zig-zag.prv.pl
Złożenie kwiatów pod tablicą M.Łunarzewskiego w SP nr 4 Koncert Chóru Męskiego ECHO w SP nr 4 Odznaczeni (Honorowe Odznaki ZG ŚZChiO) (fot. Tomasz Miler) Wyróżnieni (Godność Herolda Śpiewactwa Śląskiego, brak L.Łunarzewskiego) (fot. Tomasz Miler) Wyróżnieni II (współpracują od lat z Okręgiem Wodz.ŚZChiO)
(fot. Tomasz Miler)
Zadowoleni (wygrali nagrody w losowaniu) (fot. Tomasz Miler)

XIV Turniej Chórów
im. Mariana Łunarzewskiego

U nas 11 listopada - "Dzień Niepodległości - dniem śpiewu, muzyki i radości"

   10 listopada 2015r. o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr.4 w Radlinie - Obszarach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkoły (inscenizacja słowno-muzyczna) oraz członkowie Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy z Radlina (mini koncert pieśni patriotycznych). Po akademii chórzyści pod dyrekcją Tymoteusza Kubicy odśpiewali jeszcze pieśń "Bogurodzica", a delegacja Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO wraz z delegacją szkolnej młodzieży złożyli kwiaty pod tablicą marmurową, która wmurowana została dwadzieścia lat temu, w szkolnym holu w 1995 r., a upamiętniająca budowniczego, wieloletniego kierownika tej szkoły, a zarazem długoletniego dyrygenta i prezesa Okręgu Wodzisławskiego PZChiO Mariana Łunarzewskiego o treści:
"MARIAN ŁUNARZEWSKI-1907-1971
NAUCZYCIEL, SPOŁECZNIK, ŻOŁNIERZ AK PSEUDONIM TOPÓR-ODZNACZONY KRZYŻEM
PARTYZANCKIM-WIELOLETNI DYREKTOR I BUDOWNICZY SZKOŁY-DYRYGENT I PREZES
OKRĘGU WODZISŁAWSKIEGO PZCHIO"
LISTOPAD 1995 r. SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ
Miła, skromna ale pouczająca, prawdziwie patriotyczna uroczystość, za zorganizowanie której dyrektorce SP nr 4 Małgorzacie Mokrosz, nauczycielom, a w szczególności młodzieży, serdecznie dziękuje prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba.
11 listopada 2015r. o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie - odbył się "XIV Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego".
Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych, wysłuchaniu "Hejnału Górnośląskiego" (trębacze Orkiestry Górniczej) i "Bogurodzicy" (chór męski "ECHO") nastąpiła chwila na wręczenie odznaczeń śpiewaczych i wyróżnień ZG ŚZChiO, które otrzymali: Helena Gonsior - Odznaka Honorowa "Złota z Laurem", Aniela Nowak, Jerzy Drobny, Jan Hoła - Odznaka Honorowa "Srebrna", Marcin Banet - Odznaka Honorowa "Brązowa". Certyfikaty "Godność Herolda Śpiewactwa Śląskiego" otrzymali: Leszek Łunarzewski, Franciszek Magiera, Ewa Szajor. "Złoty Dyplom" otrzymali: Stanisław Dambiec, Krystian Dziuba i Iwona Fojcik. Korzystając z okazji, że turniej organizowany był w ramach obchodów 95.rocznicy założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, prezes zarządu K. Dziuba podziękował za długoletnią współpracę i pomoc w organizowaniu obchodów rocznicowych następującym osobom : Barbara Magiera UM Radlin, Tomasz Miler MOK, Krzysztof Jaroch WCK, Mirosława Meisel USC, Krzysztof Wojciechowski ZZGwP KWK "Marcel".
Wyróżnienia wręczali przedstawiciele ZG ŚZChiO kapelan ks. prof. Antoni Reginek, sekretarz Andrzej Wójcik i członek Krystian Dziuba.
Część artystyczna -
W turnieju uczestniczyły zespoły śpiewacze ziemi wodzisławskiej, chóry mieszane: "SŁOWIK n/OLZĄ"- Olza dyr. Irena Witek-Bugla, "JADWIGA"- Wodzisław Śl. dyr. Donata Miłowska, Zespół Śpiewaczy "Olzanki"- Olza dyr. Irena Witek-Bugla oraz Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy w Radlinie dyr. Tymoteusz Kubica. Zespoły wykonywały po 3-4 pieśni, których treść wyraźnie stworzyła atmosferę dostojności niepodległościowego święta.
Atrakcją tegorocznego koncertu był występ (po raz pierwszy) zespołu smyczkowego, który po swoim występie jeden z utworów wykonał wspólnie z chórem męskim "Echo". Po wysłuchaniu zespołów śpiewaczych, które zaprezentowały urozmaicony i stojący na wysokim poziomie repertuar, który spodobał się licznie zebranym słuchaczom, czego dowodem były gromkie brawa, wystąpiła Orkiestra Górnicza "Marcel" z Radlina. Orkiestra pod dyrekcją Franciszka Magiery od lat prezentuje wysoki poziom artystyczny i tym razem nie było inaczej. Światowe standardy muzyki filmowej i rozrywkowej w wykonaniu orkiestry wprowadziły zebranych w radosny, iście świąteczny nastrój.
Wzorem lat poprzednich, w czasie trwania krótkiej przerwy, odbyło się tradycyjne już losowanie nagród. Słuchacze siedzący na krzesłach wylosowanych numerów otrzymywały "fajne" nagrody.
Dopisała frekwencja, dopisali chórzyści i muzycy, dopisali goście między innymi - Rodzina Mariana Łunarzewskiego, ZG ŚZChiO Andrzej Wójcik i ks. prof. Antoni Reginek, UM Radlin Barbara Magiera, Zbigniew Podleśny, Gabriela Chromik oraz radni Radlina, MOK Tomasz Miler, ks. prob. Zbigniew Folcik, przedst. KWK Karvina (Czechy) Leo Lach, WCK Krzysztof Jaroch, USC Mirosława Meisel, przedst. szkół, firm i zakładów pracy oraz mieszkańcy Radlina i okolic. Koncert poprowadził pracownik radlińskiego MOK-u Janusz Majewski. Radlińskie radosne śpiewanie przeszło do historii.
Brawo! Dziękuje Wszystkim za wszystko, piszący te słowa -

 

prezes Okręgu Wodzisławskiego - Krystian Dziuba