zig-zag.prv.pl
Echo w kościele NNMP w Starym Bohuminie (foto Krystian) Echo w kościele NNMP w Starym Bohuminie (foto F.Krystian)

Spotkanie na "dworze"

    W niedzielne, słoneczne popołudnie 10 maja 2015r. o godz.15.00 Chór Męski "ECHO" po raz drugi w tym roku (pierwszy z kolędami 25 stycznia 2015r.) koncertował w kościele pw. Narodzenia NMP w Starym Bohuminie (Czechy). Tym razem z godzinnym Koncertem Pieśni Maryjnej. Koncert odbył się w ramach nabożeństwa majowego więc śpiewaliśmy na przemian z wiernymi, którzy pamiętali nas z poprzedniego występu. W sumie zaprezentowaliśmy dziesięć pieśni: "Bogurodzica", "Wszystkie Trony niebieskie" - opr. J. Kolanowski, "Ave Maria" - di Bepi De Marzi, "Maryjo ja Twe Dziecię" - ks. A. Chlondowski, "Nie opuszczaj nas" - ks. J. Surzyński, "Sancta Maria" - Schweitzer, "Witaj Gwiazdo Morza" - B. Kothe, "O Niepokalana" - W. Pinkawa, oraz po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem "Sanctus" i "Benedictus" - W. Lachman.
Wypad do bohumińskiej parafii to prawdziwe "sacrum profanum" ponieważ po "nietypowym" nabożeństwie majowym spotkaliśmy się ze wspaniałymi ludźmi, gospodarzami kościoła i klasztoru oo. franciszkanami (proboszcz o. Kalikst Jan Bernard Mryka i wikariusz o. Jan Bosko Wojas) na prawdziwej majówce, która odbyła się na wolnym powietrzu czyli na "dworze" (ze względu na słoneczną pogodę). W podzięce za serdeczne przyjęcie nas, jak przystało na chórzystów, podziękowaliśmy gospodarzom koncertem pieśni biesiadnej. Trzy godzinny pobyt w gronie przyjaciół i w tak sympatycznej atmosferze na długo pozostanie w naszej pamięci.

Prezes Chóru "Echo" - Krystian Dziuba

 

Połączone chóry w kościele WNMP w Wodzisławiu Śl.
(foto Krystian)

"Prezesie, Fajny Koncert" -

   - powiedziała mi rozpromieniona starsza Pani wychodząc z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. W dniu 13 maja 2015r. o godz. 17.00 rozbrzmiewał chóralny śpiew w wykonaniu czterech chórów: Chór Mieszany CANTATA parafii św. Herberta - dyr. Dorota Brzęczkowska, Chór Mieszany ASSUMPTIO parafii WNMP - dyr. Ewa Mitko i Chór Mieszany JADWIGA - dyr. Donata Miłowska, wszystkie z Wodzisławia Śl. oraz Chór Mieszany MONIUSZKO z Czyżowic - dyr. Barbara Grobelny. Każdy zespół wykonywał po trzy pieśni o tematyce maryjnej, a na zakończenie połączone chóry (prawie sto uczestników), pod dyr. Donaty Miłowskiej, zaśpiewały tradycyjnie "Barkę", a przedstawiciele poszczególnych chórów otrzymali pamiątkowe plakietki i okolicznościowe dyplomy, wręczane przez proboszcza parafii ks. prałata Bogusława Płonkę i prezesa Okręgu Wodz. ŚZChiO Krystiana Dziuby.
Na zakończenie miło było słyszeć słowa "prezesie Fajny Koncert", te słowa które usłyszałem podnoszą na duchu i mobilizują do dalszej pracy, w niełatwych czasach dla amatorskiego ruchu śpiewaczego.
Koncert organizowany był w roku Jubileuszu 95.lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, 10.tą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz z okazji Dnia Matki.

Prezes Okręgu Wodz.- Krystian Dziuba

Chór Echo (foto J .Swoboda) Przedstawiciele chórów (foto J .Swoboda) Ks.prałat J.Fronczek i prezes K.Dziuba(foto J. Swoboda)

Festiwal Pieśni Maryjnej "Pszów 2015" -

   Sześć zespołów śpiewaczych Okręgów wodzisławskiego i rybnickiego uczestniczyło w Festiwalu Pieśni Maryjnej "Pszów 2015" (zabrakło Chóru Mieszanego "MONIUSZKO"- Czyżowice), który organizowany był w roku Jubileuszu 95.lecia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO, 10.tą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz z okazji Dnia Matki. Wystąpiły prawie wszystkie zespoły Okręgu Wodzisławskiego, a mianowicie: Chór Męski "ECHO"-Biertułtowy Radlin, dyr. Tymoteusz Kubica, Chór Mieszany "JADWIGA"- Wodzisław Śl. Radlin, dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany "LIRA"- Rydułtowy Orłowiec, dyr. Urszula Matuszek, Chór Mieszany "SPÓJNIA"- Marklowice, dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska, Chór Mieszany "SŁOWIK n/OLZĄ"-Olza, dyr. Irena Witek-Bugla, oraz Chór Mieszany "REGINA APOSTOLORUM"- Rybnik, dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska reprezentujący Okręg Rybnicki ŚZChiO. Każdy zespół zaprezentował cztery pieśni maryjne, wybrane ze swojego bogatego repertuaru pieśni związanych z czcią Matki Bożej. Na zakończenie połączone chóry, wspólnie z wiernymi zaśpiewali (tradycyjnie) "Barkę", ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.
Korzystając z okazji prezes Okręgu Wodz. ŚZChiO Krystian Dziuba podziękował wszystkim chórzystom, dyrygentom i prezesom zespołów biorących udział w festiwalu oraz wszystkim ludziom dobrej woli, szczególnie Urzędom Miast Pszowa i Radlina za pomoc finansową związaną z organizacją tego wspaniałego koncertu. Szczególne podziękowania skierował do proboszcza bazyliki Narodzenia NMP w Pszowie ks. prałatowi Józefowi Fronczkowi, który w tym roku odchodzi na zasłużoną emeryturę i po raz ostatni pomagał nam w zorganizowaniu tego Festiwalu. Ksiądz prałat Józef Fronczek przez dwadzieścia lat był świadkiem (współorganizatorem) Festiwali Pieśni Maryjnej. Pierwszy z nich odbył się 18 maja 1996 roku i wierzę, że jeszcze długo będziemy mogli gościć w tej pięknej, wspaniale akustycznej, pszowskiej świątyni.
Do zobaczenia i usłyszenia w przyszłym 2016 roku!

Prezes Okręgu Wodz.- Krystian Dziuba