zig-zag.prv.pl

Pracowity miesiąc maj roku 2014

Chór ECHO, Hodońovice - (Szkatuła) Chór ECHO, Hodońovice, kościół pw.Narodzenia Panny Marii
(foto H.Szkatuła)
Chór ECHO, Trzyniec,kościół pw. św.Alberta - (Szkatuła)

   - 3 maja 2014 r. rozpoczęło się czynnym uczestnictwem Chóru Męskiego ECHO-Biertułtowy (Delegacja i Poczet Sztandarowy) w miejskich obchodach Trzeciomajowego Święta w Radlinie. O godz. 9.00 msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP Biertułtowy w Radlinie, a po przemarszu złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Po tej ceremonii odbył się Koncert Orkiestry Górniczej "Marcel" w Radlinie.

Zaproszenie na III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Eduarda Hakena - Czechy:

   Motto: (z folderu wydanego na okoliczność festiwalu) „ZPEVEM K SRDCI, SRDCEM K VLASTI” - („ŚPIEWEM DLA SERCA, SERCEM DLA OJCZYZNY”)

   - 10 maja 2014 r. wczesnym rankiem (godz.5.30) członkowie Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy w Radlinie, wybrali się na podbój czeskiego Zaolzia.
Przez trzy dni 09, 10 i 11 maja 2014 r., w różnych miastach Republiki Czeskiej odbywał się III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Eduarda Hakena (solista operowy 1910-1996). Festiwale odbywają się w cyklu dwuletnim. Pierwszy odbył się w 2010 r., w stulecie urodzin „Mistra Hakena”. W tegorocznej, trzeciej edycji festiwalu udział wzięło 16 zespołów śpiewaczych ze Słowacji, Polski oraz Republiki Czeskiej.
Dzięki zaproszeniu przez sympatycznych przyjaciół Chóru Mieszanego „BAŚKA”, z miejscowości o tej samej nazwie, po raz trzeci mieliśmy okazję zaprezentować swój, repertuar pieśni sakralnej dla licznie zebranych słuchaczy. Radlińskie ECHO, w pierwszym swoim trzydziestominutowym występie (zgodnie z regulaminem), który odbył się 10 maja o godz. 10.00 w kościółku pw. Narodzenia Panny Marii (1875) w miejscowości Hodońovice, wykonał między innymi: „Sanctus”, „Benedictus”- W. Lachman, „Ave Maria”- di Bepi De Marzi, „Sancta Maria”- Schweitzer, „Nie opuszczaj nas”- ks.J. Surzyńskiego, „Gdy nam każe zjeżdżać los”- opr. R. Moos, „Pieśń do św. Barbary”- opr. B. Wallek-Walewski, „Niepokalana”- w opr. W. Pinkawa, chorał „Tebie pajem”- G. Łomakin. Oprócz nas wystąpił również czeski chór „ŻENSKY PEVECKY SBOR BOHUSLAVA MARTINU” z miejscowości Frydek-Mistek.
Po raz drugi wystąpiliśmy (za ekstra zgodą) w Sali Rycerskiej oraz w kaplicy św. Barbary (patronki „Górniczego Stanu” tak bliskiej naszemu chórowi, wszak prawie wszyscy byliśmy związani z górnictwem) Frydeckiego Zamku, w miejscowości Frydek-Mistek. Ciekawostka! - Frydecki Zamek dziś Muzeum Beskidów z ekspozycją o historii, etnografii i przyrodzie regionu - blisko 2000 eksponatów dokumentuje historię i współczesność regionu beskidzkiego. Znajduje się w nim między innymi Sala Rycerska z 35 herbami śląskiej szlachty oraz kaplica św. Barbary z obrazem, umieszczonym w głównym ołtarzu, a przedstawiającym śmierć Barbary. Warto zobaczyć.
Na trzeci koncert trzeba było przemieścić się do miejscowości Trzyniec, gdzie w kościele pw. św. Alberta o godz.16.00 odbył się nasz występ, w towarzystwie Czeskiego chóru pn. „DIVĆI KOMORNI SBOR CZKW” z Trzyńca oraz Słowackiego chóru mieszanego „MIEŚANY SPEVACKY ZBOR TRISTIANUS” z miejscowości Trstena.
Przez trzy dni w zapełnionych słuchaczami, kościołach i domach kultury, różnych miast czeskiego Zaolzia rozbrzmiewała różnojęzyczna pieśń (świecka i sakralna).Kolejny festiwal odbędzie się za dwa lata, w 2016 roku i mamy nadzieję, że (korzystając z ponownego już zaproszenia) będziemy uczestnikami tego wspaniałego wydarzenia.
Miło nam było gdyż na koncertach z naszym udziałem, wśród gości obecna była córka Eduarda Hakena, Maria Hakenova-Ulrichova (mieszkająca na stałe w Wiedniu), która podczas wspólnego posiłku z uznaniem i sympatią wyrażała się o naszym męskim zespole.
W trakcie pożegnania obie strony jednomyślnie stwierdziły -
Do zobaczenia wkrótce! - Brzy na videnou!

