zig-zag.prv.pl
Koncert Kolęd w Archikatedrze Chrystusa Króla K.Dziuba dziękuje za zaproszenie (płytą CD) K.K.Kagańcowi
i B.Liczberskiej
Poczet Sztandarowy chóru ECHO - Piekary Śl. Poczet Sztandarowy ZG ŚZChiO (J.Cichy,K.Dziuba) - Piekary Śl. Koncert Kolęd kościół św.Ducha,Wodz.Śl. XXI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe,chór ECHO Okolicznościowa Plakietka - którą otrzymał każdy zespół za udział w Międzynarodowych XXI WSKol.

Radlińskie "ECHO" - Biertułtowy zaczęło od wysokiego "C" -

   - 11 stycznia 2015 roku o godz.17.00 Koncertem Kolęd w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Możliwość zaśpiewania (na zaproszenie dyr. Krzysztofa Karola Kagańca) w tak prestiżowym miejscu jakim jest największa archikatedra w Polsce jest dla nas wielkim zaszczytem. Uczestniczyliśmy w godzinnym Koncercie Kolęd wspólnie z Chórem Mieszanym Archikatedry pw. Chrystusa Króla i Zespołem ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci "Kropelka" w Katowicach. Każdy chór zaśpiewał po kilka kolęd a capella lub z akompaniamentem organów. Nasz Chór Męski "ECHO", dyr. Tymoteusz Kubica, śpiewał następujące kolędy: "Mizerna cicha", "Anioł pasterzom mówił", "Gdy śliczna Panna", "Powiadają aniołkowie nowinę", "Pasterka Ojca", "Tryumfy Króla niebieskiego" oraz pastorałki: "Bacowsko kolynda", "Z Małołąki juhasi". Na organach akompaniował nam Arkadiusz Popławski, obecny organista Katedry we Fromborku.
Miłym akcentem dla nas było również spotkanie z księdzem Grzegorzem Śmiecińskim, obecnym wikariuszem Katedry, a pochodzącym z naszej radlińskiej parafii WNMP Biretułtowy. W tym miejscu chciałbym, w imieniu całego zespołu i swoim własnym, serdecznie podziękować K. K. Kagańcowi i B. Liczberskiej oraz wszystkim członkom archikatedralnego chóru za serdeczne przyjęcie naszego męskiego chóru, przed i po koncercie (jak przystało na prawdziwą Brać Śpiewaczą). Jeszcze raz serdeczne dzięki i do miłego zobaczenia podczas kolejnych spotkań!

Poczet Sztandarowy oraz Delegacja Chóru "ECHO"- Biertułtowy -

   - 17 stycznia 2015 roku, byli uczestnikami XXIII Adoracji Chórów i Orkiestr Górnego Śląska przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Panewnikach.
Oprócz naszego chóru, Okręg Wodzisławski reprezentował jeszcze Poczet Sztandarowy Chóru Mieszanego "JADWIGA" z Wodzisławia Śl.- Radlina.

Chór Męski "ECHO"- Biertułtowy po raz ósmy -

   - 18 stycznia 2015 roku, w niedzielne popołudnie, w kościele pw. Ducha Świętego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika odbyło się "XIV Kolędowanie przy Bożym Żłóbku". Zaczęło się czternaście lat temu, kiedy to grupa parafialnych dzieci i młodzieży po raz pierwszy spotkała się przy Bożym Żłóbku by pokłonić się i swoim śpiewem oddać cześć nowo narodzonemu.
Gościem tego wspaniałego, radosnego kolędowania od ośmiu lat jest chór męski "ECHO" - Biertułtowy z Radlina. W tym roku chór zaprezentował następujące kolędy i pastorałki : "Tryumfy", "Mizerna, cicha", "Gdy śliczna panna", "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Pasterka Ojca", "Anioł pasterzom mówił", "Powiadają aniołkowie", "Z Małołąki juhasi" oraz "Bacowsko kolynda". Nasz koncert (seniorów) jak i występy małych i większych milusińskich oraz młodzieży wyraźnie przypadły do gustu licznie zebranym słuchaczom, czego dowodem były gromkie brawa po każdym występie. Wspólny śpiew wykonawców i wiernych tak zjednoczył wszystkich, że koncert trwał prawie dwie godziny, a chciało się śpiewać jeszcze dłużej.
Koncert Kolęd poprzedziła msza św. w której oczywiście czynny udział wziął nasz zespół. Podziękowania dla proboszcza parafii pw. Ducha św. ks. Grzegorza Uszoka, brawa dla organizatorów!!!

Prezes Chóru „ECHO”- Biertułtowy - Krystian Dziuba

Międzynarodowe XXI Wodzisławskie Spotkania Kolędowe -

   - odbyły się 24 stycznia 2015 roku, po raz pierwszy, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. W tym radosnym kolędowaniu, cieszącym się od lat dużym zainteresowaniem, uczestniczyło dziesięć zespołów śpiewaczych z Polski oraz Republiki Czech. Zespoły wystąpiły w trzech kategoriach, a mianowicie: kat. chórów młodzieżowych - Młodzieżowy Chór Miejski "Canticum Novum" Wodzisław Śl. oraz Chór Dziecięcy "Rozmarynek" z Hawirzowa (Rep. Czech), kat. chórów jednorodnych - Chór Męski "Echo" Biertułtowy, kat. chórów mieszanych - Chór Mieszany "Assumptio" parafii WNMP Wodzisław Śl., Chór Mieszany "Spójnia" Marklowice, Chór Mieszany, "Słowik n/Olzą" Olza, Chór Mieszany "Seraf" Rybnik, Chór Mieszany "Regina Apostolorum" Rybnik, Chór Mieszany "Bel Canto" Gaszowice, Chór Mieszany "Jadwiga" Wodzisław Śl., z których jury wyłoniło cztery najlepsze.
Jury w składzie ks. dr Antoni Reginek - przewodniczący oraz Kazimierz Niedziela, Eryk Okoń, Romuald Tomczyk - członkowie, przedstawiło końcowy protokół z którego wynikało, że poziom artystyczny oraz organizacja Wodzisławskich Spotkań Kolędowych od lat stoi na wysokim poziomie, a laureatami zostały następujące zespoły: "Rozmarynek", "Słowik n/Olzą", "Jadwiga" i "Seraf". Każdy zespół otrzymał okolicznościową plakietkę i dyplom uczestnictwa, a laureaci z rąk przewodniczącego jury ks. dr. A. Reginka, ks. prałata B. Płonki, dyr. WCK M. Meisnera i prezesa okręgu K. Dziuby, wspaniałe ceramiczne puchary wykonane przez lokalnego artystę plastyka Zbigniewa Murę. Na zakończenie, podczas obrad jury, licznie zebrani słuchacze, w wodzisławskiej świątyni, mogli wysłuchać koncert pieśni 50 osobowego chóru z Hawirzowa, a na zakończenie kolędę "Bóg się rodzi" w wykonaniu chóru złożonego prawie z wszystkich śpiewaków biorących udział w Spotkaniach, w sumie 312 śpiewaków. Nie mogło być inaczej, tradycyjnie już dla wszystkich był jak co roku kubek gorącej kawy lub herbaty i smaczne ciasto, o które zadbał proboszcz parafii ks. prałat Bogusław Płonka.
Organizatorami Międzynarodowych XXI Wodzisławskich Spotkań Kolędowych byli: Okręg Wodzisławski ŚZChiO, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz parafia WNMP w Wodzisławiu Śl.
W tym miejscu chciałbym wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tych wspaniałych i potrzebnych Spotkań Kolędowych, w imieniu zarządu okręgu i swoim własnym, serdecznie podziękować - dziękuję i Bóg zapłać.
Do zobaczenia w przyszłym roku na XXII Wodzisławskich Spotkaniach Kolędowych.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego - Krystian Dziuba

Koncert NNMP Stary Bohumin (Czechy)

Chór "Echo" Biertułtowy w Republice Czech -

   - 25 stycznia 2015 roku chór "Echo" zakończył styczniowe kolędowanie, oprawą muzyczną mszy św. i koncertem kolęd w kościele i klasztorze pw. Narodzenia NMP w czeskim Starym Bohuminie. Na zaproszenie proboszcza parafii o. Kaliksta Mryka i wikariusza o. Jana Bosko Wojasa chór nasz czynnie uczestniczył we mszy świętej odprawianej w języku łacińskim (jak za dawnych lat przeżywaliśmy tajemnicę Eucharystii). Śpiewaliśmy wszystkie stałe części mszy św. od Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei z "Missa" Wacława Lachmana do Pater noster (łacina) co spowodowało wśród Braci śpiewaczej radlińskiego chóru autentyczne, niepowtarzalne wzruszenie. To było przypomnienie czasów w których msze św. odprawiane były w języku łacińskim, a na które czekaliśmy wiele lat!
Po mszy św. odbył się Koncert Kolęd (zaśpiewaliśmy osiem kolęd i pastorałek) dla licznie zebranych słuchaczy, którzy mieszkając "za miedzą" (na Zaolziu) są wdzięcznymi słuchaczami polskich pieśni, w tym również cudownych, najpiękniejszych na świecie polskich kolęd.
Na zakończenie od sympatycznych Ojców Franciszkanów, opiekunów kościoła i klasztoru, dowiedzieliśmy się że śpiewaliśmy w najstarszej, zabytkowej budowli w mieście. Wzmianki o początkach kościoła Narodzin Panny Marii w Starym Bohuminie sięgają połowy XIII wieku, a dzisiejszy wygląd uzyskał po generalnym remoncie w latach 1910-1911.
Z nieukrywaną radością przyjęliśmy zaproszenie na majowy Koncert Pieśni Maryjnej, zgodnie z naszym mottem: "śpiewamy tam gdzie nas zapraszają i tam gdzie nas słuchają".

Prezes Chóru „ECHO”- Biertułtowy - Krystian Dziuba