zig-zag.prv.pl

Koncerty Kolęd zwieńczone Wodzisławskimi Spotkaniami Kolędowymi -

„... Narodzony Boży Syn. Pan wielkiego majestatu ...”

- pod tym hasłem Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy występował w styczniowych Koncertach Kolęd na terenie powiatu wodzisławskiego. Pierwszy odbył się 8 stycznia 2012 roku o godz.15.00 w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach. Wystąpiły cztery chóry, w tym trzy mieszane: „Bel Canto”- Gaszowice, „Mickiewicz”- Rybnik-Niedobczyce, „Cecylia”- Rydułtowy (gospodarz koncertu) oraz Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy z Radlina.
Po raz drugi wystąpiliśmy w tym samym dniu o godz.16.00 podczas mszy św. (oprawa muzyczna) w kościele pw. Ducha św. w Wodzisławiu Śl. Mszę celebrował wikary ukraińskiej parafii pw. św. Michała Archanioła z miejscowości Sichów (obecnie dzielnica Lwowa). Po nabożeństwie odbył się nasz koncert, w którym zaprezentowaliśmy następujące kolędy i pastorałki: „Pójdźmy wszyscy”, „Anioł pasterzom mówił”, „Gdy śliczna Panna”, „Z narodzenia Pana”, „Tryumfy”, „Bacowsko kolynda” oraz „Z Małołąki juhasi”. To było pracowite, niedzielne popołudnie lecz licznie zgromadzeni słuchacze, w obydwóch kościołach, byli dla nas najlepszym podziękowaniem.
Kolejny występ „zaliczył” nasz chór w sobotę 28 stycznia uczestnicząc w spotkaniach kolędowych. Tego dnia o godz.16.00 w kościele pw. św. Herberta w Wodzisławiu Śl., rozpoczęły się XVIII Wodzisławskie Spotkania Kolędowe. Do spotkań zgłosiło się siedem zespołów śpiewaczych, natomiast udział wzięło tylko pięć (dwa zespoły zrezygnowały w przeddzień imprezy z powodu choroby członków zespołu). Każdy zespół wykonywał 3-4 kolędy lub pastorałki, które oceniane były przez jury, w składzie: ks. prof. Antoni Reginek (Katowice) - przewodniczący, mgr Kazimierz Niedziela (Rybnik) i mgr Eryk Okoń (Racibórz) - członkowie oraz Romuald Tomczyk - sekretarz. Wystąpiły - Chór Męski „ECHO”- Biertułtowy oraz Chóry Mieszane - „Jadwiga”- Wodzisław Śl., „Lira”- Rydułtowy-Orłowiec, „Echo”- Syrynia i „Cantata”- parafii św. Herberta (poza konkursem). Po zaprezentowaniu się wszystkich zespołów wystąpiła Formacja Muzyczna „DIVERSO” przy Orkiestrze Górniczej „Marcel” w Radlinie, która w prawie półgodzinnym koncercie pokazała swój kunszt muzyczny. Wszystkie zespoły otrzymały okolicznościowe dyplomy, plakietki i pamiątkowe puchary. Organizatorem Wodzisławskich Spotkań Kolędowych był Okręg Wodzisławski ŚZChiO, przy wydatnej pomocy Wodzisławskiego Centrum Kultury i prob. parafii św. Herberta ks. Janusza Badury, kapelana naszego Okręgu.
29 stycznia na zakończenie „bożonarodzeniowych klimatów”, korzystając z zaproszenia Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i prob. Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl., wystąpiliśmy w kolejnym Koncercie Kolęd. Tym razem nasz koncert składał się z dwóch części, w pierwszej śpiewaliśmy: „Mizerna cicha”, „Z Małołąki juhasi”, „Anioł pasterzom mówił”, „Bracia patrzcie jeno”, „Tryumfy”. W przerwie odbył się wspaniały koncert organowy, w wykonaniu organisty Arkadiusza Popławskiego (improwizacja kolęd i pastorałek). Polską tradycję śpiewania kolęd i pastorałek oraz „skąd się wzięły kolędy” przedstawił, licznie zebranym słuchaczom, Krystian Dziuba. I tu następuje druga część kolędowania naszego chóru: „Gdy śliczna Panna”, „Bacowsko kolynda”, „Z narodzenia Pana”, „Cicha noc”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
W tym miejscu chciałbym, w imieniu członków chóru ECHO i swoim własnym, wszystkim organizatorom koncertów i spotkań kolędowych złożyć serdeczne podziękowanie za zaproszenie naszego chóru męskiego, mogącego w ten sposób zaprezentować swój repertuar i umiejętności.

Prezes Chóru Męskiego „ECHO” Krystian Dziuba