Prezes Chóru Męskiego ECHO-Biertułtowy - Krystian Dziuba

 

Połączone chóry, kościół pw.WNMP Wodzisław Śl. Chór ECHO, Pszów (foto J.Swoboda) Połączone chóry, Pszów (foto J.Swoboda) Chór ECHO, kościół pw.WNMP Biertułtowy-Radlin (foto G.Dudzic) Połączone chóry ECHO i im.J.Słowackiego (foto G.Dudzic)

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl.

    - 15 maja o godz. 17.00, Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy współudziale UM Wodzisławia Śl. był organizatorem „Koncertu Pieśni Maryjnej” pod patronatem prezydenta Wodzisławia Śl., z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II i Dnia Matki, W koncercie wystąpiły cztery zespoły śpiewacze: Chór Mieszany CANTATA- parafii św. Herberta, dyr. Dorota Brzęczkowska, Chór Mieszany ASSUMPTIO - parafii WNMP, dyr. Ewa Mitko i Chór Mieszany JADWIGA, dyr. Donata Miłowska, wszystkie z Wodzisławia Śl. oraz Chór Męski ECHO-Biertułtowy z Radlina. Wszystkie zespoły wykonywały po cztery pieśni maryjne, a na zakończenie wspólnie zaśpiewały pieśń "Barka" (tak bardzo ulubioną przez św. Jana Pawła II). Dzięki pomocy finansowej UM, każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę i okolicznościowy dyplom uczestnictwa. Pamiątki wręczali: sekretarz Miasta Wodzisławia Śl. Wojciech Mitko, proboszcz parafii ks. prałat Bogusław Płonka i prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba.

Bazylika Narodzenia NMP w Pszowie

   „Śmierć, która przyszła znienacka” - przed rozpoczęciem imprezy na prośbę prezesa Okręgu Krystiana Dziuby, wszyscy obecni w tym czasie w bazylice NNMP, w pozycji stojącej, chwilą zadumy uczcili pamięć śp. Józefa Świdra.

   - 24 maja o godz. 16.00, Okręg Wodzisławski ŚZChiO przy wydatnej pomocy UM Pszowa, Radlina i Powiatu Wodzisławskiego zorganizowali Festiwal Pieśni Maryjnej „Pszów 2014” pod patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W festiwalu uczestniczyło sześć chórów zrzeszonych w ŚZChiO: Chór Mieszany JADWIGA - Wodzisław Śl.-Radlin, dyr. Donata Miłowska, Chór Mieszany ECHO- Syrynia, dyr. Beata Bugla, Chór Mieszany LIRA - Rydułtowy-Orłowiec, dyr. Urszula Matuszek, Chór Mieszany SPÓJNIA - Marklowice, dyr. Ziglinda Lampert-Raszyńska, Chór Męski ECHO-Biertułtowy w Radlinie, dyr. Tymoteusz Kubica (Okręg Wodzisławski) oraz Chór Mieszany BEL CANTO - Gaszowice, dyr. Katarzyna Brachaczek (Okręg Rybnicki).
Chóry wykonały 3-4 pieśni o tematyce maryjnej a cappella lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Wspaniały koncert ku czci Matki Bożej zakończony śpiewem połączonych chórów (około 120 śpiewaków, to był chór!), które pod dyr. Katarzyny Brachaczek zaśpiewały pieśni „Gaude Mater Polonia” i „Barka”. Dzięki pomocy Starostwa Powiatu i UM Pszowa i Radlina przedstawiciele (prezes i dyrygent) poszczególnych chórów odebrali pamiątkowe albumy, statuetki, dyplomy i kwiaty, a wszystko to wręczali: członek zarządu powiatu wodzisławskiego Katarzyna Brachmańska, burmistrz Pszowa Marek Hawel, proboszcz ks. prałat Józef Fronczek oraz prezes Okręgu Wodz. Krystian Dziuba.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Biertułtowy w Radlinie

