zig-zag.prv.pl

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO

Goście w komplecie Delegaci

   - odbyło się 1 marca 2014 r. o godz. 14.30, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl. W zebraniu udział wzięło sto procent delegatów chórów i orkiestr zrzeszonych w Okręgu Wodzisławskim ŚZChiO. Obecni byli również zaproszeni Goście, w osobach: Henryk Siedlaczek-poseł RP, Roman Warzecha-prezes ZG ŚZChiO, ks. Janusz Badura-kapelan Okręgu, Roman Juzek-wiceprzewodniczący rady powiatu wodzisławskiego, Mieczysław Kieca - prezydent Wodzisławia Śl. oraz Ewa Wrożyna-Chałupska - dyr. MiPBP.
Okręg Wodzisławski skupia siedem zespołów śpiewaczych (chór mieszany „Echo” - Syrynia, „Jadwiga” - Wodzisław Śl., „Lira” - Rydułtowy, chór im. „St. Moniuszki” - Czyżowice, „Słowik n/Olzą” - Olza, „Spójnia” - Marklowice oraz chór męski „Echo” - Biertułtowy w Radlinie. Działają również trzy orkiestry dęte (Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK Jas-Mos, Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne „Zofiówka” oraz Orkiestra Górnicza „Marcel” w Radlinie.
W zespołach Okręgu Wodzisławskiego zrzeszonych jest 334 członków, w tym 210 chórzystów i 124 muzyków. Do tego dochodzi 509 członków wspierających, łącznie daje to liczbę 843 osób. To niebagatelna rzesza ludzi, którzy przyczyniają się do propagowania amatorskiego ruchu śpiewaczego i muzycznego Ziemi Wodzisławskiej i promowania miasta Wodzisławia Śl. oraz powiatu wodzisławskiego na terenie kraju i poza jego granicami.
W drugiej części zebrania, zgodnie ze Statutem ŚZChiO, odbyły się wybory do władz Okręgu i tak od 1 marca 2014r. Zarząd Okręgu Wodzisławskiego będzie działać w następującym składzie:

Zarząd

prezes
wiceprezes ds.  chórów
wiceprezes ds. orkiestr
sekretarz
skarbnik
członek
członek
członek
Krystian DZIUBA
Jan CICHY
Franciszek MAGIERA
Ewa SZAJOR
Teresa POLNIK
Stanisław DAMBIEC
Iwona FOJCIK
Alfred SZEBESTA

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca
członek
członek
Krystyna DAWID
Romuald TOMCZYK
Ryszard WACHTARCZYK

Delegaci Chóru

Krystian DZIUBA
Jan CICHY

 

Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba