix XXIIMWSK Laureaci XXII MWSK
oraz ks.prof.A.Reginek, prob.ks.prałat B.Płonka,
prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO K.Dziuba
Dyplom - Grant Prix XXIIMWSK

    - odbyły się 30 stycznia 2016 r. w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. Udział zgłosiło dziewięć zespołów śpiewaczych, okręgów rybnickiego, wodzisławskiego oraz jeden z republiki Czeskiej. Do rywalizacji o miano Laureata XXII MWSK wzięło udział osiem zespołów śpiewaczych: Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" - Wodzisław Śl., Dziecięcy Chór "Rozmarynek" - Havirzov (Czechy), Chór Męski "Echo"- Biertułtowy-Radlin, Chór Mieszany "Jadwiga" - Wodzisław Śl., Chór Mieszany "Słowik n/Olzą" - Olza, Chór Mieszany "Regina Apostolorum" - Rybnik, Chór Mieszany "Spójnia" - Marklowice, Chór Mieszany "Lira" - Rydułtowy-Orłowiec oraz poza konkursem wystąpił Chór Mieszany "Assumptio" - parafii WNMP Wodzisław Śl. Zespoły wykonywały po 3-4 kolędy a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Po przesłuchaniu wszystkich zespołów jury, w składzie: ks. prof. Antoni Reginek - przewodniczący, Teresa Niedziela, Eryk Okoń - członek, Romuald Tomczyk - sekretarz, stwierdziło, że zespoły biorące udział w Spotkaniach Kolędowych zaprezentowały bardzo wysoki, zróżnicowany i ciekawie dobrany repertuar. Poprawne wykonanie kolęd i pastorałek przez niektóre zespoły sprawiły, że nietrudno było podjąć sprawiedliwą decyzję.
Laureatami XXII Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych zostały następujące zespoły:
"Grand Prix" XXII Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych przyznano Chórowi Męskiemu "ECHO"- BIERTUŁTOWY- Radlin - dyr. Tymoteusz Kubica.
W kat. zespołów młodzieżowych - Młodzieżowy Chór Miejski "CANTICUM NOVUM" Wodzisław Śl. - dyr. Emilia Kopiec.
W kat. zespołów mieszanych - Chór Mieszany "JADWIGA"- Wodzisław Śl. - dyr. Donata Miłowska i Chór Mieszany "REGINA APOSTOLORUM"- Rybnik - dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska.
Specjalne wyróżnienie otrzymał również Dziecięcy Chór "ROZMARYNEK"- Havirzov - dyr. Janina Ptakova.
Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i ceramiczną plakietkę, a laureaci wspaniałe puchary, wykonane przez artystę ceramika Zbigniewa Murę, które wręczali: przewodniczący jury ks. prof. Antoni Reginek, proboszcz parafii WNMP ks. prałat Bogusław Płonka oraz prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba. Zdaniem przewodniczącego jury Jubileuszowe XXII Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, pod względem artystycznym i organizacyjnym stały na bardzo wysokim poziomie. Prezes Okręgu Krystian Dziuba podziękował wszystkim uczestnikom, dyrygentom i prezesom zespołów (za bardzo dobre przygotowanie zespołów i przyjęcie zaproszenia), jurorom, księdzu proboszczowi oraz wszystkim tym, którzy swoją pomocą pomogli zorganizować Spotkania Kolędowe.
Organizatorami XXII Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych byli: Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia pw. WNMP w Wodzisławiu Śl.
Kolejne "Wodzisławskie Spotkania Kolędowe" - przeszły do historii.

Prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO- Krystian Dziuba