Odwiedziło nas:

logo gazeta górnik logo gazeta hajerfakty
zig-zag.prv.pl

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego

Po zebraniu 126 tys. podpisów przez Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz wsparciu przez inne centrale związkowe pod obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą projektu zmian w ,,Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego”, w tym 8 047 podpisów przez ZZG W Polsce KWK ,,Marcel”, przyszedł czas na prace w komisji sejmowej.

9 czerwca br. wieczorem podczas obrad Sejmu RP, odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Grupa liderów ZZG w Polsce z kopalni Marcel, Jankowice, Chwałowice, Piast, Halemba, Staszic, Bielszowice, Pokój, Bolesław Śmiały, Makoszowy, OPA SA oraz przedstawiciela środowiska emerytów i rencistów ruszyła rano do Warszawy, aby z trybun sejmowych wesprzeć naszą inicjatywę. ZZG w Polsce KWK ,,Marcel”, reprezentował przewodniczący tej organizacji, Krzysztof Wojciechowski.


W imieniu Komitetu głos zabrał kol. W. Czerkawski, który przedstawił uzasadnienie konieczności uregulowania kwestii deputatu węglowego w taki sposób, aby wszyscy emeryci traktowani byli tak samo. Zapis ten brzmieć miałby, że deputat węglowy przysługuje m.in. ,,byłemu pracownikowi kopalni bądź zakładu górniczego, który posiadał uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów a uprawnienia te zostały mu zebrane bądź zawieszone na mocy decyzji zarządów spółek węglowych”. Ważna zmian dotyczy tego, że wskazane w ustawie zadania i świadczenia ,,są finansowane z dotacji budżetowej”.

Po wystąpieniach przedstawicieli klubów parlamentarnych Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, wobec braku sprzeciwu skierowała obywatelski projekt do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w celu dalszego procedowania.

O dalszych pracach Komisji nad inicjatywą obywatelską, będziemy informować na naszej stronie.

Krzysztof Wojciechowski


Porozumienie z 19.04.2016r

   Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branzy górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu pracy, właściciela) oraz międzynarodowych europejskich struktur.
ZZG w Polsce w kopalni „Marcel” jest największą organizacją związkową.
   Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
   Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
   Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
   Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
   Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konflików z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
   Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
   Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in. złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce, turniej piłki siatkowej).
   Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin.
   Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: dwutygodnik „Górnik”oraz portali informacyjnych: hajerfakty.pl a także zzg.org.pl i zakładowych, poprzez które będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z całą branżą górniczą, Twoim zakładem pracy i na łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.