zig-zag.prv.pl
Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO (foto F.Bartel) Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO (foto F.Bartel)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO w roku Jubileuszu 95.lecia jego założenia -

   W dniu 7 marca 2015 r. o godz. 14.30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. odbyło się, zgodnie ze Statutem, Walne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Okręgu Wodzisławskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci chórów i orkiestr zrzeszonych w Okręgu Wodzisławskim oraz Goście, którzy przyjęli nasze zaproszenie, a byli to: prezes Zarządu Głównego ŚZChiO w Katowicach Roman Warzecha, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Ogrodnik, prezydenta Wodzisławia Śl. reprezentowała Joanna Stolarska, dyr. WCK Maciej Meisel oraz dyr. MiPBP w Wodzisławiu Śl. Ewa Wrożyna-Chałupska. Zebraniu przewodniczył prezes Okręgu Krystian Dziuba.
Na początku Delegaci i zaproszeni Goście chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych, w minionym czasie, członków i sympatyków ruchu śpiewaczego i muzycznego Ziemi Wodzisławskiej. Następnie przedstawiciele ZG ŚZChiO R. Warzecha i K. Dziuba wręczyli Honorową Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym, członkowi Orkiestry Dętej KWK "Zofiówka", dh Franciszkowi Bartelowi. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku zebrania odczytane zostały sprawozdania (za minioną kadencję) prezesa, sekretarza, skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji, sprawozdania jak i wniosek KR o udzielenie absolutorium dla Zarządu zostały jednogłośnie przyjęte przez Delegatów. W Okręgu obecnie działa osiem zespołów śpiewaczych i dwie orkiestry dęte: Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" Wodzisław Śl., Chór Męski "Echo"- Biertułtowy Radlin, Chóry Mieszane "Echo" Syrynia, "Jadwiga" Wodzisław Śl., "Lira" Rydułtowy Orłowiec, "Moniuszko" Czyżowice, "Słowik n/Olzą" Olza, "Spójnia" Marklowice oraz Orkiestra Górnicza "Marcel" Radlin i SMK Orkiestra Dęta KWK "Zofiówka" Jastrzębie Zdrój. Działalność tych zespołów nie kończy się jedynie w granicach powiatu wodzisławskiego. Zespoły Okręgu z powodzeniem występują i zdobywają laury na terenie całego kraju jak również poza jego granicami. W roku sprawozdawczym najaktywniejszym chórem był Chór Męski ECHO-Biertułtowy, który w 2014 r. wystąpił 41 razy z tego 3 razy poza granicą kraju, na różnego rodzaju koncertach świeckich i kościelnych. Natomiast z orkiestr była to SMK Orkiestra Dęta KWK Zofiówka, która wystąpiła 63 razy. Zebranie zakończyły wystąpienia Gości, w których miło było słyszeć słowa podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów w propagowaniu ruchu śpiewaczego i muzycznego.
Uroczystości związane z obchodami Jubileuszowymi 95.lecia założenia Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO zaplanowano na 21 czerwca oraz 4 października 2015 roku.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO Krystian Dziuba

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Chóru Męskiego "ECHO" - Biertułtowy w Radlinie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Chóru Męskiego "ECHO"- Biertułtowy -

   Zgodnie ze Statutem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, we wszystkich zespołach tego związku, odbywają się w tym roku, Walne Zebrania Sprawozdawcze. Takie też to zebranie odbyło się dnia 13 lutego 2015 roku w Chórze Męskim "ECHO"-Biertułtowy z Radlina. Chórzyści spotkali się w tym dniu o godz.17.00 w radlińskiej, gościnnej jak zawsze kawiarni "Górnicza Strzecha" (dawniej klub NOT Kopalni "Marcel") by wysłuchać sprawozdań członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej chóru. Ze sprawozdań (prezesa i sekretarza), za rok 2014 wynikało, że ostatni rok działalności zespołu był bardzo bogaty pod względem organizacyjnym i artystycznym. Chór w roku sprawozdawczym wystąpił 41 razy z tego trzy razy poza granicami kraju (Czechy). Najaktywniejsi (największa frekwencja na próbach i występach, ponad 90%) byli: dh dh K. Dziuba, A. Weideman, E. Namysło i T. Nowara.
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, dyskusji i udzieleniu absolutorium dla Zarządu Chóru na następne lata przez Komisję Rewizyjną, ze względu na rezygnację dh Józefa Musioła z funkcji skarbnika, przystąpiono do wyboru nowego "ministra finansów" chóru. Funkcję tą przyjął dh Henryk Szkatuła.
Obecnie skład Zarządu Chóru przedstawia się następująco : prezes - Krystian Dziuba, wiceprezes - Jan Cichy, sekretarz - Eugeniusz Szwachuła, skarbnik - Henryk Szkatuła, bibliotekarze - Alojzy Weideman, Jerzy Lepiarczyk, członkowie - Marcin Banet, Józef Musioł, Edward Namysło. Komisja Rewizyjna : przewodniczący - Tadeusz Nowara, członkowie - Marian Stołtny, Grzegorz Wojaczek.

Prezes Chóru „ECHO”- Biertułtowy - Krystian Dziuba