zig-zag.prv.pl

„Jubileuszowe XX Wodzisławskie Spotkania Kolędowe”

pod patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
Przedstawiciele zespołów,jurorzy i organizatorzy
„Po wręczeniu nagród” (foto.Krystian)
Puchar Jubileuszowych XX Wodzisławskich Sptkań Kolędowych Chór Echo w kościele św. Herberta.

   „Jubileuszowe XX Wodzisławskie Spotkania Kolędowe” odbyły się 25 stycznia 2014r. o godz. 15.00, w kościele pw. św. Herberta w Wodzisławiu Śl. Do rywalizacji o miano Laureata XX WSK zgłosiło się dziewięć zespołów śpiewaczych rybnickiego, bielskiego i wodzisławskiego Okręgu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Udział wzięło siedem zespołów: Młodzieżowy Chór Miejski „Canticum Novum”- Wodzisław Śl., Zespół Muzyki Wokalnej „Lege Artis” - Pszów, Chór Męski „Echo” - Biertułtowy-Radlin, Chór Mieszany „Jadwiga” - Wodzisław Śl., Chór Mieszany „Słowik n/Olzą” - Olza, Chór Mieszany „Seraf” - Rybnik, Chór Mieszany „Echo” - Zebrzydowice (dwa nieobecne ze względu na chorobę członków chóru). Zespoły wykonywały po 3-4 kolędy a capella lub z towarzyszeniem instrumentalnym. Po przesłuchaniu wszystkich zespołów jury, w składzie: ks. prof. Antoni Reginek - przewodniczący, mgr Eryk Okoń - członek, Romuald Tomczyk- sekretarz, stwierdziło, że zespoły biorące udział w Spotkaniach Kolędowych zaprezentowały zróżnicowany i ciekawie dobrany repertuar. Poprawne wykonanie kolęd i pastorałek przez prawie wszystkie zespoły sprawiły, że niełatwo było podjąć sprawiedliwą decyzję.
Laureatami XX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych zostały następujące zespoły:
W kat. zespołów młodzieżowych - Młodzieżowy Chór Miejski „CANTICUM NOVUM” Wodzisław Śl. - dyr. Emilia Kopiec.
W kat. zespołów kameralnych - Zespół Muzyki Wokalnej „LEGE ARTIS”- Pszów - dyr. Szymon Staniszewski.
W kat. zespołów jednorodnych - Chór Męski „ECHO”- BIERTUŁTOWY- Radlin - dyr. Tymoteusz Kubica.
W kat. zespołów mieszanych - Chór Mieszany „SERAF”- Rybnik - dyr. Aleksandra Orzechowska-Niedziela.
„Grand Prix” Jubileuszowych XX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych przyznano,
Chórowi Mieszanemu „ECHO”- Zebrzydowice - dyr. Jadwiga Sikora.
Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i ceramiczną plakietkę, a laureaci wspaniałe puchary, wykonane przez artystę ceramika Zbigniewa Mury, które wręczali: przewodniczący jury ks. prof. Antoni Reginek, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu Roman Juzek, dyr. WCK Dorota Krawczyk i prezes Okręgu Wodzisławskiego Krystian Dziuba.
Zdaniem przewodniczącego jury Jubileuszowe XX Wodzisławskie Spotkania Kolędowe, pod względem artystycznym i organizacyjnym stały na bardzo wysokim poziomie.
Jak przystało na Jubileusz były wspomnienia, podziękowania i życzenia oraz wiele serdeczności. Prezes Okręgu Krystian Dziuba podziękował wszystkim uczestnikom, dyrygentom i prezesom zespołów (za bardzo dobre przygotowanie zespołów i przyjęcie zaproszenia), jurorom oraz wszystkim tym, którzy swoją pomocą pomogli zorganizować Spotkania Kolędowe.
Z okazji Jubileuszu, listy gratulacyjne za wieloletnią współpracę z Okręgiem Wodzisławskim ŚZChiO, otrzymali jurorzy oraz proboszcz parafii św. Herberta ks. dziekan Janusz Badura.
Miłym akcentem były również życzenia i podziękowania, dla prezesa Okręgu i w/w osób, ze strony Jadwigi Sikora dyrygentki Chóru Mieszanego „Echo”- Zebrzydowice, wielokrotnego uczestnika Wodzisławskich Spotkań Kolędowych (reprezentuje Oddział Bielski PZChiO).
Na zakończenie XX WSK odbył się wspaniały Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Smyczkowego „Diverso” i jego solistów.
Organizatorami Jubileuszowych XX Wodzisławskich Spotkań Kolędowych byli: Okręg Wodzisławski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Wodzisławskie Centrum Kultury, parafia pw. św. Herberta w Wodzisławiu Śl. i UM Wodzisław Śl.
„Jubileuszowe XX Wodzisławskie Spotkania Kolędowe” - przeszły do historii.

Prezes Prezes Okręgu Wodzisławskiego ŚZChiO - Krystian Dziuba