   - 25 maja o godz. 17.00, w ramach nabożeństwa majowego, odbył się XVI Festiwal Pieśni Maryjnej „Regina Coeli”, poświęcony kanonizacji św. Jana Pawła II i Roku Rodziny, w którym udział wzięły dwa radlińskie zespoły Chór Mieszany im. J. SŁOWACKIEGO w Radlinie, dyr. Dawid Patalong i Chór Męski ECHO-Biertułtowy w Radlinie, dyr. Tymoteusz Kubica.
Tak, minęło 16 lat jak w 1999 roku, po raz pierwszy odbył się ten festiwal. Pomysłodawcami tego festiwalu są członkowie Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy, nieżyjący już Adam Tomczyk i Krystian Dziuba oraz ówczesny proboszcz biertułtowskiej parafii ks. prałat Alfred Wloka. W dotychczasowych festiwalach uczestniczyły: nieprzerwanie chóry Męski Echo-Biertułtowy i Mieszany im.J.Słowackiego z Radlina, a w poprzednich latach między innymi (kilkakrotnie) chór męski Polonia-Radlin, Lira Rydułtowy, Mickiewicz Rybnik-Niedobczyce (2001), Bel Canto Gaszowice (2002),Harfa Imielin (2003), Echo Zebrzydowice (2004), Moniuszko Czyżowice (2005) i Harmonia Jejkowice (2010).
W zorganizowaniu festiwalu finansowo pomogli „ludzie dobrej woli” Miasta Radlina. Obydwa zespoły otrzymały wspaniałe plakietki i okolicznościowe dyplomy, które wręczyli proboszcz parafii ks. Zbigniew Folcik i prezes Okręgu Wodz. Krystian Dziuba.
Ten festiwal zakończył majowy cykl koncertów ku czci Matki Bożej ale jak zawsze dedykowane były również wszystkim matkom, mamom, mamusiom - z okazji ich święta - Dnia Matki. Drogie mamy - wszystkiego dobrego!
Dziękuję wszystkim miłośnikom, sympatykom i wiernym słuchaczom, którzy swoją obecnością doprowadzili do tego, że miejsca w których występowaliśmy nie świeciły pustkami, a nasza praca (czyt. czas poświęcony na próbach) została doceniona. U nas frekwencja na koncertach w wykonaniu amatorskich zespołów chóralnych jest nie porównywalna do frekwencji u sąsiadów zza południowej „miedzy”. To smutne!W imieniu Braci Śpiewaczej Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO i swoim własnym - Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu tego „maratonu” śpiewaczego serdecznie dziękuję, dziękuję chórzystom, dyrygentom, prezesom i wspomnianym już „ludziom dobrej woli”.

Pogrzeb śp. prof. Józefa Świdra

   Dnia 22 maja 2014 r. odszedł od nas na wieczny spoczynek kompozytor prof. Józef Świder.
- 26 maja o godz. 11.00, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach rozpoczęły się uroczystości żałobne, natomiast o godz. 12.00 odprawiona została msza św. koncelebrowana w intencji śp. Józefa Świdra. Okręg Wodzisławski ŚZChiO reprezentowała Delegacja i Poczet Sztandarowy Chóru Męskiego ECHO-Biertułtowy z Radlina.

Prezes Okręgu Wodzisławskiego - Krystian Dziuba