zig-zag.prv.pl

Ostatki 2015 roku

Do św. Cecylii -

    - patronki ludzi śpiewu i muzyki oraz Opatrzności Bożej, 22 listopada 2015r. o godz. 9.30 w biertułto- wskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków dwóch radlińskich chórów, męskiego Echo Biertułtowy i mieszanego im. J. Słowackiego oraz ich rodzin. W trakcie mszy św. oprawę muzyczną, swoim śpiewem, upiększały obydwa zespoły.

Do św. Barbary -

    4 grudnia 2015r., w dniu górniczego święta "Barbórki", w tym samym kościele parafialnym pw. WNMP, o godz.9.30 odprawiona została tradycyjna msza św. barbórkowa. "Etatowymi", od lat, uczestnikami tej tradycyjnej, dostojnej i wspaniałej (nie tylko w Radlinie lecz na całym Śląsku) uroczystości są Chór Męski Echo-Biertułtowy oraz Orkiestra Górnicza "Marcel" w Radlinie. Chóralny męski śpiew pieśni do św. Barbary i dźwięki orkiestry dętej (np. intrada) świadczą właśnie o tej dostojności. Na zakończenie mszy św. chór ECHO wspólnie z licznie zebranymi wiernymi (większość to górnicy, pracownicy i emeryci kopalni "Marcel" w Radlinie) "obowiązkowo" śpiewają pieśń do naszej Barbórki -
" ...Barbaro, patronką górników naszych bądź,
tak do Ciebie woła cały czarny Śląsk,
Barbaro, patronko my zawierzamy Ci
byś strzegła od złego nasz Górniczy Stan..."

Potem wszyscy uczestnicy, przy dźwiękach marsza (w wykonaniu oczywiście orkiestry dętej), udali się do pobliskiego MOSiR-u na skromny poczęstunek i koleżeńskie "fedrowanie" (czyt. pogaduszki). Do spotkania za rok na następnej "Barbórce".

Po raz trzeci -

    - 16 grudnia 2015r., zorganizowano "Spotkanie Opłatkowe" dla członków Zarządu oraz zaproszonych przedstawicieli zespołów Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko członkowie zarządu lecz również ich "połowice". Te integracyjne spotkanie przeprowadzone zostało w iście rodzinnej atmosferze. Po "części oficjalnej" i posiłku był koncert kolęd przeplatany wspomnieniami wszystkich uczestników - jak to kiedyś bywało. Były również wesołe i smutne opowieści z lat dziecięcych oraz jednogłośna deklaracja, że takie spotkania powinny odbywać się częściej (nie tylko z okazji bożonarodzeniowych świąt).

Jak co roku -

   - od 25 lat członkowie Chóru Męskiego ECHO - Biertułtowy spotykają się na tradycyjnym "Spotkaniu Opłatkowym". Tegoroczne spotkanie odbyło się 18 grudnia 2015r., w "Górniczej Strzesze", w którym jak zwykle uczestniczył były proboszcz parafii WNMP Biertułtowy w Radlinie ks. prałat A. Wloka (brał do tej pory udział prawie we wszystkich spotkaniach). Spotkanie odbyło się w podobnej atmosferze jak te z 16 grudnia, a "dobre słowo" przekazane nam przez ks. prałata na długo pozostanie w naszej pamięci. Oczywiście nie mogło zabraknąć składania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem i koncertu kolęd.

Prezes Chóru Męskiego "Echo" Biertułtowy - Krystian Dziuba