Odwiedziło nas:

logo gazeta górnik

facebook
zig-zag.prv.pl

UMOWA SPOŁECZNA !!!!!!

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4

   Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branzy górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu pracy, właściciela) oraz międzynarodowych europejskich struktur.
ZZG w Polsce w kopalni „Marcel” jest największą organizacją związkową.
   Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
   Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
   Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
   Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
   Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konflików z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
   Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
   Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in. złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce, turniej piłki siatkowej).
   Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin.
   Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: dwutygodnik „Górnik”oraz portali informacyjnych: hajerfakty.pl a także zzg.org.pl i zakładowych, poprzez które będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z całą branżą górniczą, Twoim zakładem pracy i na łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.