zig-zag.prv.pl

„Co roku inaczej”...

ale zawsze uroczyście i w atmosferze autentycznej serdeczności -

Chór męski ECHO w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Karwina Chór męski ECHO w tow. „św. Barbary”, małych gwarków
i organizator Leo Lach
Delegacja chóru składa kwiaty pod pomnikiem tragicznie zmarłych górników

Pomimo fatalnej pogody (deszcz i zimno) oraz trudności jakie zaistniały, w ostatnim czasie w czeskim górnictwie, grupa obecnych lecz w szczególności byłych pracowników kopalni „Karvina” w Karwinie (członków Związku Zawodowego Górników Czeskich) zorganizowała kolejne obchody Dnia Górnika Republiki Czeskiej w Karwinie na Zaolziu.
Obchody odbyły się 1 września 2013 roku o godz. 10.30 na Placu przed Filią Uniwersytetu Śląskiego występami kopalnianej Orkiestry Górniczej z Karwiny oraz Chóru Męskiego „ECHO”- Biertułtowy. Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem tragicznie zmarłych górników przez delegacje kopalni „Karvina” i chóru „ECHO”, zebrani na placu, zwartym szykiem (mimo padającego deszczu), przeszli do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. by o godz. 11.00 wziąć udział w mszy świętej w intencji żyjących i zmarłych górników i ich Rodzin. Czynny udział w tej mszy św. miało radlińskie „ECHO” (śpiewaliśmy stałe części mszy z „Missa” Wacława Lachmana oraz pieśni eucharystyczne) doceniony na zakończenie przez ks. proboszcza Daniela.
Msza św. tym razem odprawiona została w języku czeskim lecz dla uczestników języka polskiego, nie była to żadna przeszkoda. Mieszkańcy terenów przygranicznych Polski i Czech rozumieją się doskonale, dzięki obustronnym „odwiedzinom” podczas zakupów.
Przedpołudniowe obchody zakończył wspólny obiad i jakże by inaczej, kufel „złocistego” wspaniałego napoju.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie to parafia rzymsko-katolicka, która znajduje się w dzielnicy Frysztat. Należy do dekanatu Karwina, diecezji Ostrawsko-Opawskiej.
Parafia erygowana została prawdopodobnie na początku XIV wieku (1335-1377), jest najstarszą w mieście.
Msze odprawiane są również w języku polskim, dla polskiej mniejszości. Obecnie parafią zawiaduje ks. proboszcz Daniel Vicha.

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” - Krystian Dziuba